Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ЦКБ - Потребителски кредит "Актив" за хора, упражняващи свободни професии без превод на доходи в банката - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 1/4/2019
  • Детайли
ГПР
10.27 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,680.41 BGN
Месечна вноска
210.51 BGN
Код на продукта
CL000101
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

50,00

Паричен поток

9 950,00

1
Вноска главница

130,51

Вноска лихва

80,00

Остатък главница

10 000,00

0,00

Паричен поток

-210,51

2
Вноска главница

131,55

Вноска лихва

78,96

Остатък главница

9 869,49

0,00

Паричен поток

-210,51

3
Вноска главница

132,61

Вноска лихва

77,90

Остатък главница

9 737,94

0,00

Паричен поток

-210,51

4
Вноска главница

133,67

Вноска лихва

76,84

Остатък главница

9 605,33

0,00

Паричен поток

-210,51

5
Вноска главница

134,74

Вноска лихва

75,77

Остатък главница

9 471,66

0,00

Паричен поток

-210,51

6
Вноска главница

135,81

Вноска лихва

74,70

Остатък главница

9 336,92

0,00

Паричен поток

-210,51

7
Вноска главница

136,90

Вноска лихва

73,61

Остатък главница

9 201,11

0,00

Паричен поток

-210,51

8
Вноска главница

138,00

Вноска лихва

72,51

Остатък главница

9 064,21

0,00

Паричен поток

-210,51

9
Вноска главница

139,10

Вноска лихва

71,41

Остатък главница

8 926,21

0,00

Паричен поток

-210,51

10
Вноска главница

140,21

Вноска лихва

70,30

Остатък главница

8 787,11

0,00

Паричен поток

-210,51

11
Вноска главница

141,33

Вноска лихва

69,18

Остатък главница

8 646,90

0,00

Паричен поток

-210,51

12
Вноска главница

142,47

Вноска лихва

68,04

Остатък главница

8 505,57

0,00

Паричен поток

-210,51

13
Вноска главница

143,61

Вноска лихва

66,90

Остатък главница

8 363,10

0,00

Паричен поток

-210,51

14
Вноска главница

144,75

Вноска лихва

65,76

Остатък главница

8 219,49

0,00

Паричен поток

-210,51

15
Вноска главница

145,91

Вноска лихва

64,60

Остатък главница

8 074,74

0,00

Паричен поток

-210,51

16
Вноска главница

147,08

Вноска лихва

63,43

Остатък главница

7 928,83

0,00

Паричен поток

-210,51

17
Вноска главница

148,26

Вноска лихва

62,25

Остатък главница

7 781,75

0,00

Паричен поток

-210,51

18
Вноска главница

149,44

Вноска лихва

61,07

Остатък главница

7 633,49

0,00

Паричен поток

-210,51

19
Вноска главница

150,64

Вноска лихва

59,87

Остатък главница

7 484,05

0,00

Паричен поток

-210,51

20
Вноска главница

151,84

Вноска лихва

58,67

Остатък главница

7 333,41

0,00

Паричен поток

-210,51

21
Вноска главница

153,06

Вноска лихва

57,45

Остатък главница

7 181,57

0,00

Паричен поток

-210,51

22
Вноска главница

154,28

Вноска лихва

56,23

Остатък главница

7 028,51

0,00

Паричен поток

-210,51

23
Вноска главница

155,52

Вноска лихва

54,99

Остатък главница

6 874,23

0,00

Паричен поток

-210,51

24
Вноска главница

156,76

Вноска лихва

53,75

Остатък главница

6 718,71

0,00

Паричен поток

-210,51

25
Вноска главница

158,01

Вноска лихва

52,50

Остатък главница

6 561,95

0,00

Паричен поток

-210,51

26
Вноска главница

159,28

Вноска лихва

51,23

Остатък главница

6 403,94

0,00

Паричен поток

-210,51

27
Вноска главница

160,55

Вноска лихва

49,96

Остатък главница

6 244,66

0,00

Паричен поток

-210,51

28
Вноска главница

161,84

Вноска лихва

48,67

Остатък главница

6 084,11

0,00

Паричен поток

