Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  

ОББ - Отворен депозит - BGN

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 12/7/2017
  • Детайли
ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ДОХОД
-0.54 %
Код на продукта
SA000023
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Олихвяване
Такси
Нетно изплатени
0
Вноска лихва

0

Данък върху лихвата

0

Олихвяване

0

Такси

0

Нетно изплатени

0

1
Вноска лихва

0.33

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

9900

2
Вноска лихва

0.33

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

9800

3
Вноска лихва

0.32

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

9700

4
Вноска лихва

0.32

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

9600

5
Вноска лихва

0.32

Данък върху лихвата

0.03

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

9500

6
Вноска лихва

0.31

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

9400

7
Вноска лихва

0.31

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

9300

8
Вноска лихва

0.31

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

9200

9
Вноска лихва

0.3

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

9100

10
Вноска лихва

0.3

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

9000

11
Вноска лихва

0.3

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

0

Такси

4.5

Нетно изплатени

8900

12
Вноска лихва

0.29

Данък върху лихвата

0.02

Олихвяване

3.45

Такси

4.5

Нетно изплатени

8803.45