Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

БАКБ - Спестовен влог - BGN

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 6/21/2019
  • Детайли
ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
-0.16 %
Код на продукта
SA000060
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Олихвяване
Такси
Нетно изплатени
0
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

0

1
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

2

Нетно изплатени

9900

2
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

2

Нетно изплатени

9800

3
Вноска лихва

2.42

Данък върху лихвата

0.19

Олихвяване

2.23

Такси

2

Нетно изплатени

9702.23

4
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

2

Нетно изплатени

9602.23

5
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

2

Нетно изплатени

9502.23

6
Вноска лихва

2.35

Данък върху лихвата

0.19

Олихвяване

2.16

Такси

2

Нетно изплатени

9404.39

7
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

2

Нетно изплатени

9304.39

8
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

2

Нетно изплатени

9204.39

9
Вноска лихва

2.27

Данък върху лихвата

0.18

Олихвяване

2.09

Такси

2

Нетно изплатени

9106.48

10
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

2

Нетно изплатени

9006.48

11
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

2

Нетно изплатени

8906.48

12
Вноска лихва

2.2

Данък върху лихвата

0.18

Олихвяване

2.02

Такси

2

Нетно изплатени

8808.5