Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

Банка Пиреос България - Спестовна сметка "Автономия" - BGN

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 1/22/2018
  • Детайли
ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
-0.09 %
Код на продукта
SA000067
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Олихвяване
Такси
Нетно изплатени
0
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

0

1
Вноска лихва

0.25

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

5.5

Нетно изплатени

9900

2
Вноска лихва

0.25

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

0.5

Нетно изплатени

9800

3
Вноска лихва

0.25

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

0.5

Нетно изплатени

9700

4
Вноска лихва

0.24

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

0.5

Нетно изплатени

9600

5
Вноска лихва

0.24

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

0.5

Нетно изплатени

9500

6
Вноска лихва

0.24

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

1.35

Такси

0.5

Нетно изплатени

9401.35

7
Вноска лихва

0.24

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

0.5

Нетно изплатени

9301.35

8
Вноска лихва

0.23

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

0.5

Нетно изплатени

9201.35

9
Вноска лихва

0.23

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

0.5

Нетно изплатени

9101.35

10
Вноска лихва

0.23

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

0.5

Нетно изплатени

9001.35

11
Вноска лихва

0.23

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

0.5

Нетно изплатени

8901.35

12
Вноска лихва

0.22

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

1.26

Такси

0.5

Нетно изплатени

8802.61