Спестовна сметка - каталог на всички сметки - 60 Спестовни сметки от 18 банки

Филтрирай по:
Банка
Име на продукта
вид лихва
Лихва
Изплащане на лихви
Заявка
Банка
Име на продукта
вид лихва

Променлива

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

4 пъти годишно

Заявка
Банка
Име на продукта
вид лихва

Променлива

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

4 пъти годишно

Заявка
Банка
Име на продукта
вид лихва

Променлива

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

4 пъти годишно

Заявка
Банка
вид лихва

Фиксирана

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

След 12 месеца

Заявка
Банка
вид лихва

Фиксирана

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

След 12 месеца

Заявка
Банка
вид лихва

Фиксирана

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

След 12 месеца

Заявка
Банка
вид лихва

Променлива

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка
Банка
вид лихва

Променлива

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка
Банка
вид лихва

Променлива

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка
Банка
вид лихва

Фиксирана

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка
Банка
вид лихва

Фиксирана

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка
Банка
Име на продукта
вид лихва

Фиксирана

Лихва

0.50%
Изплащане на лихви

Ежемесечно

Заявка
Банка
Име на продукта
вид лихва

Фиксирана

Лихва

0.50%
Изплащане на лихви

Ежемесечно

Заявка
Банка
вид лихва

Фиксирана

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

2 пъти годишно

Заявка
Банка
вид лихва

Фиксирана

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

2 пъти годишно

Заявка
Банка
вид лихва

Фиксирана

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

2 пъти годишно

Заявка
Банка
вид лихва

Променлива

Лихва

0.05%
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка
Банка
вид лихва

Променлива

Лихва

0.05%
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка
Банка
вид лихва

Променлива

Лихва

0.05%
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка
Банка
вид лихва

Променлива

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

Ежемесечно

Заявка
Банка
вид лихва

Променлива

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

Ежемесечно

Заявка
Банка
вид лихва

Променлива

Лихва

виж още
Изплащане на лихви

Ежемесечно

Заявка
Банка
вид лихва

Лихва

0.10%
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка
Банка
вид лихва

Лихва

0.10%
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка
Банка
вид лихва

Лихва

0.10%
Изплащане на лихви

В края на календарната година

Заявка