Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

УниКредит Булбанк и УниКредит Кънсюмър Файненсинг - Потребителски кредит "Бързо кредит" с одобрение до 2 часа, само с лична карта, без превод на РЗ - BGN

  • Банка: УниКредит Булбанк и УниКредит Кънсюмър Файненсинг
  • Последна промяна: 12/7/2018
  • Детайли
ГПР
21.30 %
Общо изплатени с такси и комисионни
16,777.13 BGN
Месечна вноска
279.62 BGN
Код на продукта
CL000662
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

11 373,80

700,00

Паричен поток

10 673,80

1
Вноска главница

123,23

Вноска лихва

156,39

Остатък главница

11 373,80

0,00

Паричен поток

-279,62

2
Вноска главница

124,92

Вноска лихва

154,70

Остатък главница

11 250,57

0,00

Паричен поток

-279,62

3
Вноска главница

126,64

Вноска лихва

152,98

Остатък главница

11 125,65

0,00

Паричен поток

-279,62

4
Вноска главница

128,38

Вноска лихва

151,24

Остатък главница

10 999,01

0,00

Паричен поток

-279,62

5
Вноска главница

130,15

Вноска лихва

149,47

Остатък главница

10 870,63

0,00

Паричен поток

-279,62

6
Вноска главница

131,94

Вноска лихва

147,68

Остатък главница

10 740,48

0,00

Паричен поток

-279,62

7
Вноска главница

133,75

Вноска лихва

145,87

Остатък главница

10 608,54

0,00

Паричен поток

-279,62

8
Вноска главница

135,59

Вноска лихва

144,03

Остатък главница

10 474,79

0,00

Паричен поток

-279,62

9
Вноска главница

137,46

Вноска лихва

142,16

Остатък главница

10 339,20

0,00

Паричен поток

-279,62

10
Вноска главница

139,35

Вноска лихва

140,27

Остатък главница

10 201,74

0,00

Паричен поток

-279,62

11
Вноска главница

141,26

Вноска лихва

138,36

Остатък главница

10 062,39

0,00

Паричен поток

-279,62

12
Вноска главница

143,20

Вноска лихва

136,42

Остатък главница

9 921,13

0,00

Паричен поток

-279,62

13
Вноска главница

145,17

Вноска лихва

134,45

Остатък главница

9 777,93

0,00

Паричен поток

-279,62

14
Вноска главница

147,17

Вноска лихва

132,45

Остатък главница

9 632,76

0,00

Паричен поток

-279,62

15
Вноска главница

149,19

Вноска лихва

130,43

Остатък главница

9 485,59

0,00

Паричен поток

-279,62

16
Вноска главница

151,24

Вноска лихва

128,38

Остатък главница

9 336,40

0,00

Паричен поток

-279,62

17
Вноска главница

153,32

Вноска лихва

126,30

Остатък главница

9 185,16

0,00

Паричен поток

-279,62

18
Вноска главница

155,43

Вноска лихва

124,19

Остатък главница

9 031,84

0,00

Паричен поток

-279,62

19
Вноска главница

157,57

Вноска лихва

122,05

Остатък главница

8 876,41

0,00

Паричен поток

-279,62

20
Вноска главница

159,74

Вноска лихва

119,88

Остатък главница

8 718,84

0,00

Паричен поток

-279,62

21
Вноска главница

161,93

Вноска лихва

117,69

Остатък главница

8 559,10

0,00

Паричен поток

-279,62

22
Вноска главница

164,16

Вноска лихва

115,46

Остатък главница

8 397,17

0,00

Паричен поток

-279,62

23
Вноска главница

166,42

Вноска лихва

113,20

Остатък главница

8 233,01

0,00

Паричен поток

-279,62

24
Вноска главница

168,70

Вноска лихва

110,92

Остатък главница

8 066,59

0,00

Паричен поток

-279,62

25
Вноска главница

171,02

Вноска лихва

108,60

Остатък главница

7 897,89

0,00

Паричен поток

-279,62

26
Вноска главница

173,38

Вноска лихва

106,24

Остатък главница

7 726,87

0,00

Паричен поток

-279,62

27
Вноска главница

175,76

Вноска лихва

103,86

Остатък главница

7 553,49

0,00

Паричен поток

-279,62

28
Вноска главница

178,18

Вноска лихва

