Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

Ти Би Ай Банк - Спестовна сметка "Свободни пари" - BGN

  • Банка: ТИ БИ АЙ Банк
  • Последна промяна: 8/1/2018
  • Детайли
ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
0.09 %
Код на продукта
SA000077
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Олихвяване
Такси
Нетно изплатени
0
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

0

1
Вноска лихва

0.84

Данък върху лихвата

0.07

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9900

2
Вноска лихва

0.83

Данък върху лихвата

0.07

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9800

3
Вноска лихва

0.82

Данък върху лихвата

0.07

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9700

4
Вноска лихва

0.81

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9600

5
Вноска лихва

0.8

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9500

6
Вноска лихва

0.79

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

4.5

Такси

0

Нетно изплатени

9404.5

7
Вноска лихва

0.79

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9304.5

8
Вноска лихва

0.78

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9204.5

9
Вноска лихва

0.77

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9104.5

10
Вноска лихва

0.76

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

9004.5

11
Вноска лихва

0.75

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

8904.5

12
Вноска лихва

0.74

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

4.23

Такси

0

Нетно изплатени

8808.73