Спестовна сметка - резултати от търсенето:

Инвестбанк - Безсрочен депозит "ИНВЕСТ +" - BGN

  • Банка: Инвестбанк
  • Последна промяна: 6/21/2019
Валута
BGN
Тип на сметката
безсрочен депозит
За кого е предназначена сметката
Физически лица
Минимално салдо
2,000.00 BGN
Минимално салдо
При спадане на текущото салдо по депозитната сметка под 2000 лева или 1000 евро, депозитът се олихвява с лихва, равна на лихвата по разплащателна сметка в съответната валута, съгласно Тарифата за такси и комисиони на Инвестбанк АД.
Възможни операции със спестовната сметка
• Теглене на суми
• Довнасяне на суми
Възможност за издаване на дебитна карта
Не
Възможност за застраховка
Не
Код на продукта
SA000053