Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ЦКБ - Потребителски кредит без превод на заплата - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 2/12/2019
  • Детайли
ГПР
9.60 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,513.24 BGN
Месечна вноска
208.56 BGN
Код на продукта
CL000139
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

0,00

Паричен поток

10 000,00

1
Вноска главница

131,89

Вноска лихва

76,67

Остатък главница

10 000,00

0,00

Паричен поток

-208,56

2
Вноска главница

132,90

Вноска лихва

75,66

Остатък главница

9 868,11

0,00

Паричен поток

-208,56

3
Вноска главница

133,92

Вноска лихва

74,64

Остатък главница

9 735,21

0,00

Паричен поток

-208,56

4
Вноска главница

134,95

Вноска лихва

73,61

Остатък главница

9 601,29

0,00

Паричен поток

-208,56

5
Вноска главница

135,98

Вноска лихва

72,58

Остатък главница

9 466,34

0,00

Паричен поток

-208,56

6
Вноска главница

137,03

Вноска лихва

71,53

Остатък главница

9 330,36

0,00

Паричен поток

-208,56

7
Вноска главница

138,08

Вноска лихва

70,48

Остатък главница

9 193,33

0,00

Паричен поток

-208,56

8
Вноска главница

139,14

Вноска лихва

69,42

Остатък главница

9 055,25

0,00

Паричен поток

-208,56

9
Вноска главница

140,20

Вноска лихва

68,36

Остатък главница

8 916,11

0,00

Паричен поток

-208,56

10
Вноска главница

141,28

Вноска лихва

67,28

Остатък главница

8 775,91

0,00

Паричен поток

-208,56

11
Вноска главница

142,36

Вноска лихва

66,20

Остатък главница

8 634,63

0,00

Паричен поток

-208,56

12
Вноска главница

143,45

Вноска лихва

65,11

Остатък главница

8 492,27

0,00

Паричен поток

-208,56

13
Вноска главница

144,55

Вноска лихва

64,01

Остатък главница

8 348,82

0,00

Паричен поток

-208,56

14
Вноска главница

145,66

Вноска лихва

62,90

Остатък главница

8 204,27

0,00

Паричен поток

-208,56

15
Вноска главница

146,78

Вноска лихва

61,78

Остатък главница

8 058,61

0,00

Паричен поток

-208,56

16
Вноска главница

147,90

Вноска лихва

60,66

Остатък главница

7 911,83

0,00

Паричен поток

-208,56

17
Вноска главница

149,04

Вноска лихва

59,52

Остатък главница

7 763,93

0,00

Паричен поток

-208,56

18
Вноска главница

150,18

Вноска лихва

58,38

Остатък главница

7 614,89

0,00

Паричен поток

-208,56

19
Вноска главница

151,33

Вноска лихва

57,23

Остатък главница

7 464,71

0,00

Паричен поток

-208,56

20
Вноска главница

152,49

Вноска лихва

56,07

Остатък главница

7 313,38

0,00

Паричен поток

-208,56

21
Вноска главница

153,66

Вноска лихва

54,90

Остатък главница

7 160,89

0,00

Паричен поток

-208,56

22
Вноска главница

154,84

Вноска лихва

53,72

Остатък главница

7 007,23

0,00

Паричен поток

-208,56

23
Вноска главница

156,03

Вноска лихва

52,53

Остатък главница

6 852,39

0,00

Паричен поток

-208,56

24
Вноска главница

157,22

Вноска лихва

51,34

Остатък главница

6 696,36

0,00

Паричен поток

-208,56

25
Вноска главница

158,43

Вноска лихва

50,13

Остатък главница

6 539,14

0,00

Паричен поток

-208,56

26
Вноска главница

159,64

Вноска лихва

48,92

Остатък главница

6 380,71

0,00

Паричен поток

-208,56

27
Вноска главница

160,87

Вноска лихва

47,69

Остатък главница

6 221,07

0,00

Паричен поток

-208,56

28
Вноска главница

162,10

Вноска лихва

46,46

Остатък главница

6 060,20

0,00

Паричен поток

-208,56

29
Вноска главница

