Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

Уникредит Булбанк - Многофакторен спестовен влог - BGN

  • Банка: УниКредит Булбанк
  • Последна промяна: 8/1/2016
  • Детайли
ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
0.02 %
Код на продукта
SA000079
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Олихвяване
Такси
Нетно изплатени
0
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

0

1
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.15

Такси

0

Нетно изплатени

9900.15

2
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.15

Такси

0

Нетно изплатени

9800.3

3
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.15

Такси

0

Нетно изплатени

9700.45

4
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.15

Такси

0

Нетно изплатени

9600.6

5
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.15

Такси

0

Нетно изплатени

9500.75

6
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.15

Такси

0

Нетно изплатени

9400.9

7
Вноска лихва

0.16

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.15

Такси

0

Нетно изплатени

9301.05

8
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.14

Такси

0

Нетно изплатени

9201.19

9
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.14

Такси

0

Нетно изплатени

9101.33

10
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.14

Такси

0

Нетно изплатени

9001.47

11
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.14

Такси

0

Нетно изплатени

8901.61

12
Вноска лихва

0.15

Данък върху лихвата

0.01

Олихвяване

0.14

Такси

0

Нетно изплатени

8801.74999999999