Спестовна сметка - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

Уникредит Булбанк - Многофакторен спестовен влог - BGN

ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
0.02 %
Общо лихви
1.87 BGN
Данък върху лихвата
0.12 BGN
НЕТНА СУМА ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКАТА
8,801.75 BGN
Код на продукта
SA000079