Спестовна сметка - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

Инвестбанк - Безсрочен депозит "ИНВЕСТ +" - BGN

ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
-0.13 %
Общо лихви
4.67 BGN
Данък върху лихвата
0.36 BGN
НЕТНА СУМА ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКАТА
8,787.51 BGN
Код на продукта
SA000053