теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Алтернативна инвестиция в структурирани продукти със защитена главница


0 гласа1671 прочитания

Като Финансов консултант често срещам хора, които ми задават въпроса „Къде да инвестираме парите си“? На този въпрос едва ли някой би могъл да отговори еднозначно. Възможностите за инвестиции са много, но дали всяка възможност е подходяща за всеки човек?  
 
Наскоро разговарях с клиент, който е спестил известна сума пари, и търси възможност да накара тези пари да „работят“ за него. В момента ги държи на банков депозит, но това не го удовлетворява, защото лихвите по депозитите са ниски. От друга страна, депозитът е  нискорисков инструмент и е гарантиран по закона до определена сума. И така, моят клиент е изправен пред дилемата дали да поеме риск и да инвестира парите си с цел по-висока доходност, или да заложи на сигурността на депозита. Този въпрос стои пред много хора в страната и затова не е чудно, че повечето от тях продължават да предпочитат депозита като инструмент за съхранение на парите си. Та нали той е „сигурен“!?! По последни данни на БНБ към 31.12.2018 г. размерът сумите по разплащателни сметки и банкови депозити на физическите лица достига сумата от 51,5 милиарда лева.? 

ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

У нас все повече хора са изправени пред въпроса дали да поемат по-висок риск с цел постигане на по-висока доходност. Едно от възможните решения за балансиране между риск и доходност са структурираните инвестиционни продукти със защитена главница.  
 
Какво представляват те? 
 
Структурираните продукти са инвестиционни инструменти, осигуряващи пълна или частична защита върху кошница от ценни книжа, индекс, стока, фондове или чуждестранна валута. Структурираните продукти са с фиксиран срок и са предназначени да предложат на инвеститорите баланс между риск и доходност, с предварително заложени ограничения за потенциален риск и потенциална възвръщаемост. 
 
Всички структурирани продукти предлагат защита на главницата, когато се държат до падеж, като по този начин носят по-висока сигурност спрямо инвестиции директно в даден инструмент на борсата (пазара). Има и структурирани продукти, които не защитават главницата, но могат да предоставят частичен буфер срещу загуба или потенциал за висока възвръщаемост. Тези инструменти не са новост в световен мащаб, но в България добиват популярност относително отскоро. При първоначалното им предлагане в страната минималната сума за инвестиция възлизаше на 500 000 EUR и практически беше достъпна основно за юридически лица. С популяризирането на продукта минималната сума за инвестиция намаля плавно до 36 000 EUR, а от началото на м. Април 2019 г. е вече само 10 000 EUR. Така от тази възможност може да се възползват много по-широк кръг от потенциални инвеститори.  
 
Каква възвращаемост може да очаква един инвеститор от структурираните инвестиционни продукти с гарантирана главница? 
 
Ако инвеститорът е много консервативен, може да избере продукт с фиксирана доходност. Този продукт предлага високо ниво на сигурност в комбинация с атрактивна възвръщаемост върху кошница от държавни ценни книжа. Към момента портфолиото включва 100% защита на главницата и фиксирана доходност от 1,85% на годишна база в евро. Срокът на инвестицията е тригодишен с възможност за предсрочно прекратяване. Така на падежа инвеститорът би получил 5,55% кумулативна доходност от продукта плюс 100% инвестираната сума, дори ако цената на инструментите в продукта се колебае до настъпването на падеж. ? 

ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

Ако инвеститорът е склонен да поеме известен риск с цел по-висока доходност, може да избере продукт, базиран върху индекси, географски региони, икономически сектори, определени акции или фондове. Тези продукти предлагат различен профил „риск-възвращаемост“. Портфолиото отново включва 100% защита на главницата и доходност 40% от доходността на индекса. Срокът на инвестицията е три - или петгодишен с възможност за предсрочно прекратяване.  
 
Един пример: Структуриран инвестиционен продукт, базиран върху Power Shares QQQ (технологичен сектор). 
 
Инвестиция EUR 100 000   
Доходност на индекса за 3 години  10%
Доходност на продукта в % * 4%*
Доходност на инвестицията в EUR                100 000 × (100+4)% = 104 000 EUR 

* Поради включената в продукта защита, клиентът получава 40% от доходността на индекса или с други думи, ако индекса достигне ръст от 10% за периода, то той ще получи 40% от тези 10%, които се равняват на 4% кумулативна доходност.

Можете да се възползвате от възможността да инвестирате безрисково на световните пазари като подадете заявка за консултация. Наш представител ще се свърже с Вас и ще Ви съдейства да намерите Вашата специална инвестиция със защитена главница! 

Свързани ключови думи