Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ДСК - Потребителски кредит с обезпечение поръчителство и ползване на пакет "ДСК PAY" - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 1/29/2019
  • Детайли
ГПР
10.72 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,801.10 BGN
Месечна вноска
210.02 BGN
Код на продукта
CL000243
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

50,00

Паричен поток

9 950,00

1
Вноска главница

130,85

Вноска лихва

79,17

Остатък главница

10 000,00

2,50

Паричен поток

-212,52

2
Вноска главница

131,89

Вноска лихва

78,13

Остатък главница

9 869,15

2,50

Паричен поток

-212,52

3
Вноска главница

132,93

Вноска лихва

77,09

Остатък главница

9 737,26

2,50

Паричен поток

-212,52

4
Вноска главница

133,99

Вноска лихва

76,03

Остатък главница

9 604,33

2,50

Паричен поток

-212,52

5
Вноска главница

135,05

Вноска лихва

74,97

Остатък главница

9 470,34

2,50

Паричен поток

-212,52

6
Вноска главница

136,12

Вноска лихва

73,90

Остатък главница

9 335,29

2,50

Паричен поток

-212,52

7
Вноска главница

137,19

Вноска лихва

72,83

Остатък главница

9 199,17

2,50

Паричен поток

-212,52

8
Вноска главница

138,28

Вноска лихва

71,74

Остатък главница

9 061,98

2,50

Паричен поток

-212,52

9
Вноска главница

139,37

Вноска лихва

70,65

Остатък главница

8 923,70

2,50

Паричен поток

-212,52

10
Вноска главница

140,48

Вноска лихва

69,54

Остатък главница

8 784,33

2,50

Паричен поток

-212,52

11
Вноска главница

141,59

Вноска лихва

68,43

Остатък главница

8 643,85

2,50

Паричен поток

-212,52

12
Вноска главница

142,71

Вноска лихва

67,31

Остатък главница

8 502,26

2,50

Паричен поток

-212,52

13
Вноска главница

143,84

Вноска лихва

66,18

Остатък главница

8 359,55

2,50

Паричен поток

-212,52

14
Вноска главница

144,98

Вноска лихва

65,04

Остатък главница

8 215,71

2,50

Паричен поток

-212,52

15
Вноска главница

146,13

Вноска лихва

63,89

Остатък главница

8 070,73

2,50

Паричен поток

-212,52

16
Вноска главница

147,28

Вноска лихва

62,74

Остатък главница

7 924,60

2,50

Паричен поток

-212,52

17
Вноска главница

148,45

Вноска лихва

61,57

Остатък главница

7 777,32

2,50

Паричен поток

-212,52

18
Вноска главница

149,62

Вноска лихва

60,40

Остатък главница

7 628,87

2,50

Паричен поток

-212,52

19
Вноска главница

150,81

Вноска лихва

59,21

Остатък главница

7 479,25

2,50

Паричен поток

-212,52

20
Вноска главница

152,00

Вноска лихва

58,02

Остатък главница

7 328,44

2,50

Паричен поток

-212,52

21
Вноска главница

153,21

Вноска лихва

56,81

Остатък главница

7 176,44

2,50

Паричен поток

-212,52

22
Вноска главница

154,42

Вноска лихва

55,60

Остатък главница

7 023,23

2,50

Паричен поток

-212,52

23
Вноска главница

155,64

Вноска лихва

54,38

Остатък главница

6 868,81

2,50

Паричен поток

-212,52

24
Вноска главница

156,87

Вноска лихва

53,15

Остатък главница

6 713,17

2,50

Паричен поток

-212,52

25
Вноска главница

158,12

Вноска лихва

51,90

Остатък главница

6 556,30

2,50

Паричен поток

-212,52

26
Вноска главница

159,37

Вноска лихва

50,65

Остатък главница

6 398,18

2,50

Паричен поток

-212,52

27
Вноска главница

160,63

Вноска лихва

49,39

Остатък главница

6 238,81

2,50

Паричен поток

-212,52

28
Вноска главница

161,90

Вноска лихва

48,12

Остатък главница

6 078,18

2,50

Паричен поток

-212,52

