Спестовна сметка - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

Уникредит Булбанк - Стандартна спестовна сметка - BGN

ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
0.01 %
Общо лихви
0.94 BGN
Данък върху лихвата
0.12 BGN
НЕТНА СУМА ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКАТА
8,800.82 BGN
Код на продукта
SA000086