-210,51

29
Вноска главница

163,13

Вноска лихва

47,38

Остатък главница

5 922,27

0,00

Паричен поток

-210,51

30
Вноска главница

164,44

Вноска лихва

46,07

Остатък главница

5 759,14

0,00

Паричен поток

-210,51

31
Вноска главница

165,75

Вноска лихва

44,76

Остатък главница

5 594,70

0,00

Паричен поток

-210,51

32
Вноска главница

167,08

Вноска лихва

43,43

Остатък главница

5 428,95

0,00

Паричен поток

-210,51

33
Вноска главница

168,42

Вноска лихва

42,09

Остатък главница

5 261,87

0,00

Паричен поток

-210,51

34
Вноска главница

169,76

Вноска лихва

40,75

Остатък главница

5 093,45

0,00

Паричен поток

-210,51

35
Вноска главница

171,12

Вноска лихва

39,39

Остатък главница

4 923,69

0,00

Паричен поток

-210,51

36
Вноска главница

172,49

Вноска лихва

38,02

Остатък главница

4 752,57

0,00

Паричен поток

-210,51

37
Вноска главница

173,87

Вноска лихва

36,64

Остатък главница

4 580,08

0,00

Паричен поток

-210,51

38
Вноска главница

175,26

Вноска лихва

35,25

Остатък главница

4 406,21

0,00

Паричен поток

-210,51

39
Вноска главница

176,66

Вноска лихва

33,85

Остатък главница

4 230,95

0,00

Паричен поток

-210,51

40
Вноска главница

178,08

Вноска лихва

32,43

Остатък главница

4 054,29

0,00

Паричен поток

-210,51

41
Вноска главница

179,50

Вноска лихва

31,01

Остатък главница

3 876,21

0,00

Паричен поток

-210,51

42
Вноска главница

180,94

Вноска лихва

29,57

Остатък главница

3 696,71

0,00

Паричен поток

-210,51

43
Вноска главница

182,38

Вноска лихва

28,13

Остатък главница

3 515,77

0,00

Паричен поток

-210,51

44
Вноска главница

183,84

Вноска лихва

26,67

Остатък главница

3 333,39

0,00

Паричен поток

-210,51

45
Вноска главница

185,31

Вноска лихва

25,20

Остатък главница

3 149,55

0,00

Паричен поток

-210,51

46
Вноска главница

186,80

Вноска лихва

23,71

Остатък главница

2 964,24

0,00

Паричен поток

-210,51

47
Вноска главница

188,29

Вноска лихва

22,22

Остатък главница

2 777,44

0,00

Паричен поток

-210,51

48
Вноска главница

189,80

Вноска лихва

20,71

Остатък главница

2 589,15

0,00

Паричен поток

-210,51

49
Вноска главница

191,32

Вноска лихва

19,19

Остатък главница

2 399,35

0,00

Паричен поток

-210,51

50
Вноска главница

192,85

Вноска лихва

17,66

Остатък главница

2 208,03

0,00

Паричен поток

-210,51

51
Вноска главница

194,39

Вноска лихва

16,12

Остатък главница

2 015,18

0,00

Паричен поток

-210,51

52
Вноска главница

195,94

Вноска лихва

14,57

Остатък главница

1 820,79

0,00

Паричен поток

-210,51

53
Вноска главница

197,51

Вноска лихва

13,00

Остатък главница

1 624,85

0,00

Паричен поток

-210,51

54
Вноска главница

199,09

Вноска лихва

11,42

Остатък главница

1 427,34

0,00

Паричен поток

-210,51

55
Вноска главница

200,68

Вноска лихва

9,83

Остатък главница

1 228,25

0,00

Паричен поток

-210,51

56
Вноска главница

202,29

Вноска лихва

8,22

Остатък главница

1 027,57

0,00

Паричен поток

-210,51

57
Вноска главница

203,91

Вноска лихва

6,60

Остатък главница

825,28

0,00

Паричен поток

-210,51

58
Вноска главница

205,54

Вноска лихва

4,97

Остатък главница

621,37

0,00

Паричен поток

-210,51

59
Вноска главница

207,18

Вноска лихва

3,33

Остатък главница

415,83

0,00

Паричен поток

-210,51

60
Вноска главница

208,65

Вноска лихва

1,67

Остатък главница

208,65

0,00

Паричен поток

-210,32