Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ДСК - Потребителски кредит с обезпечение поръчителство и изпълнение на условия по програма "ДСК Партньори плюс " (с ползване на пакет PAY +) - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 3/1/2019
  • Детайли
ГПР
9.01 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,342.77 BGN
Месечна вноска
200.38 BGN
Код на продукта
CL000377
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

50,00

Паричен поток

9 950,00

1
Вноска главница

137,88

Вноска лихва

62,50

Остатък главница

10 000,00

4,50

Паричен поток

-204,88

2
Вноска главница

138,74

Вноска лихва

61,64

Остатък главница

9 862,12

4,50

Паричен поток

-204,88

3
Вноска главница

139,61

Вноска лихва

60,77

Остатък главница

9 723,38

4,50

Паричен поток

-204,88

4
Вноска главница

140,48

Вноска лихва

59,90

Остатък главница

9 583,77

4,50

Паричен поток

-204,88

5
Вноска главница

141,36

Вноска лихва

59,02

Остатък главница

9 443,29

4,50

Паричен поток

-204,88

6
Вноска главница

142,24

Вноска лихва

58,14

Остатък главница

9 301,93

4,50

Паричен поток

-204,88

7
Вноска главница

143,13

Вноска лихва

57,25

Остатък главница

9 159,69

4,50

Паричен поток

-204,88

8
Вноска главница

144,03

Вноска лихва

56,35

Остатък главница

9 016,56

4,50

Паричен поток

-204,88

9
Вноска главница

144,93

Вноска лихва

55,45

Остатък главница

8 872,53

4,50

Паричен поток

-204,88

10
Вноска главница

145,83

Вноска лихва

54,55

Остатък главница

8 727,60

4,50

Паричен поток

-204,88

11
Вноска главница

146,74

Вноска лихва

53,64

Остатък главница

8 581,77

4,50

Паричен поток

-204,88

12
Вноска главница

147,66

Вноска лихва

52,72

Остатък главница

8 435,03

4,50

Паричен поток

-204,88

13
Вноска главница

148,58

Вноска лихва

51,80

Остатък главница

8 287,37

4,50

Паричен поток

-204,88

14
Вноска главница

149,51

Вноска лихва

50,87

Остатък главница

8 138,79

4,50

Паричен поток

-204,88

15
Вноска главница

150,45

Вноска лихва

49,93

Остатък главница

7 989,28

4,50

Паричен поток

-204,88

16
Вноска главница

151,39

Вноска лихва

48,99

Остатък главница

7 838,83

4,50

Паричен поток

-204,88

17
Вноска главница

152,33

Вноска лихва

48,05

Остатък главница

7 687,44

4,50

Паричен поток

-204,88

18
Вноска главница

153,29

Вноска лихва

47,09

Остатък главница

7 535,11

4,50

Паричен поток

-204,88

19
Вноска главница

154,24

Вноска лихва

46,14

Остатък главница

7 381,82

4,50

Паричен поток

-204,88

20
Вноска главница

155,21

Вноска лихва

45,17

Остатък главница

7 227,58

4,50

Паричен поток

-204,88

21
Вноска главница

156,18

Вноска лихва

44,20

Остатък главница

7 072,37

4,50

Паричен поток

-204,88

22
Вноска главница

157,15

Вноска лихва

43,23

Остатък главница

6 916,19

4,50

Паричен поток

-204,88

23
Вноска главница

158,14

Вноска лихва

42,24

Остатък главница

6 759,04

4,50

Паричен поток

-204,88

24
Вноска главница

159,12

Вноска лихва

41,26

Остатък главница

6 600,90

4,50

Паричен поток

-204,88

25
Вноска главница

160,12

Вноска лихва

40,26

Остатък главница

6 441,78

4,50

Паричен поток

-204,88

26
Вноска главница

161,12

Вноска лихва

39,26

Остатък главница

6 281,66

4,50

Паричен поток

-204,88

27
Вноска главница

162,13

Вноска лихва

38,25

Остатък главница

6 120,54

4,50

Паричен поток

-204,88

28
Вноска главница

163,14

Вноска лихва

37,24

Остатък главница

5 958,41

