теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Годината започна с пореден спад на дохода от спестявания


от Екип MoitePari.bg
2 гласа4083 прочитания

Новото понижение на лихвите по депозити и спестовни сметки не беше изненада за началото на годината. Предвид продължаващата вече повече от 5 г. тенденция на спад на лихвите по спестовни продукти, съвсем очаквано трезорите продължиха да влошават условията и през януари. Бройката на банките предприели такива стъпки отново е голям – 9 на брой. Доста плахи бяха опитите за подобряване на условията по жилищни и потребителски кредити. Банките решили да подобрят своите продукти бяха малко на брой, като промените основно се ограничаваха в корекции по лихвите.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към януари 2016 спрямо декември 2015 г.Срочни депозити

По данни на MoitePari.bg 9 банки са понижили лихвите по депозити през януари, като пониженията в офертите са били с 0,20-0,30 пр.п. Преустановяването предлагането на продукти продължи и през този месец.

Интернешънъл Асет банк понижи с около 0,25-0,30 пр.п. лихвите по срочните депозити за физически лица.

БНП Париба С.А.- клон София понижи с 0,20 пр.п. лихвите по промоционалните срочни депозити в лева и евро. Банката преустанови промоцията по 24-месечния депозит в евро. Само седмица след тези промени Банката отново предприе корекции в лихвените нива по промоционалните оферти. В резултат на това лихвите се понижиха с още 0,6-0,7 пр.п. в лева и 0,10 пр.п. в евро.

Ти Би Ай Банк също започна годината с понижение на лихви по депозити. Банката понижи лихвите по срочния депозит „Привилегия“ в лева и евро.  Пониженията бяха в диапазона между 0,10 и 0,20 пр.п.  В същият месец банката отново понижи лихвените нива по депозит „Привилегия“ в лева и евро.  Пониженията бяха с 0,25 при шестмесечните депозити и с 0,45 пр.п. при тези за срок от 12 месеца.

Societe Generale Експресбанк
понижи лихвите по срочни депозити за индивидуални клиенти в първия ден на месец януари. Пониженията бяха с около 0,10-0,30 пр.п. и засегнаха всички депозити, предлагани от банката.

Инвестбанк преустанови предлагането на промоцията по 6 и 12-месечния стандартен срочен депозит в евро. В резултат на това банката върна стандартните лихвени условия, които са с 0,10-0,20 пр.п. по-ниски лихви. Промоцията по дългосрочния депозит с ежемесечно изплащане на лихвата в евро също не беше удължена. В резултат на това лихвата по този депозит вече е с 0,30 пр.п. по-ниска.

Седмица по-късно Банката понижи по-голямата част от срочните депозити, като понижи лихвите с 0,10-0,30 пр.п. по офертите си.

Банка Пиреос понижи лихвените нива по срочни депозити за физически лица. Това се случи в средата на януари, като пониженията бяха между 0,30 и 0,50 пр.п. и засегнаха депозитите в лева и евро.

Пощенска банка понижи лихвите по депозитите „Активна валута“ и „Активни пари“. Пониженията в лихвените нива бяха межди 0,20 и 0,50 пр.п.

Българо-американска кредитна банка
предприе корекции по срочните депозити в края на месец януари. Банката преустанови предлагането на 6-месечния промоционален депозит в лева и евро. Успоредно с това коригира част от лихвените нива, като корекциите бяха в посока понижение на лихвите с 0,10-0,20 пр.п.

Fibank коригира лихвените нива по част от срочните депозити за физически лица. Корекциите бяха в диапазона между 0,15 и 0,20 пр.п.

Спестовни сметки

В пълен синхрон с лихвите по срочни депозити банките продължиха да понижават и лихвите по спестовни сметки. Обикновено активността на трезорите при тези продукти е слаба, като през януари банките, понижили дохода от безсрочни депозити са близо 2 пъти по-малко от тези с корекции по срочни депозити.

Банка ДСК понижи лихвите по безсрочните депозити за физически лица. При безсрочния влог и спестовна сметка „Мотив“ лихвите се понижи минимално – с 0,05 пр.п.