29
Вноска главница

163,18

Вноска лихва

46,84

Остатък главница

5 916,28

2,50

Паричен поток

-212,52

30
Вноска главница

164,47

Вноска лихва

45,55

Остатък главница

5 753,10

2,50

Паричен поток

-212,52

31
Вноска главница

165,78

Вноска лихва

44,24

Остатък главница

5 588,63

2,50

Паричен поток

-212,52

32
Вноска главница

167,09

Вноска лихва

42,93

Остатък главница

5 422,85

2,50

Паричен поток

-212,52

33
Вноска главница

168,41

Вноска лихва

41,61

Остатък главница

5 255,76

2,50

Паричен поток

-212,52

34
Вноска главница

169,75

Вноска лихва

40,27

Остатък главница

5 087,35

2,50

Паричен поток

-212,52

35
Вноска главница

171,09

Вноска лихва

38,93

Остатък главница

4 917,60

2,50

Паричен поток

-212,52

36
Вноска главница

172,44

Вноска лихва

37,58

Остатък главница

4 746,51

2,50

Паричен поток

-212,52

37
Вноска главница

173,81

Вноска лихва

36,21

Остатък главница

4 574,07

2,50

Паричен поток

-212,52

38
Вноска главница

175,18

Вноска лихва

34,84

Остатък главница

4 400,26

2,50

Паричен поток

-212,52

39
Вноска главница

176,57

Вноска лихва

33,45

Остатък главница

4 225,08

2,50

Паричен поток

-212,52

40
Вноска главница

177,97

Вноска лихва

32,05

Остатък главница

4 048,51

2,50

Паричен поток

-212,52

41
Вноска главница

179,38

Вноска лихва

30,64

Остатък главница

3 870,54

2,50

Паричен поток

-212,52

42
Вноска главница

180,80

Вноска лихва

29,22

Остатък главница

3 691,16

2,50

Паричен поток

-212,52

43
Вноска главница

182,23

Вноска лихва

27,79

Остатък главница

3 510,36

2,50

Паричен поток

-212,52

44
Вноска главница

183,67

Вноска лихва

26,35

Остатък главница

3 328,13

2,50

Паричен поток

-212,52

45
Вноска главница

185,13

Вноска лихва

24,89

Остатък главница

3 144,46

2,50

Паричен поток

-212,52

46
Вноска главница

186,59

Вноска лихва

23,43

Остатък главница

2 959,33

2,50

Паричен поток

-212,52

47
Вноска главница

188,07

Вноска лихва

21,95

Остатък главница

2 772,74

2,50

Паричен поток

-212,52

48
Вноска главница

189,56

Вноска лихва

20,46

Остатък главница

2 584,67

2,50

Паричен поток

-212,52

49
Вноска главница

191,06

Вноска лихва

18,96

Остатък главница

2 395,11

2,50

Паричен поток

-212,52

50
Вноска главница

192,57

Вноска лихва

17,45

Остатък главница

2 204,05

2,50

Паричен поток

-212,52

51
Вноска главница

194,10

Вноска лихва

15,92

Остатък главница

2 011,48

2,50

Паричен поток

-212,52

52
Вноска главница

195,63

Вноска лихва

14,39

Остатък главница

1 817,38

2,50

Паричен поток

-212,52

53
Вноска главница

197,18

Вноска лихва

12,84

Остатък главница

1 621,75

2,50

Паричен поток

-212,52

54
Вноска главница

198,74

Вноска лихва

11,28

Остатък главница

1 424,57

2,50

Паричен поток

-212,52

55
Вноска главница

200,32

Вноска лихва

9,70

Остатък главница

1 225,83

2,50

Паричен поток

-212,52

56
Вноска главница

201,90

Вноска лихва

8,12

Остатък главница

1 025,51

2,50

Паричен поток

-212,52

57
Вноска главница

203,50

Вноска лихва

6,52

Остатък главница

823,61

2,50

Паричен поток

-212,52

58
Вноска главница

205,11

Вноска лихва

4,91

Остатък главница

620,11

2,50

Паричен поток

-212,52

59
Вноска главница

206,73

Вноска лихва

3,29

Остатък главница

415,00

2,50

Паричен поток

-212,52

60
Вноска главница

208,27

Вноска лихва

1,65

Остатък главница

208,27

2,50

Паричен поток

-212,42