Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Начално салдо: 10,000.00  Срок на сметката: 12.00  Средна сума на теглене: 100  Брой тегления на месец: 1  Брой довнасяния на месец: 2  
Банка
Оферта
ЕГД
Минимално салдо
Дневен лимит за теглене
Нетна сума при закриване:
Заявка
Банка
ЕГД

0.46%

Минимално салдо

0.00

Дневен лимит за теглене

2000.00

Нетна сума при закриване:

8843.06

Заявка
Банка
ЕГД

0.09%

Минимално салдо

0.00

Дневен лимит за теглене

5000.00

Нетна сума при закриване:

8808.73

Заявка
Банка
ЕГД

0.07%

Минимално салдо

10.00

Дневен лимит за теглене

5000.00

Нетна сума при закриване:

8806.61

Заявка
Банка
ЕГД

0.07%

Минимално салдо

10.00

Дневен лимит за теглене

5000.00

Нетна сума при закриване:

8806.60

Заявка
ЕГД

0.05%

Минимално салдо

10.00

Дневен лимит за теглене

3000.00

Нетна сума при закриване:

8804.32

Заявка

Съвети - Спестовни сметки

Форум MoitePari

Банка
ЕГД

0.02%

Минимално салдо

100.00

Дневен лимит за теглене

5000.00

Нетна сума при закриване:

8802.31

Заявка
ЕГД

0.02%

Минимално салдо

10.00

Дневен лимит за теглене

2000.00

Нетна сума при закриване:

8801.75

Заявка
ЕГД

0.01%

Минимално салдо

10.00

Дневен лимит за теглене

2000.00

Нетна сума при закриване:

8800.82

Заявка
ЕГД

-0.06%

Минимално салдо

500.00

Дневен лимит за теглене

Нетна сума при закриване:

8794.20

Заявка
ЕГД

-0.09%

Минимално салдо

5.00

Дневен лимит за теглене

2000.00

Нетна сума при закриване:

8791.61

Заявка
ЕГД

-0.10%

Минимално салдо

200.00

Дневен лимит за теглене

0.00

Нетна сума при закриване:

8790.55

Заявка
ЕГД

-0.13%

Минимално салдо

2000.00

Дневен лимит за теглене

5000.00

Нетна сума при закриване:

8787.51

Заявка
Банка
ЕГД

-0.15%

Минимално салдо

500.00

Дневен лимит за теглене

Нетна сума при закриване:

8786.25

Заявка
Банка
ЕГД

-0.16%

Минимално салдо

50.00

Дневен лимит за теглене

5000.00

Нетна сума при закриване:

8784.50

Заявка
ЕГД

-0.23%

Минимално салдо

100.00

Дневен лимит за теглене

Нетна сума при закриване:

8778.60

Заявка
Банка
ЕГД

-0.48%

Минимално салдо

1000.00

Дневен лимит за теглене

Нетна сума при закриване:

8754.73

Заявка
ЕГД

-0.53%

Минимално салдо

0.00

Дневен лимит за теглене

Нетна сума при закриване:

8750.03

Заявка
ЕГД

-0.54%

Минимално салдо

Дневен лимит за теглене

Нетна сума при закриване:

8749.45

Заявка
ЕГД

-0.55%

Минимално салдо

50.00

Дневен лимит за теглене

Нетна сума при закриване:

8748.41

Заявка
Банка
ЕГД

-0.68%

Минимално салдо

Дневен лимит за теглене

Нетна сума при закриване:

8735.74

Заявка