Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ДСК - Потребителски кредит без поръчители с ползване на пакет "PAY +" - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 1/29/2019
  • Детайли
ГПР
10.73 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,804.09 BGN
Месечна вноска
208.07 BGN
Код на продукта
CL000236
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

50,00

Паричен поток

9 950,00

1
Вноска главница

132,24

Вноска лихва

75,83

Остатък главница

10 000,00

4,50

Паричен поток

-212,57

2
Вноска главница

133,24

Вноска лихва

74,83

Остатък главница

9 867,76

4,50

Паричен поток

-212,57

3
Вноска главница

134,25

Вноска лихва

73,82

Остатък главница

9 734,52

4,50

Паричен поток

-212,57

4
Вноска главница

135,27

Вноска лихва

72,80

Остатък главница

9 600,27

4,50

Паричен поток

-212,57

5
Вноска главница

136,29

Вноска лихва

71,78

Остатък главница

9 465,00

4,50

Паричен поток

-212,57

6
Вноска главница

137,33

Вноска лихва

70,74

Остатък главница

9 328,71

4,50

Паричен поток

-212,57

7
Вноска главница

138,37

Вноска лихва

69,70

Остатък главница

9 191,38

4,50

Паричен поток

-212,57

8
Вноска главница

139,42

Вноска лихва

68,65

Остатък главница

9 053,01

4,50

Паричен поток

-212,57

9
Вноска главница

140,48

Вноска лихва

67,59

Остатък главница

8 913,59

4,50

Паричен поток

-212,57

10
Вноска главница

141,54

Вноска лихва

66,53

Остатък главница

8 773,11

4,50

Паричен поток

-212,57

11
Вноска главница

142,61

Вноска лихва

65,46

Остатък главница

8 631,57

4,50

Паричен поток

-212,57

12
Вноска главница

143,70

Вноска лихва

64,37

Остатък главница

8 488,96

4,50

Паричен поток

-212,57

13
Вноска главница

144,79

Вноска лихва

63,28

Остатък главница

8 345,26

4,50

Паричен поток

-212,57

14
Вноска главница

145,88

Вноска лихва

62,19

Остатък главница

8 200,47

4,50

Паричен поток

-212,57

15
Вноска главница

146,99

Вноска лихва

61,08

Остатък главница

8 054,59

4,50

Паричен поток

-212,57

16
Вноска главница

148,10

Вноска лихва

59,97

Остатък главница

7 907,60

4,50

Паричен поток

-212,57

17
Вноска главница

149,23

Вноска лихва

58,84

Остатък главница

7 759,50

4,50

Паричен поток

-212,57

18
Вноска главница

150,36

Вноска лихва

57,71

Остатък главница

7 610,27

4,50

Паричен поток

-212,57

19
Вноска главница

151,50

Вноска лихва

56,57

Остатък главница

7 459,91

4,50

Паричен поток

-212,57

20
Вноска главница

152,65

Вноска лихва

55,42

Остатък главница

7 308,41

4,50

Паричен поток

-212,57

21
Вноска главница

153,81

Вноска лихва

54,26

Остатък главница

7 155,76

4,50

Паричен поток

-212,57

22
Вноска главница

154,97

Вноска лихва

53,10

Остатък главница

7 001,95

4,50

Паричен поток

-212,57

23
Вноска главница

156,15

Вноска лихва

51,92

Остатък главница

6 846,98

4,50

Паричен поток

-212,57

24
Вноска главница

157,33

Вноска лихва

50,74

Остатък главница

6 690,83

4,50

Паричен поток

-212,57

25
Вноска главница

158,52

Вноска лихва

49,55

Остатък главница

6 533,50

4,50

Паричен поток

-212,57

26
Вноска главница

159,73

Вноска лихва

48,34

Остатък главница

6 374,98

4,50

Паричен поток

-212,57

27
Вноска главница

160,94

Вноска лихва

47,13

Остатък главница

6 215,25

4,50

Паричен поток

-212,57

28
Вноска главница

162,16

Вноска лихва

45,91

Остатък главница

6 054,31

4,50

Паричен поток

-212,57

29
