Спестовна сметка - резултати от търсенето:

Ти Би Ай Банк - Спестовна сметка "Свободни пари" - USD

  • Банка: ТИ БИ АЙ Банк
  • Последна промяна: 3/19/2018
Валута
USD
Тип на сметката
платежна сметка със спестовен елемент
За кого е предназначена сметката
Физически лица
Минимално салдо
0.00 USD
Възможни операции със спестовната сметка
• Теглене на суми
• Довнасяне на суми
Възможност за издаване на дебитна карта
Не
Възможност за застраховка
Не
Пояснения
лихва се изплаща на календарно шестмесечие
Код на продукта
SA000137