теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

2012 г. започна с масови намаления на лихвите по депозити. Кредитите отново без промени


8 гласа9938 прочитания

Автор: Екип на МОИТЕ ПАРИ

Още в първия месец на годината банките показаха, че вниманието им отново е насочено към депозитите. Усиленото депозиране на което ставаме свидетели напоследък продължава да рефлектира върху лихвите. Голямото предлагане на ресурс от страна на фирми и домакинства логично сваля цената, която банките са склонни да платят. Тенденцията на понижаване на лихвите се запазва и през януари, при това изключително убедително. Десет банки бяха с корекции, като девет от тях в посока на понижения.

Новостите по жилищни и потребителски кредити отново бяха отложени за бъдещ момент. Засега това е краят на февру-март. Макар да изтекоха голям промоции при жилищните заеми, банките не предложиха нищо ново. Познатите действия за удължаване на промоции бяха приложени и сега.

Срочни депозити

Поради многобройните изтекли промоции в последния ден от старата година, активността на банките се оказа висока в първите няколко дни на месец януари. Цели 11 бяха банките, предприели промени по срочните си депозити, като 10 от тях влошиха офертите си.

Алианц Банк България преустанови предлагането на промоционалния нарастващ депозит „Три напред”. В резултат на това бяха възвърнати стандартните лихвени условия по депозита.

Банка Пиреос България последва примера на Алианц и преустанови предлагането на промоциионалните си условия по едногодишните си депозити „Пиреос Стандарт”. Това се случи след като изтече крайния срок на промоцията по тези продукти. В резултат на това трезора възвърна стандартните лихвени условия. Същото се случи и с другите промоционални продукти на банката – шестмесечните авансови депозити.

Societe Generale Експресбанк предприе корекции по част от срочните си депозити. Промоционалните депозити „SG Гарант” в BGN продължиха да се предлагат с 0.20 п.п. по-ниски лихви за срок от 6, 9 и 12 месеца. В същото време трезора леко повиши лихвите по депозита в EUR. Подобрението на условията бяха валидни за 3, 6 и 24-месечния „SG Гарант”. Друг депозит, който беше с промяна е депозит „Тактика”. При него лихвата в BGN се понижи с 0.25 п.п. за първия 6-месечен лихвен период (от 3.75% на 3.50%). В EUR пък лихвите отново се подобриха с около 0.30 – 0.40 п.п.

След като на 31.12.2011 г. изтече промоцията по 150-дневния си депозит ОББ удължи нейния срок. В EUR лихвата беше понижена от 6.25% на 6.00%. Депозитът в BGN остана с непроменени лихвени условия. Предложенията са валидни в периода от 01.01.2012 г. до 31.01.2012 г. Трезорът удължи със същия срок и промоцията по депозит „Бонус”, като запази лихвените условия непроменени.

Райфайзенбанк понижи лихвите по промоционалния си нарастващ депозит „3+3” в EUR. Понижението на лихвите беше с 0.50 п.п. и за двата лихвени периода. Предложението в BGN пък беше преустановено, в резултат на което бяха възвърнати стандартните лихвени условия. Същото се случи и с промоцията по едногодишния стандартен срочен депозит в BGN. За сметка на това лихвите по 12-месечния промоционален депозит в EUR продължиха да се предлагат с по-високи лихвени нива. Подобрението на условията беше с 0.50 п.п. за всички прагове на сумите. Новите промоционални предложения на банката са валидни до 31.01.2012 г.

Alpha bank – клон България удължи срока на промоцията си по 6 и 12-месечните си авансови депозити в BGN и EUR. Трезорът запази лихвените условия непроменени.

Интернешънъл Асет Банк
също коригирa лихвата си по депозит „Асет Изкушение 1”. В BGN, EUR и USD понижението на лихвите по периоди беше с около 1.00 п.п.

МКБ Юнионбанк коригира немалка част от срочните си депозити на 09.01.2012 г. С по-ниски лихви продължиха да се предлагат стандартните срочни депозити, „Отличен депозит”, „депозит „Фест”, „Изгодна сделка”, 12-месечен супер депозит, „Юнионинвест” и авансовите депозити. Депозитите в BGN влошиха условията си с около 0.50 п.п., а тези е евро – с около 0.25 п.п.

ПИБ коригира (понижи) всичките си промоционални срочните депозити. Най-чувствително се понижиха лихвите при едногодишния и двугодишния свободен депозит. В BGN лихвите бяха понижени между 1.00 и 0.50 п.п. за част от лихвените периоди. Други предложения, които влошиха условията бяха тримесечен и шестмесечен промоционален депозит, депозит в долари, „Заплата”, „Пенсия” и 12-месечен депозит. Понижението беше с около 0.40-0.50 п.п.