Вноска главница

163,39

Вноска лихва

44,68

Остатък главница

5 892,15

4,50

Паричен поток

-212,57

30
Вноска главница

164,63

Вноска лихва

43,44

Остатък главница

5 728,76

4,50

Паричен поток

-212,57

31
Вноска главница

165,88

Вноска лихва

42,19

Остатък главница

5 564,13

4,50

Паричен поток

-212,57

32
Вноска главница

167,13

Вноска лихва

40,94

Остатък главница

5 398,25

4,50

Паричен поток

-212,57

33
Вноска главница

168,40

Вноска лихва

39,67

Остатък главница

5 231,12

4,50

Паричен поток

-212,57

34
Вноска главница

169,68

Вноска лихва

38,39

Остатък главница

5 062,72

4,50

Паричен поток

-212,57

35
Вноска главница

170,96

Вноска лихва

37,11

Остатък главница

4 893,04

4,50

Паричен поток

-212,57

36
Вноска главница

172,26

Вноска лихва

35,81

Остатък главница

4 722,08

4,50

Паричен поток

-212,57

37
Вноска главница

173,57

Вноска лихва

34,50

Остатък главница

4 549,82

4,50

Паричен поток

-212,57

38
Вноска главница

174,88

Вноска лихва

33,19

Остатък главница

4 376,25

4,50

Паричен поток

-212,57

39
Вноска главница

176,21

Вноска лихва

31,86

Остатък главница

4 201,37

4,50

Паричен поток

-212,57

40
Вноска главница

177,55

Вноска лихва

30,52

Остатък главница

4 025,16

4,50

Паричен поток

-212,57

41
Вноска главница

178,89

Вноска лихва

29,18

Остатък главница

3 847,61

4,50

Паричен поток

-212,57

42
Вноска главница

180,25

Вноска лихва

27,82

Остатък главница

3 668,72

4,50

Паричен поток

-212,57

43
Вноска главница

181,62

Вноска лихва

26,45

Остатък главница

3 488,47

4,50

Паричен поток

-212,57

44
Вноска главница

182,99

Вноска лихва

25,08

Остатък главница

3 306,85

4,50

Паричен поток

-212,57

45
Вноска главница

184,38

Вноска лихва

23,69

Остатък главница

3 123,86

4,50

Паричен поток

-212,57

46
Вноска главница

185,78

Вноска лихва

22,29

Остатък главница

2 939,48

4,50

Паричен поток

-212,57

47
Вноска главница

187,19

Вноска лихва

20,88

Остатък главница

2 753,70

4,50

Паричен поток

-212,57

48
Вноска главница

188,61

Вноска лихва

19,46

Остатък главница

2 566,51

4,50

Паричен поток

-212,57

49
Вноска главница

190,04

Вноска лихва

18,03

Остатък главница

2 377,90

4,50

Паричен поток

-212,57

50
Вноска главница

191,48

Вноска лихва

16,59

Остатък главница

2 187,86

4,50

Паричен поток

-212,57

51
Вноска главница

192,93

Вноска лихва

15,14

Остатък главница

1 996,38

4,50

Паричен поток

-212,57

52
Вноска главница

194,39

Вноска лихва

13,68

Остатък главница

1 803,45

4,50

Паричен поток

-212,57

53
Вноска главница

195,87

Вноска лихва

12,20

Остатък главница

1 609,06

4,50

Паричен поток

-212,57

54
Вноска главница

197,35

Вноска лихва

10,72

Остатък главница

1 413,19

4,50

Паричен поток

-212,57

55
Вноска главница

198,85

Вноска лихва

9,22

Остатък главница

1 215,84

4,50

Паричен поток

-212,57

56
Вноска главница

200,36

Вноска лихва

7,71

Остатък главница

1 016,99

4,50

Паричен поток

-212,57

57
Вноска главница

201,88

Вноска лихва

6,19

Остатък главница

816,63

4,50

Паричен поток

-212,57

58
Вноска главница

203,41

Вноска лихва

4,66

Остатък главница

614,75

4,50

Паричен поток

-212,57

59
Вноска главница

204,95

Вноска лихва

3,12

Остатък главница

411,34

4,50

Паричен поток

-212,57

60
Вноска главница

206,39

Вноска лихва

1,57

Остатък главница

206,39

4,50

Паричен поток

-212,46