Спестовна сметка - резултати от търсенето:

БАКБ - Спестовен влог - USD

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 6/21/2019
Валута
USD
За кого е предназначена сметката
Физически лица
Минимално салдо
50.00 USD
Възможни операции със спестовната сметка
• Довнасяне на суми
Възможност за издаване на дебитна карта
Не
Възможност за застраховка
Не
Код на продукта
SA000128