Ти Би Ай Банк понижи лихвите по спестовна сметка „Свободни пари“ в лева и евро.  Корекцията в лихвените нива беше с 0,20-0,30 пр.п.  Седмица след това банката отново понижи лихвените нива по безсрочния си депозит. Пониженията този път бяха с 0,50 пр.п.

Societe Generale Експресбанк понижи минимално лихвите по спестовна сметка „Нови Хоризонти“  за индивидуални клиенти в първия ден на месец януари. Банката предприе корекции с 0,05 пр.п. по този продукт.

Търговска банка Д понижи с 0,25 пр.п. лихвените нива по безсрочния влог за физически лица в лева и евро

Българо-американска кредитна банка понижи с 0,20-0,30 пр.п. лихвите по безсрочния спестовен влог.

Бързи кредити


Компаниите за бързи кредити приключиха 2015 г. с 5,50% ръст на отпуснатите кредити спрямо 2014 г.  Размерът им към 31.12.2015 г. възлиза на 2,16 млрд. лв. Само за последното тримесечие на миналата година нарастването е с почти 3%.

Бързите кредити остават приоритет за домакинствата и все по-голям дял от кредитите се ползват от тях. Към декември 2015 г. делът на отпуснатите бързи кредити на домакинства съставлява 78% от всички отпуснати кредити. Година по-рано делът им беше 74%. Най-предпочитани остават потребителските кредити (85% дял, 80% година по-рано), докато интересът към жилищните чувствително се намалява (10% дял, 15% година по-рано).

Видимо подобрение се наблюдава в качеството на кредитните портфейли. Само за година необслужваните бързи кредити намаляват от 27% на 22%, според данни на БНБ.

Потребителски кредити

Месечният доклад на анализаторите от MoitePari.bg сочи, че плавното подобряване на условията по потребителски кредити продължи и в първия месец от годината. Две банки стартираха промоционални кампании, с което понижиха както лихвените нива, така и таксата за разглеждане на документи.

Пощенска банка
не удължи срока на промоцията по потребителски кредити за физически лица. В резултат на това банката върна стандартните лихвени условия по тези продукти, които са с 0,25-2,60 пр.п. (в зависимост от вида на кредита) по-високи. Малко по-късно банката стартира нова промоционална кампания, която обхваща всички потребителски кредити. Според нейните условия в периода от 18.01.2016 г. г. клиентите ще могат да се възползват от 0,50-0,75 пр.п. по-ниски лихви, както и от 50 лв. по-ниска такса за разглеждане на документи. Промоционалните лихвени условия са валидни до 19.02.2016 г., а тези по таксата за разглеждане на документи  до края на месец март 2016 г.

Банка ДСК
увеличи с 10 ст. месечната таксата за поддръжка на сметка, свързана с изплащане на кредит. От 11.01.2016 г. тази такса вече ще е 1,45 лв. месечно.

Райфайзенбанк подобри значително условията си по кредити за физически лица. Банката стартира нова промоционална кампания, като изискването е да се превежда трудовото възнаграждение в банката. Лихвата за първите 3 месеца е 7,9%, а за останалия срок тя се понижава на 6,9%. Продуктът се предлага без такса за разглеждане на документи. Офертата е валидна до края на февруари.

Кредитни карти

Fibank не удължи срока на промоцията по кредитни карти за физически лица. В резултат на това бяха върнати стандартните условия по тези продукти, като беше премахната по-ниската промоционална лихва за първите 6 месеца. Банката върна и таксата за теглене на суми в брой от собствен банкомат, както и годишната такса за обслужване.
Банката стартира нова промоция този път по кредитни карти  Diners Club. Промоцията се изразява в по-ниска лихва от 12% за първите 12 месеца от издаване на картата и без месечна членска такса за целия срок на договора за месеца, в който няма трансакция.

Райфайзенбанк удължи срока на промоцията по кредитна карта „Райкарт ФИКС“. Според промоционалните условия по продукта банката не начислява такса за издаване на картата, а за първите 12 месеца лихвата е 6%.

Промоцията по кредитна карта „Visa Platinum“ обаче не беше удължена. В резултат на това беше върнат стандартния размер на таксата за издаване на карта, която е 260 лв.