163,34

Вноска лихва

45,22

Остатък главница

5 898,10

0,00

Паричен поток

-208,56

30
Вноска главница

164,59

Вноска лихва

43,97

Остатък главница

5 734,76

0,00

Паричен поток

-208,56

31
Вноска главница

165,86

Вноска лихва

42,70

Остатък главница

5 570,17

0,00

Паричен поток

-208,56

32
Вноска главница

167,13

Вноска лихва

41,43

Остатък главница

5 404,31

0,00

Паричен поток

-208,56

33
Вноска главница

168,41

Вноска лихва

40,15

Остатък главница

5 237,18

0,00

Паричен поток

-208,56

34
Вноска главница

169,70

Вноска лихва

38,86

Остатък главница

5 068,77

0,00

Паричен поток

-208,56

35
Вноска главница

171,00

Вноска лихва

37,56

Остатък главница

4 899,07

0,00

Паричен поток

-208,56

36
Вноска главница

172,31

Вноска лихва

36,25

Остатък главница

4 728,07

0,00

Паричен поток

-208,56

37
Вноска главница

173,63

Вноска лихва

34,93

Остатък главница

4 555,76

0,00

Паричен поток

-208,56

38
Вноска главница

174,96

Вноска лихва

33,60

Остатък главница

4 382,13

0,00

Паричен поток

-208,56

39
Вноска главница

176,31

Вноска лихва

32,25

Остатък главница

4 207,17

0,00

Паричен поток

-208,56

40
Вноска главница

177,66

Вноска лихва

30,90

Остатък главница

4 030,86

0,00

Паричен поток

-208,56

41
Вноска главница

179,02

Вноска лихва

29,54

Остатък главница

3 853,20

0,00

Паричен поток

-208,56

42
Вноска главница

180,39

Вноска лихва

28,17

Остатък главница

3 674,18

0,00

Паричен поток

-208,56

43
Вноска главница

181,77

Вноска лихва

26,79

Остатък главница

3 493,79

0,00

Паричен поток

-208,56

44
Вноска главница

183,17

Вноска лихва

25,39

Остатък главница

3 312,02

0,00

Паричен поток

-208,56

45
Вноска главница

184,57

Вноска лихва

23,99

Остатък главница

3 128,85

0,00

Паричен поток

-208,56

46
Вноска главница

185,99

Вноска лихва

22,57

Остатък главница

2 944,28

0,00

Паричен поток

-208,56

47
Вноска главница

187,41

Вноска лихва

21,15

Остатък главница

2 758,29

0,00

Паричен поток

-208,56

48
Вноска главница

188,85

Вноска лихва

19,71

Остатък главница

2 570,88

0,00

Паричен поток

-208,56

49
Вноска главница

190,30

Вноска лихва

18,26

Остатък главница

2 382,03

0,00

Паричен поток

-208,56

50
Вноска главница

191,76

Вноска лихва

16,80

Остатък главница

2 191,73

0,00

Паричен поток

-208,56

51
Вноска главница

193,23

Вноска лихва

15,33

Остатък главница

1 999,97

0,00

Паричен поток

-208,56

52
Вноска главница

194,71

Вноска лихва

13,85

Остатък главница

1 806,74

0,00

Паричен поток

-208,56

53
Вноска главница

196,20

Вноска лихва

12,36

Остатък главница

1 612,03

0,00

Паричен поток

-208,56

54
Вноска главница

197,71

Вноска лихва

10,85

Остатък главница

1 415,83

0,00

Паричен поток

-208,56

55
Вноска главница

199,22

Вноска лихва

9,34

Остатък главница

1 218,12

0,00

Паричен поток

-208,56

56
Вноска главница

200,75

Вноска лихва

7,81

Остатък главница

1 018,90

0,00

Паричен поток

-208,56

57
Вноска главница

202,29

Вноска лихва

6,27

Остатък главница

818,15

0,00

Паричен поток

-208,56

58
Вноска главница

203,84

Вноска лихва

4,72

Остатък главница

615,86

0,00

Паричен поток

-208,56

59
Вноска главница

205,40

Вноска лихва

3,16

Остатък главница

412,02

0,00

Паричен поток

-208,56

60
Вноска главница

206,62

Вноска лихва

1,58

Остатък главница

206,62

0,00

Паричен поток

-208,20