Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 
Банка
Име на кредита
ГПР
Месечна вноска
Лихва
Общо изплатени
ЗАЯВИ
Банка
ГПР

5.96%

Месечна вноска

188,67

Лихва

4.99%

Общо изплатени

11 529,96

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

5.33%

Месечна вноска

190,31

Лихва

5.50%

Общо изплатени

11 383,02

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.13%

Месечна вноска

194,82

Лихва

6.70%

Общо изплатени

11 599,34

ЗАЯВИ

Съвети - Потребителски кредит

Форум MoitePari

Банка
ГПР

6.99%

Месечна вноска

190,20

Лихва

5.25%

Общо изплатени

11 811,67

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.90%

Месечна вноска

196,18

Лихва

5.99%

Общо изплатени

12 027,95

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.94%

Месечна вноска

197,78

Лихва

6.95%

Общо изплатени

12 065,55

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.05%

Месечна вноска

194,90

Лихва

6.25%

Общо изплатени

12 093,81

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.18%

Месечна вноска

201,81

Лихва

7.80%

Общо изплатени

12 128,48

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.31%

Месечна вноска

201,81

Лихва

7.80%

Общо изплатени

12 158,48

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

9.60%

Месечна вноска

208,56

Лихва

9.20%

Общо изплатени

12 513,24

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

9.65%

Месечна вноска

203,24

Лихва

8.10%

Общо изплатени

12 514,54

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.13%

Месечна вноска

210,51

Лихва

9.60%

Общо изплатени

12 650,41

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.27%

Месечна вноска

210,51

Лихва

9.60%

Общо изплатени

12 680,41

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.72%

Месечна вноска

210,02

Лихва

9.50%

Общо изплатени

12 801,10

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.73%

Месечна вноска

208,07

Лихва

9.10%

Общо изплатени

12 804,09

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

11.62%

Месечна вноска

214,94

Лихва

10.50%

Общо изплатени

13 048,36

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

11.82%

Месечна вноска

214,94

Лихва

10.50%

Общо изплатени

13 096,36

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

14.93%

Месечна вноска

229,84

Лихва

13.45%

Общо изплатени

13 939,49

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

17.92%

Месечна вноска

240,90

Лихва

14.95%

Общо изплатени

14 711,56

ЗАЯВИ