Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 25000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 
  • Нетен доход: 1000 
Банка
Име на кредита
ГПР
Месечна вноска
Лихва
Общо изплатени
ЗАЯВИ
Банка
ГПР

5.55%

Месечна вноска

468,35

Лихва

4.70%

Общо изплатени

28 551,20

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

5.71%

Месечна вноска

471,67

Лихва

4.99%

Общо изплатени

28 659,93

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

5.87%

Месечна вноска

472,47

Лихва

4.44%

Общо изплатени

28 755,48

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.50%

Месечна вноска

483,32

Лихва

6.00%

Общо изплатени

29 186,73

ЗАЯВИ

Съвети - Потребителски кредит

Форум MoitePari

Банка
ГПР

5.26%

Месечна вноска

466,67

Лихва

4.49%

Общо изплатени

28 400,25

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

5.66%

Месечна вноска

475,78

Лихва

5.50%

Общо изплатени

28 644,93

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

5.99%

Месечна вноска

480,45

Лихва

6.00%

Общо изплатени

28 869,38

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.07%

Месечна вноска

475,49

Лихва

5.25%

Общо изплатени

28 929,29

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.28%

Месечна вноска

472,58

Лихва

5.00%

Общо изплатени

29 054,52

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.45%

Месечна вноска

487,05

Лихва

6.70%

Общо изплатени

29 185,84

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.47%

Месечна вноска

479,26

Лихва

5.65%

Общо изплатени

29 155,76

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.05%

Месечна вноска

485,65

Лихва

6.20%

Общо изплатени

29 538,86

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.08%

Месечна вноска

490,33

Лихва

6.60%

Общо изплатени

29 591,55

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.13%

Месечна вноска

487,24

Лихва

6.25%

Общо изплатени

29 634,77

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.21%

Месечна вноска

494,83

Лихва

5.75%

Общо изплатени

29 689,94

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.52%

Месечна вноска

490,44

Лихва

5.99%

Общо изплатени

29 834,01

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.53%

Месечна вноска

490,91

Лихва

6.65%

Общо изплатени

29 854,75

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.55%

Месечна вноска

494,44

Лихва

6.95%

Общо изплатени

29 902,90

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.56%

Месечна вноска

487,98

Лихва

6.40%

Общо изплатени

29 876,45

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.92%

Месечна вноска

524,37

Лихва

6.50%

Общо изплатени

31 852,34

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.12%

Месечна вноска

497,39

Лихва

7.20%

Общо изплатени

30 243,61

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.18%

Месечна вноска

504,52

Лихва

7.80%

Общо изплатени

30 321,24

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

9.00%

Месечна вноска

508,11

Лихва

8.10%

Общо изплатени

30 856,39

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

9.03%

Месечна вноска

508,11

Лихва

8.10%

Общо изплатени

30 857,11

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

9.80%

Месечна вноска

545,98

Лихва

8.20%

Общо изплатени

33 178,57

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

9.95%

Месечна вноска

521,39

Лихва

9.20%

Общо изплатени

31 470,80

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.13%

Месечна вноска

526,27

Лихва

9.60%

Общо изплатени

31 626,15

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.34%

Месечна вноска

525,05

Лихва

9.50%

Общо изплатени

31 752,75

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

12.54%

Месечна вноска

582,03

Лихва

10.95%

Общо изплатени

35 131,73

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

14.66%

Месечна вноска

574,60

Лихва

13.45%

Общо изплатени

34 675,25

ЗАЯВИ