Спестовна сметка - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

ТБ Д Банк - Безсрочен влог "Д Банк +" - BGN

ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
-0.23 %
Общо лихви
9.34 BGN
Данък върху лихвата
0.74 BGN
НЕТНА СУМА ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКАТА
8,778.60 BGN
Код на продукта
SA000103