Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

ЦКБ - Универсална спестовна сметка ССВ Клуб - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 5/7/2019
  • Детайли
ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
0.09 %
Код на продукта
SA000126
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Олихвяване
Такси
Нетно изплатени
0
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

0

1
Вноска лихва

0.82

Данък върху лихвата

0.07

Олихвяване

0.75

Такси

0

Нетно изплатени

9900.75

2
Вноска лихва

0.82

Данък върху лихвата

0.07

Олихвяване

0.75

Такси

0

Нетно изплатени

9801.5

3
Вноска лихва

0.81

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0.75

Такси

0

Нетно изплатени

9702.25

4
Вноска лихва

0.8

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0.74

Такси

0

Нетно изплатени

9602.99

5
Вноска лихва

0.79

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0.73

Такси

0

Нетно изплатени

9503.72

6
Вноска лихва

0.78

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0.72

Такси

0

Нетно изплатени

9404.44

7
Вноска лихва

0.78

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0.72

Такси

0

Нетно изплатени

9305.16

8
Вноска лихва

0.77

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0.71

Такси

0

Нетно изплатени

9205.87

9
Вноска лихва

0.76

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0.7

Такси

0

Нетно изплатени

9106.57

10
Вноска лихва

0.75

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0.69

Такси

0

Нетно изплатени

9007.26

11
Вноска лихва

0.74

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0.68

Такси

0

Нетно изплатени

8907.94

12
Вноска лихва

0.73

Данък върху лихвата

0.06

Олихвяване

0.67

Такси

0

Нетно изплатени

8808.61