Спестовна сметка - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

ПроКредит - FlexSave - BGN

ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
0.46 %
Общо лихви
46.80 BGN
Данък върху лихвата
3.74 BGN
НЕТНА СУМА ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКАТА
8,843.06 BGN
Код на продукта
SA000140