Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

Пощенска банка - Спестовна сметка "Мега Плюс" - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 3/5/2019
  • Детайли
ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
-0.68 %
Код на продукта
SA000012
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Олихвяване
Такси
Нетно изплатени
0
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

0

1
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9900

2
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9800

3
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9700

4
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9600

5
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9500

6
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9400

7
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9300

8
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9200

9
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9100

10
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9000

11
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

8900

12
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

1.74

Такси

5.5

Нетно изплатени

8801.74