Жилищни и ипотечни кредити

Началото на 2016 г. започна със слаба активност на банките по отношение промени в жилищните кредити. Анализът на www.MoitePari.bg сочи, че само две банки предприеха такива стъпки, като те бяха основно в посока на понижения на лихвите по техните продукти.

Пощенска банка понижи с 0,30 пр. п. лихвата по „Спестовен кредит“ и премахна изискването за ползване на кредитна карта, заедно с жилищния кредит. Кредитът с опция „Флекси“ и ипотечния кредит за текущи нужди „Активен дом“ поевтиняха с 0,20 пр.п. Банката преустанови предлагането на продукта с фиксирана лихва за 3 г. На негово място стартира предлагането на нов продукт с фиксирана лихва за 5 г. Кредитът се предлага само в евро.

При кандидатстване за всички кредити, разглеждането на документи е безплатно. Промоционалните условия са в сила до 31.03.2016 г.

Втората банка, която подобри своите условия беше ЦКБ. Лихвата след първата година по кредит „Дом за теб“ се понижи от 5,60% на 4,90%. Във варианта на кредита с цел рефинансиране на кредити в други банки лихвата се понижи от 5,60% на 5,10%. Кредит „Възможност“ също претъпря корекции в лихвените нива. За първата година тя се понижи с 0,60 пр.п., а за срока след това – с 0,70 пр.п.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ


3М депозити

Банките променили лихвите по 3-месечни депозити, участващи в Индекса през януари бяха: Пощенска банка, Токуда, Интернешънъл Асет, Банка Пиреос и Инвестбанк. Всичките те понижиха дохода от депозит. Корекциите в лихвите при различните оферти бяха с 0,20-0,30 пр.п. Вследствие на тези промени Индекса в лева се понижи с 0,04 пр.п. на месечна база (от 0,39% в края на декември 2015 г. на 0,35% в края на януари 2016 г.). Аналогично беше и понижението при евровия Индекс (от 0,39% в вкрая на декември 2015 г. на 0,35% в края на януари 2016 г.).

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчител

Две банки промениха офертите си по кредити без поръчител през януари. Това бяха ДСК и Райфайзенбанк. Първата увеличи с 10 ст. месечната такса за поддръжка на разплащателна сметка, свързана с обслужване на кредита. Това увеличи макар и минимално размера ( 0,08 пр.п.) на ГПР по най-добрата оферта, участваща в Индекса. Райфайзенбанк стартира нова промоционална оферта, с което подобри ГПР с цели 5,74 пр.п. Това значително понижи стойността на Индекса с 0,64 пр.п. (от 13,20%  в края на декември на 12,56% в края на януари).

С поръчител

Банка ДСК увеличи с 10 ст. месечната такса за поддръжка на разплащателна сметка, свързана с обслужване на кредита. Това увеличи макар и минимално размера ( 0,04 пр.п.) на ГПР по най-добрата оферта, участваща в Индекса. Това не доведе до промяна в стойността на Индекса, който се запази на 13,71%.

Ипотечни кредити в лева и евро


През първия месец на новата година и двата индекса отбелязаха понижения. При индексът в лева той беше минимален – само с 1 б.п. до ниво от 6,39%. Въпреки, че две банки промениха своите условия, те не можаха да постигнат по-забележимо понижение на индекса. Най-доброто предложение на Пощенска банка беше заменена с нова оферта, тъй като банката преустанови предлагането на досегашната. Новата е само с 1 б.п. по-изгодна от предходното най-добре предложение. ЦКБ подобри най-доброто си предложение с 0,65 пр.п. Въпреки това, ниското тегло на банката в индекса елиминира това подобрение.

При индекса в евро промените в офертите доведоха до понижаването му с 10 б.п. до ниво от 6,45%. Банките с промени отново бяха същите. Тук най-доброто предложение на Пощенска банка се подобри с 0,73 пр.р. Причината е в стартиралото предлагане на нов продукт, който заема мястото на досегашния, включен в индекса. При ЦКБ подобрението на най-добрата й оферта и тук е с 0,65 пр.п. Основна причина за това е понижението на лихвените нива по продукта.