ЦКБ
също влоши условията си по срочни депозити. Стандартите срочни депозити на банката и „Депозит +” продължиха да се предлагат с около 1.00 п.п. по-ниски лихви в BGN и EUR.

СИБанк коригира в края на месец януари лихвите по немалка част от депозитите си. При депозит „Екстра” лихвите в BGN се понижиха с около 0.30-0.40 п.п. Аналогични бяха промените и при 6 и 12-месечния „Доходен срочен депозит” на банката, като пониженията отново засегнаха единствено депозита в BGN. Минимални корекции имаше и при „Евродепозит” и „Растящ депозит” в BGN. Авансовият „Топ депозит” в BGN също продължи да се предлага с около 0.30-0.40 п.п. по-ниски лихви.

Потребителски кредити

От 19.01.2012 г. Банка Пиреос България спря предлагането на потребителски кредит „Шампион” и потребителски кредит с поръчители. От същата дата банката стартира предлагането на нов потребителски кредит - „Фактор”.

Alpha bank – клон България въвежда промоционална такса за кандидатстване за Стандартен потребителски кредит и кредит “Всичко в едно” в размер на 15 лева. Предложението е валидно за искания за кредити подадени в периода от 23.01.2012 г. до 31.03.2012 г.

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителките си кредити до 02.05.2012 г. включително. Сред предимствата на промоцията са по-ниските лихвени нива при превод на работна заплата / пенсия и липсата на възрастово ограничение на кредитоискателите.

ОББ удължи срока на промоцията по потребителския кредит с фиксирана лихва за целия период на кредита до 30.06.2012 г. включително. Максималният размер на кредита е до 10 000 лева, а най-дългият срок за отпускане на кредита е 5 години. Сред предимствата  на кредита са липсата на такса за предсрочно погасяване на кредита, възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на кредита”, както и възможност за погасяване на месечната вноска на банкомат на банката.

От 01.02.2012 г. ПИБ преустанови предлагането на „Коледен кредит”, за сума до 10000 лв. или еквивалента в евро. Лихвата за първите 12 месеца от срока на кредита беше фиксирана в размер на 6% на годишна база.

Кредитни карти

Alpha bank – клон България дава възможност на клиентите си да се възползват от преференциални условия до 31.03.2012 г., като кандидатстват за кобрандирана кредитна карта DYNAMIC Visa.

С DYNAMIC Visa се получава определен процент обратно всеки път, когато се пазарува на ПОС терминал в търговски обекти на територията на България, в чужбина или в Интернет. 10% се възстановяват обратно от Карфур до 31.03.2012 г. Ваучер-подарък на стойност 10 лв. от Alpha Bank България за всички клиенти, подали своите заявления до 31.03.2012 г. и одобрени за карта DYNAMIC Visa.

Клиентите на Дайнърс клуб България имат възможност да участват в нова промоционална кампания с много стилни награди, ако извършат поне една трансакция със своите кредитни карти Diners в периода от 16.01.2012 г. до 31.03.2012 г. включително.

Жилищни и ипотечни кредити

За добро или лошо новата година започна без новости от банките по едни от най-актуалните им продукти – жилищните кредити. Първият месец от година се оказа момента, в който трезорите трябваше да покажат новата си визия за новата година. Това, обаче, в определена степен не се реализира. Голям брой промоции изтекоха в края на миналата година и януари се очакваше с интерес, особено по отношение на корекции в лихвите.

За разочарование за очакващите новости, те като че ли се засега се отлагат за пролетта. Причината е, че множество банки отново удължиха промоциите си и така настоящите условия по продукти ще продължат да актуални до края на февруари и март.

Удължаванията на промоциите стартираха с ПИБ. Удължено беше предложението за жилищен и ипотечен кредит „Пре-имущество” с 5.50% лихва за първите 12 месеца, 7.80% след това с три месеца. Новости от банката ще очакваме след 31.03.2012 г.

Алфа банк – клон България също се включи в тази тенденция и нейното предложение за кандидатстване за отпадане на таксата при кандидатстване за жилищен кредит също беше продължено до 31.03.2012 г.

С удължена промоция до края на март се оказа и Райфайзенбанк. До тогава всички клиенти на банката ще заплащат 50% по-ниска такса за разглеждане на документи при кандидатстване за заем. Такса при кандидатстване за кредит също няма да събира и УниКредит Булбанк, но до 29.02.2012 г.

До същата дата още две банки удължават своите промоции. Емпорики Банк България ще продължи да предлага специални промоционални условия по ипотечни кредити за физически лица с фиксиран лихвен процент за първите 3 и 5 години до 29.02.2012 г.

