Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Експресбанк - Потребителски кредит без поръчител "Експресо" за текущи нужди с превод на заплата - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 9/27/2018
  • Детайли
ГПР
7.90 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,027.95 BGN
Месечна вноска
196.18 BGN
Код на продукта
CL000133
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

150,00

Паричен поток

9 850,00

1
Вноска главница

141,10

Вноска лихва

55,08

Остатък главница

10 000,00

1,79

Паричен поток

-197,97

2
Вноска главница

141,87

Вноска лихва

54,31

Остатък главница

9 858,90

1,79

Паричен поток

-197,97

3
Вноска главница

142,66

Вноска лихва

53,52

Остатък главница

9 717,03

1,79

Паричен поток

-197,97

4
Вноска главница

143,44

Вноска лихва

52,74

Остатък главница

9 574,37

1,79

Паричен поток

-197,97

5
Вноска главница

144,23

Вноска лихва

51,95

Остатък главница

9 430,93

1,79

Паричен поток

-197,97

6
Вноска главница

145,03

Вноска лихва

51,15

Остатък главница

9 286,70

1,79

Паричен поток

-197,97

7
Вноска главница

145,82

Вноска лихва

50,36

Остатък главница

9 141,67

1,79

Паричен поток

-197,97

8
Вноска главница

146,63

Вноска лихва

49,55

Остатък главница

8 995,85

1,79

Паричен поток

-197,97

9
Вноска главница

147,44

Вноска лихва

48,74

Остатък главница

8 849,22

1,79

Паричен поток

-197,97

10
Вноска главница

148,25

Вноска лихва

47,93

Остатък главница

8 701,78

1,79

Паричен поток

-197,97

11
Вноска главница

149,06

Вноска лихва

47,12

Остатък главница

8 553,53

1,79

Паричен поток

-197,97

12
Вноска главница

149,89

Вноска лихва

46,29

Остатък главница

8 404,47

1,79

Паричен поток

-197,97

13
Вноска главница

150,71

Вноска лихва

45,47

Остатък главница

8 254,58

1,79

Паричен поток

-197,97

14
Вноска главница

151,54

Вноска лихва

44,64

Остатък главница

8 103,87

1,79

Паричен поток

-197,97

15
Вноска главница

152,38

Вноска лихва

43,80

Остатък главница

7 952,33

1,79

Паричен поток

-197,97

16
Вноска главница

153,22

Вноска лихва

42,96

Остатък главница

7 799,95

1,79

Паричен поток

-197,97

17
Вноска главница

154,06

Вноска лихва

42,12

Остатък главница

7 646,73

1,79

Паричен поток

-197,97

18
Вноска главница

154,91

Вноска лихва

41,27

Остатък главница

7 492,67

1,79

Паричен поток

-197,97

19
Вноска главница

155,76

Вноска лихва

40,42

Остатък главница

7 337,76

1,79

Паричен поток

-197,97

20
Вноска главница

156,62

Вноска лихва

39,56

Остатък главница

7 182,00

1,79

Паричен поток

-197,97

21
Вноска главница

157,48

Вноска лихва

38,70

Остатък главница

7 025,38

1,79

Паричен поток

-197,97

22
Вноска главница

158,35

Вноска лихва

37,83

Остатък главница

6 867,90

1,79

Паричен поток

-197,97

23
Вноска главница

159,22

Вноска лихва

36,96

Остатък главница

6 709,55

1,79

Паричен поток

-197,97

24
Вноска главница

160,10

Вноска лихва

36,08

Остатък главница

6 550,33

1,79

Паричен поток

-197,97

25
Вноска главница

160,98

Вноска лихва

35,20

Остатък главница

6 390,23

1,79

Паричен поток

-197,97

26
Вноска главница

161,87

Вноска лихва

34,31

Остатък главница

6 229,25

1,79

Паричен поток

-197,97

27
Вноска главница

162,76

Вноска лихва

33,42

Остатък главница

6 067,38

1,79

Паричен поток

-197,97

28
Вноска главница

163,66

Вноска лихва

32,52

Остатък главница

5 904,62

1,79

Паричен поток

