Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ДСК - Потребителски кредит с обезпечение поръчителство - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 1/29/2019
  • Детайли
ГПР
14.93 %
Общо изплатени с такси и комисионни
13,939.49 BGN
Месечна вноска
229.84 BGN
Код на продукта
CL000113
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

50,00

Паричен поток

9 950,00

1
Вноска главница

117,76

Вноска лихва

112,08

Остатък главница

10 000,00

1,65

Паричен поток

-231,49

2
Вноска главница

119,08

Вноска лихва

110,76

Остатък главница

9 882,24

1,65

Паричен поток

-231,49

3
Вноска главница

120,41

Вноска лихва

109,43

Остатък главница

9 763,16

1,65

Паричен поток

-231,49

4
Вноска главница

121,76

Вноска лихва

108,08

Остатък главница

9 642,75

1,65

Паричен поток

-231,49

5
Вноска главница

123,13

Вноска лихва

106,71

Остатък главница

9 520,99

1,65

Паричен поток

-231,49

6
Вноска главница

124,51

Вноска лихва

105,33

Остатък главница

9 397,86

1,65

Паричен поток

-231,49

7
Вноска главница

125,90

Вноска лихва

103,94

Остатък главница

9 273,35

1,65

Паричен поток

-231,49

8
Вноска главница

127,31

Вноска лихва

102,53

Остатък главница

9 147,45

1,65

Паричен поток

-231,49

9
Вноска главница

128,74

Вноска лихва

101,10

Остатък главница

9 020,14

1,65

Паричен поток

-231,49

10
Вноска главница

130,18

Вноска лихва

99,66

Остатък главница

8 891,40

1,65

Паричен поток

-231,49

11
Вноска главница

131,64

Вноска лихва

98,20

Остатък главница

8 761,22

1,65

Паричен поток

-231,49

12
Вноска главница

133,12

Вноска лихва

96,72

Остатък главница

8 629,58

1,65

Паричен поток

-231,49

13
Вноска главница

134,61

Вноска лихва

95,23

Остатък главница

8 496,46

1,65

Паричен поток

-231,49

14
Вноска главница

136,12

Вноска лихва

93,72

Остатък главница

8 361,85

1,65

Паричен поток

-231,49

15
Вноска главница

137,64

Вноска лихва

92,20

Остатък главница

8 225,73

1,65

Паричен поток

-231,49

16
Вноска главница

139,19

Вноска лихва

90,65

Остатък главница

8 088,09

1,65

Паричен поток

-231,49

17
Вноска главница

140,75

Вноска лихва

89,09

Остатък главница

7 948,90

1,65

Паричен поток

-231,49

18
Вноска главница

142,32

Вноска лихва

87,52

Остатък главница

7 808,15

1,65

Паричен поток

-231,49

19
Вноска главница

143,92

Вноска лихва

85,92

Остатък главница

7 665,83

1,65

Паричен поток

-231,49

20
Вноска главница

145,53

Вноска лихва

84,31

Остатък главница

7 521,91

1,65

Паричен поток

-231,49

21
Вноска главница

147,16

Вноска лихва

82,68

Остатък главница

7 376,38

1,65

Паричен поток

-231,49

22
Вноска главница

148,81

Вноска лихва

81,03

Остатък главница

7 229,22

1,65

Паричен поток

-231,49

23
Вноска главница

150,48

Вноска лихва

79,36

Остатък главница

7 080,41

1,65

Паричен поток

-231,49

24
Вноска главница

152,17

Вноска лихва

77,67

Остатък главница

6 929,93

1,65

Паричен поток

-231,49

25
Вноска главница

153,87

Вноска лихва

75,97

Остатък главница

6 777,76

1,65

Паричен поток

-231,49

26
Вноска главница

155,60

Вноска лихва

74,24

Остатък главница

6 623,89

1,65

Паричен поток

-231,49

27
Вноска главница

157,34

Вноска лихва

72,50

Остатък главница

6 468,29

1,65

Паричен поток

-231,49

28
Вноска главница

159,10

Вноска лихва

70,74

Остатък главница

6 310,95

1,65

Паричен поток

-231,49

29
Вноска главница

