Спестовна сметка - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

Пощенска банка - Спестовна сметка "Активни пари" - BGN

ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
-0.48 %
Общо лихви
2.97 BGN
Данък върху лихвата
0.24 BGN
НЕТНА СУМА ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКАТА
8,754.73 BGN
Код на продукта
SA000006