Спестовна сметка - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

Ти Би Ай Банк - Спестовна сметка "Свободни пари" - BGN

ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
0.09 %
Общо лихви
9.48 BGN
Данък върху лихвата
0.75 BGN
НЕТНА СУМА ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКАТА
8,808.73 BGN
Код на продукта
SA000077