Клиентите на ОББ ще могат да се възползват от промоционален лихвен процент от 6.70% в евро за покупка на „първо жилище”. Офертата е валидна при избор на превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт” в банката.

С най-дълго удължаване на промоция беше Банка ДСК. Банката предлага на клиентите си:
  •  Отпадане на таксата за разглеждане на искане за кредит;
  •  С 1% по-ниски лихви по кредити в лева и с 0,5% по кредити в евро;
  •  Без такса предсрочно погасяване със собствени средства след третата година.
Условията ще са валидни до 02.05.2012 г.

Застраховка „Гражданска отговорност”

От началото на 2012 г. Дженерали Застраховане АД предоставя на клиентите си нов метод за заплащане на онлайн полици „Гражданска отговорност на автомобилистите”.
Плащането чрез еBG.bg е сигурно, бързо и спестява време. Така клиентите нa Дженерали Застраховане АД могат да направят своя избор между 4-те възможности на заплащане: наложен платеж, кредитна / дебитна карта, банков трансфер и eBG.bg.

До 15% отстъпка от цената на застраховка „Гражданска отговорност” могат да получат лоялните клиенти на Vivacom в периода от 03.01.2012 г. до 31.03.2012 г. Кампанията се провежда съвместно от Vivacom и застрахователно дружество Interamerican, като в нея могат да се включат всички притежатели на Vivaclub карта. Освен за „Гражданска отговорност”, те ще могат да получат и 20% отстъпка от застраховка „Каско на МПС”.

Индекси Моите Пари

3М депозити в лева и евро

Изминалият месец януари ще запомним с рекорден брой корекции на оферти, участващи в Индексите за депозити на МОИТЕ ПАРИ. Точно 6 на брой бяха банките, които промениха лихвите по най-добрите си тримесечни депозити в BGN и EUR. Равносметката за първия месец от годината е масово влошаване на офертите по тези депозити.

BGN

Банките, които коригираха предложенията, участващи в Индекса бяха: Алианц Банк, ПИБ, Райфайзенбанк, Societe Generale Експресбанк, Юнионбанк и ЦКБ. Отличителното този път беше това, че всички банки влошиха офертите си. Това неминуемо се отрази и върху стойността на Индекса в BGN, който се понижи с почти 0.20 п.п. (от 4.14% на 3.96%).

Алианц и Райфайзенбанк преустановиха промоциите си по най-добрите си тримесечни депозити, участващи в Индекса. В резултат на това бяха възвърнати стандартните лихви. Останалите банки понижиха лихвите по офертите си. ПИБ влоши ЕГЛ с 0.52 п.п. по промоционалния си тримесечен депозит. Societe Generale Експресбанк също понижи доходността по депозит „SG Гарант” с 0.21 п.п. Най-сериозна обаче се оказа понижението при 3-месечния стандартен срочен депозит на ЦКБ. В резултат на понижението ЕГЛ спадна с 1.03 п.п.

EUR

Сходни бяха промените и при Индекса в EUR, с изключение на това, че една от банките (Societe Generale Експресбанк) повиши предлаганите лихви. Трезора подобри ЕГЛ по промоционалния „GS Гарант” с 0.51 п.п. Останалите банки влошиха условията си, като отново най-сериозно беше понижението при 3-месечния депозит на ЦКБ – с 1.54 п.п. по-ниска ЕГЛ. След всички тези корекции стойността на Индекса спадна с 0.20 п.п. (от 3.90% за месец декември на 3.70% за януари).

Потребителски кредити с и без поръчител


Януари беше месец на относително ниска активност на банките. През този месец актуалния размер на индекса на Моите Пари по потребителските кредити с поръчител остана на нивото си от предходния месец, а този без поръчител отчете леко понижение.

Индексът по потребителските кредити с поръчител се запази на ниво от 16.17%. Индексът по потребителските кредити без поръчител се понижи с 0.01 п.п. до ниво от 17.74%.  Понижението се дължи на промяната в 3 месечните тегла на част от банките, участващи във формирането на индекса.

Ипотечни кредити в лева и евро

За жалост новата година не започна с нови, по-добри предложения от банките. Макар голям брой промоции да изтекоха в края на миналата година, банките не предложиха нищо ново. За пореден път актуалните промоции бяха удължени за нов период –  още 2-3 месеца. Така, вече почти една година, условията на банките остават непроменени. Това намира израз и в актуалните стойности на индексите.

Те остават без изменение вече трети месец при левовите заеми (9.69%) и четвърти при евровите (8.72%). Дори структурата на индексите не успя да ги коригира, макар и технически. Предпазливостта на кандидатите за заеми е видима, което лесно се доказва от слабият темп на кредитиране и това не променя особено експозициите на банките. Статуквото се запазва и така теглата на банките в индексите се запазват, а от там и стойностите на индексите.