ГПР Индекси

МАРТ 2018

МАРТ 2018 Нито една банка не предложи новости в офертите си за тримесечни депозити през изминалия февруари. През март индексите за депозити запазиха нивата си от края на февруари (този в лева на 0,06%, а този в евро на 0,05%)....

МАРТ 2018

МАРТ 2018 Нито една банка не предложи новости в офертите си за тримесечни депозити през изминалия февруари. През март индексите за депозити запазиха нивата си от края на февруари (този в лева на 0,06%, а този в евро на 0,05%)....

МАРТ 2018

МАРТ 2018 Societe Generale Експресбанк понижи лихвата по кредит „Експресо“ и това доведе до понижаване на общото оскъпяване на най-добрата оферта, участваща в индекса с 0,79 пр.п. Това беше единствената корекция в индекса без поръчители. Това доведе до понижаване с 0,09 пр.п. в крайната стойност...

МАРТ 2018

МАРТ 2018 Банка ДСК подобри условията си при офертата с превод на работна заплата и поръчителство. Това доведе до понижаване в годишния процент на разходите на офертата, участваща в Индекса с 0,21 пр.п. Поради високият относителен дял на банката в Индекса, тази промяна доведе и до промяна в...

МАРТ 2018

МАРТ 2018 Отминалият март, макар и с не много ниска активност на банките, не беше особено динамичен за индексите. Двата индекса претърпяха минимални корекции. При индекса в евро посоката на движение беше надолу. Индексът се понижи до 4,95%. Принос за това имат 2 от банките, включени в него. Най...

МАРТ 2018

МАРТ 2018 Отминалият март, макар и с не много ниска активност на банките, не беше особено динамичен за индексите. Двата индекса претърпяха минимални корекции. Индексът в лева се повиши до ниво от 4,90%, което е с 8 б.п. повече в сравнение с февруарската му стойност. Върху стойността на индекса...

ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ 2018 Единствената банка, участваща в индексите, която промени офертите си през февруари беше Интернешънъл Асет Банк. Банката понижи лихвените нива по срочния депозит „Асет Изкушение 3“ в лева и евро. Това доведе до понижаване на ЕГЛ с 0,14 пр.п. при депозита в лева и с 0,19 пр.п. при...

ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ 2018 Единствената банка, участваща в индексите, която промени офертите си през февруари беше Интернешънъл Асет Банк. Банката понижи лихвените нива по срочния депозит „Асет Изкушение 3“ в лева и евро. Това доведе до понижаване на ЕГЛ с 0,14 пр.п. при депозита в лева и с 0,19 пр.п. при...

ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ 2018 БАКБ и ЦКБ бяха двете банки с промени в офертите си при кредити с поръчители. БАКБ понижи лихвата при офертата си с поръчител и това доведе до понижаване в ГПР с 0,54 пр.п. ЦКБ също подобри участието си в Индекса, като понижи с малко над 3 пр.п. ГПР при кредит „Доверие с превод на...

ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ 2018 Три банки промениха офертите си по потребителски кредити през февруари. Това бяха ДСК, ЦКБ и БАКБ. Банка ДСК промени еднократната такса при потребителските заеми. От 0,5% върху размера на кредита таксата вече е в абсолютна стойност и се определя от размера на кредита. Това доведе до...

ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ 2018 През февруари, в унисон с тенденцията при жилищни и ипотечни кредити през месеца, двата индекса отбелязаха леки повишения.При индекса в евро банка ДСК се влоши с 4 б.п. в резултат на поскъпването на пакет, включен към кредита, с 1 лв. месечно. Втората банка повлияла индекса беше ОББ....

ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ 2018 През февруари, в унисон с тенденцията при жилищни и ипотечни кредити през месеца, двата индекса отбелязаха леки повишения. Индексът в лева се повиши със 7 б.п. и достигна ниво от 4,82%. Повишението на стойността на индекса се дължи на влошаването на офертите на 3 от банките, включени...