Спестовна сметка - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

ДСК - Безсрочен влог - BGN

ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
-0.55 %
Общо лихви
0.93 BGN
Данък върху лихвата
0.12 BGN
НЕТНА СУМА ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКАТА
8,748.41 BGN
Код на продукта
SA000095