Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

ПроКредит - FlexSave - BGN

  • Банка: ПроКредит Банк
  • Последна промяна: 6/3/2019
  • Детайли
ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
0.46 %
Код на продукта
SA000140
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Олихвяване
Такси
Нетно изплатени
0
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

0

1
Вноска лихва

4.12

Данък върху лихвата

0.33

Олихвяване

3.79

Такси

0

Нетно изплатени

9903.79

2
Вноска лихва

4.08

Данък върху лихвата

0.33

Олихвяване

3.75

Такси

0

Нетно изплатени

9807.54

3
Вноска лихва

4.04

Данък върху лихвата

0.32

Олихвяване

3.72

Такси

0

Нетно изплатени

9711.26

4
Вноска лихва

4

Данък върху лихвата

0.32

Олихвяване

3.68

Такси

0

Нетно изплатени

9614.94

5
Вноска лихва

3.96

Данък върху лихвата

0.32

Олихвяване

3.64

Такси

0

Нетно изплатени

9518.58

6
Вноска лихва

3.92

Данък върху лихвата

0.31

Олихвяване

3.61

Такси

0

Нетно изплатени

9422.19

7
Вноска лихва

3.88

Данък върху лихвата

0.31

Олихвяване

3.57

Такси

0

Нетно изплатени

9325.76

8
Вноска лихва

3.84

Данък върху лихвата

0.31

Олихвяване

3.53

Такси

0

Нетно изплатени

9229.29

9
Вноска лихва

3.8

Данък върху лихвата

0.3

Олихвяване

3.5

Такси

0

Нетно изплатени

9132.79

10
Вноска лихва

3.76

Данък върху лихвата

0.3

Олихвяване

3.46

Такси

0

Нетно изплатени

9036.25

11
Вноска лихва

3.72

Данък върху лихвата

0.3

Олихвяване

3.42

Такси

0

Нетно изплатени

8939.67

12
Вноска лихва

3.68

Данък върху лихвата

0.29

Олихвяване

3.39

Такси

0

Нетно изплатени

8843.06