160,89

Вноска лихва

68,95

Остатък главница

6 151,85

1,65

Паричен поток

-231,49

30
Вноска главница

162,69

Вноска лихва

67,15

Остатък главница

5 990,96

1,65

Паричен поток

-231,49

31
Вноска главница

164,51

Вноска лихва

65,33

Остатък главница

5 828,27

1,65

Паричен поток

-231,49

32
Вноска главница

166,36

Вноска лихва

63,48

Остатък главница

5 663,76

1,65

Паричен поток

-231,49

33
Вноска главница

168,22

Вноска лихва

61,62

Остатък главница

5 497,40

1,65

Паричен поток

-231,49

34
Вноска главница

170,11

Вноска лихва

59,73

Остатък главница

5 329,18

1,65

Паричен поток

-231,49

35
Вноска главница

172,02

Вноска лихва

57,82

Остатък главница

5 159,07

1,65

Паричен поток

-231,49

36
Вноска главница

173,94

Вноска лихва

55,90

Остатък главница

4 987,05

1,65

Паричен поток

-231,49

37
Вноска главница

175,89

Вноска лихва

53,95

Остатък главница

4 813,11

1,65

Паричен поток

-231,49

38
Вноска главница

177,86

Вноска лихва

51,98

Остатък главница

4 637,22

1,65

Паричен поток

-231,49

39
Вноска главница

179,86

Вноска лихва

49,98

Остатък главница

4 459,36

1,65

Паричен поток

-231,49

40
Вноска главница

181,87

Вноска лихва

47,97

Остатък главница

4 279,50

1,65

Паричен поток

-231,49

41
Вноска главница

183,91

Вноска лихва

45,93

Остатък главница

4 097,63

1,65

Паричен поток

-231,49

42
Вноска главница

185,97

Вноска лихва

43,87

Остатък главница

3 913,72

1,65

Паричен поток

-231,49

43
Вноска главница

188,06

Вноска лихва

41,78

Остатък главница

3 727,75

1,65

Паричен поток

-231,49

44
Вноска главница

190,17

Вноска лихва

39,67

Остатък главница

3 539,69

1,65

Паричен поток

-231,49

45
Вноска главница

192,30

Вноска лихва

37,54

Остатък главница

3 349,52

1,65

Паричен поток

-231,49

46
Вноска главница

194,45

Вноска лихва

35,39

Остатък главница

3 157,22

1,65

Паричен поток

-231,49

47
Вноска главница

196,63

Вноска лихва

33,21

Остатък главница

2 962,77

1,65

Паричен поток

-231,49

48
Вноска главница

198,84

Вноска лихва

31,00

Остатък главница

2 766,14

1,65

Паричен поток

-231,49

49
Вноска главница

201,06

Вноска лихва

28,78

Остатък главница

2 567,30

1,65

Паричен поток

-231,49

50
Вноска главница

203,32

Вноска лихва

26,52

Остатък главница

2 366,24

1,65

Паричен поток

-231,49

51
Вноска главница

205,60

Вноска лихва

24,24

Остатък главница

2 162,92

1,65

Паричен поток

-231,49

52
Вноска главница

207,90

Вноска лихва

21,94

Остатък главница

1 957,32

1,65

Паричен поток

-231,49

53
Вноска главница

210,23

Вноска лихва

19,61

Остатък главница

1 749,42

1,65

Паричен поток

-231,49

54
Вноска главница

212,59

Вноска лихва

17,25

Остатък главница

1 539,19

1,65

Паричен поток

-231,49

55
Вноска главница

214,97

Вноска лихва

14,87

Остатък главница

1 326,60

1,65

Паричен поток

-231,49

56
Вноска главница

217,38

Вноска лихва

12,46

Остатък главница

1 111,63

1,65

Паричен поток

-231,49

57
Вноска главница

219,82

Вноска лихва

10,02

Остатък главница

894,25

1,65

Паричен поток

-231,49

58
Вноска главница

222,28

Вноска лихва

7,56

Остатък главница

674,43

1,65

Паричен поток

-231,49

59
Вноска главница

224,77

Вноска лихва

5,07

Остатък главница

452,15

1,65

Паричен поток

-231,49

60
Вноска главница

227,38

Вноска лихва

2,55

Остатък главница

227,38

1,65

Паричен поток

-231,58