4,50

Паричен поток

-204,88

29
Вноска главница

164,16

Вноска лихва

36,22

Остатък главница

5 795,27

4,50

Паричен поток

-204,88

30
Вноска главница

165,19

Вноска лихва

35,19

Остатък главница

5 631,11

4,50

Паричен поток

-204,88

31
Вноска главница

166,22

Вноска лихва

34,16

Остатък главница

5 465,92

4,50

Паричен поток

-204,88

32
Вноска главница

167,26

Вноска лихва

33,12

Остатък главница

5 299,70

4,50

Паричен поток

-204,88

33
Вноска главница

168,30

Вноска лихва

32,08

Остатък главница

5 132,44

4,50

Паричен поток

-204,88

34
Вноска главница

169,35

Вноска лихва

31,03

Остатък главница

4 964,14

4,50

Паричен поток

-204,88

35
Вноска главница

170,41

Вноска лихва

29,97

Остатък главница

4 794,79

4,50

Паричен поток

-204,88

36
Вноска главница

171,48

Вноска лихва

28,90

Остатък главница

4 624,38

4,50

Паричен поток

-204,88

37
Вноска главница

172,55

Вноска лихва

27,83

Остатък главница

4 452,90

4,50

Паричен поток

-204,88

38
Вноска главница

173,63

Вноска лихва

26,75

Остатък главница

4 280,35

4,50

Паричен поток

-204,88

39
Вноска главница

174,71

Вноска лихва

25,67

Остатък главница

4 106,72

4,50

Паричен поток

-204,88

40
Вноска главница

175,80

Вноска лихва

24,58

Остатък главница

3 932,01

4,50

Паричен поток

-204,88

41
Вноска главница

176,90

Вноска лихва

23,48

Остатък главница

3 756,21

4,50

Паричен поток

-204,88

42
Вноска главница

178,01

Вноска лихва

22,37

Остатък главница

3 579,31

4,50

Паричен поток

-204,88

43
Вноска главница

179,12

Вноска лихва

21,26

Остатък главница

3 401,30

4,50

Паричен поток

-204,88

44
Вноска главница

180,24

Вноска лихва

20,14

Остатък главница

3 222,18

4,50

Паричен поток

-204,88

45
Вноска главница

181,37

Вноска лихва

19,01

Остатък главница

3 041,94

4,50

Паричен поток

-204,88

46
Вноска главница

182,50

Вноска лихва

17,88

Остатък главница

2 860,57

4,50

Паричен поток

-204,88

47
Вноска главница

183,64

Вноска лихва

16,74

Остатък главница

2 678,07

4,50

Паричен поток

-204,88

48
Вноска главница

184,79

Вноска лихва

15,59

Остатък главница

2 494,43

4,50

Паричен поток

-204,88

49
Вноска главница

185,94

Вноска лихва

14,44

Остатък главница

2 309,64

4,50

Паричен поток

-204,88

50
Вноска главница

187,11

Вноска лихва

13,27

Остатък главница

2 123,70

4,50

Паричен поток

-204,88

51
Вноска главница

188,28

Вноска лихва

12,10

Остатък главница

1 936,59

4,50

Паричен поток

-204,88

52
Вноска главница

189,45

Вноска лихва

10,93

Остатък главница

1 748,31

4,50

Паричен поток

-204,88

53
Вноска главница

190,64

Вноска лихва

9,74

Остатък главница

1 558,86

4,50

Паричен поток

-204,88

54
Вноска главница

191,83

Вноска лихва

8,55

Остатък главница

1 368,22

4,50

Паричен поток

-204,88

55
Вноска главница

193,03

Вноска лихва

7,35

Остатък главница

1 176,39

4,50

Паричен поток

-204,88

56
Вноска главница

194,23

Вноска лихва

6,15

Остатък главница

983,36

4,50

Паричен поток

-204,88

57
Вноска главница

195,45

Вноска лихва

4,93

Остатък главница

789,13

4,50

Паричен поток

-204,88

58
Вноска главница

196,67

Вноска лихва

3,71

Остатък главница

593,68

4,50

Паричен поток

-204,88

59
Вноска главница

197,90

Вноска лихва

2,48

Остатък главница

397,01

4,50

Паричен поток

-204,88

60
Вноска главница

199,11

Вноска лихва

1,24

Остатък главница

199,11

4,50

Паричен поток

-204,85