-197,97

29
Вноска главница

164,56

Вноска лихва

31,62

Остатък главница

5 740,96

1,79

Паричен поток

-197,97

30
Вноска главница

165,46

Вноска лихва

30,72

Остатък главница

5 576,40

1,79

Паричен поток

-197,97

31
Вноска главница

166,37

Вноска лихва

29,81

Остатък главница

5 410,94

1,79

Паричен поток

-197,97

32
Вноска главница

167,29

Вноска лихва

28,89

Остатък главница

5 244,57

1,79

Паричен поток

-197,97

33
Вноска главница

168,21

Вноска лихва

27,97

Остатък главница

5 077,28

1,79

Паричен поток

-197,97

34
Вноска главница

169,14

Вноска лихва

27,04

Остатък главница

4 909,07

1,79

Паричен поток

-197,97

35
Вноска главница

170,07

Вноска лихва

26,11

Остатък главница

4 739,93

1,79

Паричен поток

-197,97

36
Вноска главница

171,01

Вноска лихва

25,17

Остатък главница

4 569,86

1,79

Паричен поток

-197,97

37
Вноска главница

171,95

Вноска лихва

24,23

Остатък главница

4 398,85

1,79

Паричен поток

-197,97

38
Вноска главница

172,90

Вноска лихва

23,28

Остатък главница

4 226,90

1,79

Паричен поток

-197,97

39
Вноска главница

173,85

Вноска лихва

22,33

Остатък главница

4 054,00

1,79

Паричен поток

-197,97

40
Вноска главница

174,81

Вноска лихва

21,37

Остатък главница

3 880,15

1,79

Паричен поток

-197,97

41
Вноска главница

175,77

Вноска лихва

20,41

Остатък главница

3 705,34

1,79

Паричен поток

-197,97

42
Вноска главница

176,74

Вноска лихва

19,44

Остатък главница

3 529,57

1,79

Паричен поток

-197,97

43
Вноска главница

177,71

Вноска лихва

18,47

Остатък главница

3 352,83

1,79

Паричен поток

-197,97

44
Вноска главница

178,69

Вноска лихва

17,49

Остатък главница

3 175,12

1,79

Паричен поток

-197,97

45
Вноска главница

179,67

Вноска лихва

16,51

Остатък главница

2 996,43

1,79

Паричен поток

-197,97

46
Вноска главница

180,66

Вноска лихва

15,52

Остатък главница

2 816,76

1,79

Паричен поток

-197,97

47
Вноска главница

181,66

Вноска лихва

14,52

Остатък главница

2 636,10

1,79

Паричен поток

-197,97

48
Вноска главница

182,66

Вноска лихва

13,52

Остатък главница

2 454,44

1,79

Паричен поток

-197,97

49
Вноска главница

183,67

Вноска лихва

12,51

Остатък главница

2 271,78

1,79

Паричен поток

-197,97

50
Вноска главница

184,68

Вноска лихва

11,50

Остатък главница

2 088,11

1,79

Паричен поток

-197,97

51
Вноска главница

185,70

Вноска лихва

10,48

Остатък главница

1 903,43

1,79

Паричен поток

-197,97

52
Вноска главница

186,72

Вноска лихва

9,46

Остатък главница

1 717,73

1,79

Паричен поток

-197,97

53
Вноска главница

187,75

Вноска лихва

8,43

Остатък главница

1 531,01

1,79

Паричен поток

-197,97

54
Вноска главница

188,78

Вноска лихва

7,40

Остатък главница

1 343,26

1,79

Паричен поток

-197,97

55
Вноска главница

189,82

Вноска лихва

6,36

Остатък главница

1 154,48

1,79

Паричен поток

-197,97

56
Вноска главница

190,87

Вноска лихва

5,31

Остатък главница

964,66

1,79

Паричен поток

-197,97

57
Вноска главница

191,92

Вноска лихва

4,26

Остатък главница

773,79

1,79

Паричен поток

-197,97

58
Вноска главница

192,97

Вноска лихва

3,21

Остатък главница

581,87

1,79

Паричен поток

-197,97

59
Вноска главница

194,04

Вноска лихва

2,14

Остатък главница

388,90

1,79

Паричен поток

-197,97

60
Вноска главница

194,86

Вноска лихва

1,07

Остатък главница

194,86

1,79

Паричен поток

-197,72