Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

ЦКБ - ЦКБ Спестовна сметка - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 7/23/2019
  • Детайли
ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
0.07 %
Код на продукта
SA000021
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Олихвяване
Такси
Нетно изплатени
0
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

0

1
Вноска лихва

0.82

Данък върху лихвата

0.07

Олихвяване

0

Такси

2

Нетно изплатени

9900

2
Вноска лихва

0.82

Данък върху лихвата

0.07

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9800

3
Вноска лихва

0.81

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9700

4
Вноска лихва

0.8

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9600

5
Вноска лихва

0.79

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9500

6
Вноска лихва

0.78

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9400

7
Вноска лихва

0.77

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9300

8
Вноска лихва

0.77

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9200

9
Вноска лихва

0.76

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9100

10
Вноска лихва

0.75

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9000

11
Вноска лихва

0.74

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

8900

12
Вноска лихва

0.73

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

8.6

Такси

0

Нетно изплатени

8808.6