Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

Инвестбанк - Безсрочен депозит "ИНВЕСТ +" - BGN

  • Банка: Инвестбанк
  • Последна промяна: 6/21/2019
  • Детайли
ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
-0.13 %
Код на продукта
SA000053
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Олихвяване
Такси
Нетно изплатени
0
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

0

1
Вноска лихва

0.41

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.38

Такси

1.4

Нетно изплатени

9900.38

2
Вноска лихва

0.41

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.38

Такси

1.4

Нетно изплатени

9800.76

3
Вноска лихва

0.4

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.37

Такси

1.4

Нетно изплатени

9701.13

4
Вноска лихва

0.4

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.37

Такси

1.4

Нетно изплатени

9601.5

5
Вноска лихва

0.4

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.37

Такси

1.4

Нетно изплатени

9501.87

6
Вноска лихва

0.39

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.36

Такси

1.4

Нетно изплатени

9402.23

7
Вноска лихва

0.39

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.36

Такси

1.4

Нетно изплатени

9302.59

8
Вноска лихва

0.38

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.35

Такси

1.4

Нетно изплатени

9202.94

9
Вноска лихва

0.38

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.35

Такси

1.4

Нетно изплатени

9103.29

10
Вноска лихва

0.37

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.34

Такси

1.4

Нетно изплатени

9003.63

11
Вноска лихва

0.37

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.34

Такси

1.4

Нетно изплатени

8903.97

12
Вноска лихва

0.37

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0.34

Такси

1.4

Нетно изплатени

8804.31