Спестовна сметка - резултати от търсенето:

Ти Би Ай Банк - Спестовна сметка "Свободни пари" - EUR

  • Банка: ТИ БИ АЙ Банк
  • Последна промяна: 8/1/2018
Валута
EUR
Тип на сметката
платежна сметка със спестовен елемент
За кого е предназначена сметката
Физически лица
Минимално салдо
0.00 EUR
Възможни операции със спестовната сметка
• Теглене на суми
• Довнасяне на суми
Възможност за издаване на дебитна карта
Не
Възможност за застраховка
Не
Пояснения
лихва се изплаща на календарно шестмесечие
Код на продукта
SA000078