101,44

Остатък главница

7 377,73

0,00

Паричен поток

-279,62

29
Вноска главница

180,63

Вноска лихва

98,99

Остатък главница

7 199,55

0,00

Паричен поток

-279,62

30
Вноска главница

183,11

Вноска лихва

96,51

Остатък главница

7 018,92

0,00

Паричен поток

-279,62

31
Вноска главница

185,63

Вноска лихва

93,99

Остатък главница

6 835,81

0,00

Паричен поток

-279,62

32
Вноска главница

188,18

Вноска лихва

91,44

Остатък главница

6 650,18

0,00

Паричен поток

-279,62

33
Вноска главница

190,77

Вноска лихва

88,85

Остатък главница

6 462,00

0,00

Паричен поток

-279,62

34
Вноска главница

193,39

Вноска лихва

86,23

Остатък главница

6 271,23

0,00

Паричен поток

-279,62

35
Вноска главница

196,05

Вноска лихва

83,57

Остатък главница

6 077,84

0,00

Паричен поток

-279,62

36
Вноска главница

198,75

Вноска лихва

80,87

Остатък главница

5 881,79

0,00

Паричен поток

-279,62

37
Вноска главница

201,48

Вноска лихва

78,14

Остатък главница

5 683,04

0,00

Паричен поток

-279,62

38
Вноска главница

204,25

Вноска лихва

75,37

Остатък главница

5 481,56

0,00

Паричен поток

-279,62

39
Вноска главница

207,06

Вноска лихва

72,56

Остатък главница

5 277,31

0,00

Паричен поток

-279,62

40
Вноска главница

209,90

Вноска лихва

69,72

Остатък главница

5 070,25

0,00

Паричен поток

-279,62

41
Вноска главница

212,79

Вноска лихва

66,83

Остатък главница

4 860,35

0,00

Паричен поток

-279,62

42
Вноска главница

215,72

Вноска лихва

63,90

Остатък главница

4 647,56

0,00

Паричен поток

-279,62

43
Вноска главница

218,68

Вноска лихва

60,94

Остатък главница

4 431,84

0,00

Паричен поток

-279,62

44
Вноска главница

221,69

Вноска лихва

57,93

Остатък главница

4 213,16

0,00

Паричен поток

-279,62

45
Вноска главница

224,74

Вноска лихва

54,88

Остатък главница

3 991,47

0,00

Паричен поток

-279,62

46
Вноска главница

227,83

Вноска лихва

51,79

Остатък главница

3 766,73

0,00

Паричен поток

-279,62

47
Вноска главница

230,96

Вноска лихва

48,66

Остатък главница

3 538,90

0,00

Паричен поток

-279,62

48
Вноска главница

234,14

Вноска лихва

45,48

Остатък главница

3 307,94

0,00

Паричен поток

-279,62

49
Вноска главница

237,36

Вноска лихва

42,26

Остатък главница

3 073,80

0,00

Паричен поток

-279,62

50
Вноска главница

240,62

Вноска лихва

39,00

Остатък главница

2 836,44

0,00

Паричен поток

-279,62

51
Вноска главница

243,93

Вноска лихва

35,69

Остатък главница

2 595,82

0,00

Паричен поток

-279,62

52
Вноска главница

247,28

Вноска лихва

32,34

Остатък главница

2 351,89

0,00

Паричен поток

-279,62

53
Вноска главница

250,68

Вноска лихва

28,94

Остатък главница

2 104,61

0,00

Паричен поток

-279,62

54
Вноска главница

254,13

Вноска лихва

25,49

Остатък главница

1 853,93

0,00

Паричен поток

-279,62

55
Вноска главница

257,62

Вноска лихва

22,00

Остатък главница

1 599,80

0,00

Паричен поток

-279,62

56
Вноска главница

261,17

Вноска лихва

18,45

Остатък главница

1 342,18

0,00

Паричен поток

-279,62

57
Вноска главница

264,76

Вноска лихва

14,86

Остатък главница

1 081,01

0,00

Паричен поток

-279,62

58
Вноска главница

268,40

Вноска лихва

11,22

Остатък главница

816,25

0,00

Паричен поток

-279,62

59
Вноска главница

272,09

Вноска лихва

7,53

Остатък главница

547,85

0,00

Паричен поток

-279,62

60
Вноска главница

275,76

Вноска лихва

3,79

Остатък главница

275,76

0,00

Паричен поток

-279,55