Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Райфайзенбанк - Потребителски кредит за пенсионери - BGN

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 4/17/2019
  • Детайли
ГПР
7.94 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,065.55 BGN
Месечна вноска
197.78 BGN
Код на продукта
CL000903
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

25,00

Паричен поток

9 975,00

1
Вноска главница

139,86

Вноска лихва

57,92

Остатък главница

10 000,00

2,90

Паричен поток

-200,68

2
Вноска главница

140,67

Вноска лихва

57,11

Остатък главница

9 860,14

2,90

Паричен поток

-200,68

3
Вноска главница

141,49

Вноска лихва

56,29

Остатък главница

9 719,47

2,90

Паричен поток

-200,68

4
Вноска главница

142,31

Вноска лихва

55,47

Остатък главница

9 577,98

2,90

Паричен поток

-200,68

5
Вноска главница

143,13

Вноска лихва

54,65

Остатък главница

9 435,67

2,90

Паричен поток

-200,68

6
Вноска главница

143,96

Вноска лихва

53,82

Остатък главница

9 292,54

2,90

Паричен поток

-200,68

7
Вноска главница

144,79

Вноска лихва

52,99

Остатък главница

9 148,58

2,90

Паричен поток

-200,68

8
Вноска главница

145,63

Вноска лихва

52,15

Остатък главница

9 003,79

2,90

Паричен поток

-200,68

9
Вноска главница

146,48

Вноска лихва

51,30

Остатък главница

8 858,16

2,90

Паричен поток

-200,68

10
Вноска главница

147,32

Вноска лихва

50,46

Остатък главница

8 711,68

2,90

Паричен поток

-200,68

11
Вноска главница

148,18

Вноска лихва

49,60

Остатък главница

8 564,36

2,90

Паричен поток

-200,68

12
Вноска главница

149,04

Вноска лихва

48,74

Остатък главница

8 416,18

2,90

Паричен поток

-200,68

13
Вноска главница

149,90

Вноска лихва

47,88

Остатък главница

8 267,14

2,90

Паричен поток

-200,68

14
Вноска главница

150,77

Вноска лихва

47,01

Остатък главница

8 117,24

2,90

Паричен поток

-200,68

15
Вноска главница

151,64

Вноска лихва

46,14

Остатък главница

7 966,47

2,90

Паричен поток

-200,68

16
Вноска главница

152,52

Вноска лихва

45,26

Остатък главница

7 814,83

2,90

Паричен поток

-200,68

17
Вноска главница

153,40

Вноска лихва

44,38

Остатък главница

7 662,31

2,90

Паричен поток

-200,68

18
Вноска главница

154,29

Вноска лихва

43,49

Остатък главница

7 508,91

2,90

Паричен поток

-200,68

19
Вноска главница

155,18

Вноска лихва

42,60

Остатък главница

7 354,62

2,90

Паричен поток

-200,68

20
Вноска главница

156,08

Вноска лихва

41,70

Остатък главница

7 199,44

2,90

Паричен поток

-200,68

21
Вноска главница

156,99

Вноска лихва

40,79

Остатък главница

7 043,36

2,90

Паричен поток

-200,68

22
Вноска главница

157,90

Вноска лихва

39,88

Остатък главница

6 886,37

2,90

Паричен поток

-200,68

23
Вноска главница

158,81

Вноска лихва

38,97

Остатък главница

6 728,47

2,90

Паричен поток

-200,68

24
Вноска главница

159,73

Вноска лихва

38,05

Остатък главница

6 569,66

2,90

Паричен поток

-200,68

25
Вноска главница

160,66

Вноска лихва

37,12

Остатък главница

6 409,93

2,90

Паричен поток

-200,68

26
Вноска главница

161,59

Вноска лихва

36,19

Остатък главница

6 249,27

2,90

Паричен поток

-200,68

27
Вноска главница

162,52

Вноска лихва

35,26

Остатък главница

6 087,68

2,90

Паричен поток

-200,68

28
Вноска главница

163,46

Вноска лихва

34,32

Остатък главница

5 925,16

2,90

Паричен поток

-200,68

29
Вноска главница

164,41

Вноска лихва

33,37

Остатък главница

5 761,70

2,90

Паричен поток

-200,68

30
Вноска главница

165,36

Вноска лихва

32,42

Остатък главница

5 597,29

2,90

Паричен поток

-200,68

31
Вноска главница

166,32

Вноска лихва

31,46

Остатък главница

5 431,93

2,90

Паричен поток

-200,68

32
Вноска главница

167,28

Вноска лихва

30,50

Остатък главница

5 265,61

2,90

Паричен поток

-200,68

33
Вноска главница

168,25

Вноска лихва

29,53

Остатък главница

5 098,33

2,90

Паричен поток

-200,68

34
Вноска главница

169,23

Вноска лихва

28,55

Остатък главница

4 930,08

2,90

Паричен поток

-200,68

35
Вноска главница

170,21

Вноска лихва

27,57

Остатък главница

4 760,85

2,90

Паричен поток

-200,68

36
Вноска главница

171,19

Вноска лихва

26,59

Остатък главница

4 590,64

2,90

Паричен поток

-200,68

37
Вноска главница

172,18

Вноска лихва

25,60

Остатък главница

4 419,45

2,90

Паричен поток

-200,68

38
Вноска главница

173,18

Вноска лихва

24,60

Остатък главница

4 247,27

2,90

Паричен поток

-200,68

39
Вноска главница

174,18

Вноска лихва

23,60

Остатък главница

4 074,09

2,90

Паричен поток

-200,68

40
Вноска главница

175,19

Вноска лихва

22,59

Остатък главница

3 899,91

2,90

Паричен поток

-200,68

41
Вноска главница

176,21

Вноска лихва

21,57

Остатък главница

3 724,72

2,90

Паричен поток

-200,68

42
Вноска главница

177,23

Вноска лихва

20,55

Остатък главница

3 548,51

2,90

Паричен поток

-200,68

43
Вноска главница

178,25

Вноска лихва

19,53

Остатък главница

3 371,28

2,90

Паричен поток

-200,68

44
Вноска главница

179,29

Вноска лихва

18,49

Остатък главница

3 193,03

2,90

Паричен поток

-200,68

45
Вноска главница

180,33

Вноска лихва

17,45

Остатък главница

3 013,74

2,90

Паричен поток

-200,68

46
Вноска главница

181,37

Вноска лихва

16,41

Остатък главница

2 833,41

2,90

Паричен поток

-200,68

47
Вноска главница

182,42

Вноска лихва

15,36

Остатък главница

2 652,04

2,90

Паричен поток

-200,68

48
Вноска главница

183,48

Вноска лихва

14,30

Остатък главница

2 469,62

2,90

Паричен поток

-200,68

49
Вноска главница

184,54

Вноска лихва

13,24

Остатък главница

2 286,14

2,90

Паричен поток

-200,68

50
Вноска главница

185,61

Вноска лихва

12,17

Остатък главница

2 101,60

2,90

Паричен поток

-200,68

51
Вноска главница

186,68

Вноска лихва

11,10

Остатък главница

1 915,99

2,90

Паричен поток

-200,68

52
Вноска главница

187,76

Вноска лихва

10,02

Остатък главница

1 729,31

2,90

Паричен поток

-200,68

53
Вноска главница

188,85

Вноска лихва

8,93

Остатък главница

1 541,55

2,90

Паричен поток

-200,68

54
Вноска главница

189,95

Вноска лихва

7,83

Остатък главница

1 352,70

2,90

Паричен поток

-200,68

55
Вноска главница

191,05

Вноска лихва

6,73

Остатък главница

1 162,75

2,90

Паричен поток

-200,68

56
Вноска главница

192,15

Вноска лихва

5,63

Остатък главница

971,70

2,90

Паричен поток

-200,68

57
Вноска главница

193,27

Вноска лихва

4,51

Остатък главница

779,55

2,90

Паричен поток

-200,68

58
Вноска главница

194,38

Вноска лихва

3,40

Остатък главница

586,28

2,90

Паричен поток

-200,68

59
Вноска главница

195,51

Вноска лихва

2,27

Остатък главница

391,90

2,90

Паричен поток

-200,68

60
Вноска главница

196,39

Вноска лихва

1,14

Остатък главница

196,39

2,90

Паричен поток

-200,43