теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Авансовите и дългосрочните депозити изчезват от пазара


от Екип MoitePari.bg
4 гласа3638 прочитания

По данни от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg през изминалия месец октомври банките заложиха на добре познатата вече стратегия и продължиха плавно да понижават дохода от депозит. От месец – два банките започнаха да предлагат нови продукти в сегмента „срочни депозити“. В това отношение се забелязва известно раздвижване. Друга равносметка е, че все по-трудно вече се намират депозити с авансово изплащане на лихвата, както и дългосрочни депозити (със срок над 36 месеца). Това също е ясен сигнал, че банките не търсят така активно ресурс за привличане, както до преди няколко години.

Активността на банките през октомври при потребителски кредити и кредитни карти беше ниска. Така желаното и дългоочаквано масово подобряване в условията на банките така и не се състоя и през изминалия месец. По-висока активност беше регистрирана, както обичайно, при жилищните и ипотечни кредити. През октомври банките повишиха своята активност и шест от тях предложиха нови условия за своите клиенти. Промените бяха в утвърдената вече посока – понижаване на лихви.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към октомври 2016 спрямо септември 2016 г.
Активността на банките през октомври беше висока. Наблюденията на www.MoitePari.bg сочат, че 9 банки са предприели промени по своите продукти.

Ти Би Ай Банк удължи срокът на промоцията по промоционалните си оферти по депозит „Привилегия“. Промоционалните условия дават 1.00% надбавка над стандартната лихва при депозити със срок 24 и 36 месеца. При тези със срок 6 и 12 месеца промоционалната надбавка е по-ниска (от 0,27%), но пък е валидна за целия срок на договора за депозит.

УниКредит Булбанк понижи с 0,05-0,10 пр.п. лихвените нива по преобладаващата част от срочните депозити.

Societe Generale Експресбанк понижи лихвените нива по срочните депозити в евро и щатски долари. Трезорът понижи с 0,10-0,15 пр.п. лихвените нива. 

Българо-американска кредитна банка понижи лихвените проценти по преобладаващата част от срочни депозити. Корекциите бяха с 0,10-0,20 пр.п. В края на месеца банката отново предприе корекции в лихвите по срочни депозити . В резултат на това лихвените нива се понижиха с 0,10-0,20 пр.п. по по-голямата част от срочните депозити на банката. Трезорът преустанови предлагането на промоционалния 4-месечен депозит с авансова лихва.
Трезорът започна предлагане на нов продукт, наречен „Онлайн депозит“. Той може да бъде открит единствено през сайта на виртуалната банка, като лихвените нива са 0,20% по-високи от стандартните срочни депозити на банката.

ЦКБ понижи лихвените нива по стандартните срочни депозити и Депозит+. Пониженията бяха с около 0,20-0,30 пр.п.  в лева, а в долари и евро значително по-ниски, като лихвите се понижиха с 0,05-0,10 пр.п. 

СИБанк започна предлагане на нов 5-месечен срочен депозит „Фреш“. Той се предлага в трите базови валути (BGN, EUR и USD). Офертата на банката е валидна до края на годината.

Fibank понижи лихвените нива по срочни депозити за физически лица и през октомври. Понижението в лихвите беше между 0,20 и 0,30 пр.п. и засегна по-голямата част от предложенията на банката.

Д Банк въведе прагове на суми по промоционалния „ВИП депозит“ в лева. След промяната лихвата зависи от сумата на депозита, като тя нараства при нарастване на сумата.

Банка Пиреос понижи с 0,10-0,20 пр.п. лихвените нива по срочни депозити за физически лица  в лева и евро. 

Спестовни сметки

За разлика от ситуацията при срочните депозити, при спестовните сметки банките не бяха така активни с нови предложения. Активност липсваше и при промяна в лихвените условия по тези продукти, като само две банки предприеха корекции в посока намаление на дохода. 

Societe Generale Експресбанк влоши условията по спестовни сметки „Нови Хоризонти“. Лихвеният процент се понижи с 0,02 пр.п. 

ЦКБ понижи лихвените нива по безсрочни депозити. Банката понижи с 0,10-0,20 пр.п. лихвата по спестовна сметка ЦКБ Клуб и безсрочния депозит.


Наблюденията на www.MoitePari.bg сочат, че през октомври банките предимно удължаваха срокове на валидност на актуални промоции.

Райфайзенбанк не удължи срокът на лятната промоция по потребителски кредити, която изтече в края на септември. Според промоционалните условия кредитоискателят имаше възможност да избира да ползва по кредита си между няколко варианта:
- 10% отстъпка от размера на лихвата за първата година или
- 50% отстъпка от таксата за обработка на искането за кредит
В началото на месеца банката промени размера на таксата за разглеждане на документи от 90 лв. на 0,5%, мин. 90 лв. Промяната засегна всички оферти за потребителски кредити на банката. При кредитът с одобрение 2 часа таксата се увеличи от 20 на 90 лв.
По-късно през октомври банката започна предлагане на нов промоционален потребителски кредит в лева с лихва 4,95% за първите 2 години и 5,95% за останалия срок. Офертата е валидна за суми над 15 000 лв. и важи до 15.02.2017 г. 

Банка ДСК удължи срокът на промоцията по потребителски заеми до края на януари 2017 г. По-ниските лихвени нива, както и такса за одобрение са валидни при осигуряване на превод на работна заплата или пенсия, включително индивидуален превод. 

Инвестбанк понижи с 0,20-0,40 пр.п. лихвите по преференциалните оферти за потребителски кредити (тези за мениджъри и топ мениджъри) и увеличи таксата за разглеждане на документи от 0,1% (мин. 10 лева) на 1%, минимум 60 лв.


В първия ден от месеца Пощенска банка стартира нови промоционални условия по новоиздадени кредитни карти Visa и MasterCard. Промоционалните условия са:
- възможност за получаване на 20% обратно (не повече от 50лв.) от стойността на всички транзакции с  картата направени през първия месец след активирането ѝ*;
- Без такса за разглеждане на заявление за кредитна карта;
- автоматично, безплатно включване в програма за лоялност "Моите награди" с възможност за парични награди до 500 лв. годишно. 
Промоцията е в сила за заявления получени в периода от 01.10.2016 до 31.12.2016г. (включително).


Месец октомври беше наситен с промени на банките по жилищни и ипотечни кредити. За отминалия месец www.MoitePari.bg наблюдава такива стъпки при 6 банки. Първата банка с промени беше Райфайзенбанк. Корекции претърпяха таксата за одобрение на кредит, която вече е в размер на 0,25%, мин. 120 лв., както и таксата за обслужване на разплащателна сметка. Нейният размер се повишава от 1,70 лв. на 2,30 лв., респ. от 1,10 евро на 1,50 евро.
Втората банка с промени беше Инвестбанк. Тя заложи изключително на промени на лихвените нива по всички нейни продукти, при поемане на пълна отговорност от кредитополучателя. Промените бяха следните:
- Кредит „Домашен уют“ за клиенти с осигурителен доход над 2000 лв. и кредит „Домашен уют“ за клиенти с договор за управление, доходи от НЗОК и моряци вече са с лихва в размер на 4,80% за целия срок на кредита, като за първите 5 г. тя е фиксирана;
- Кредит „Домашен уют“ за клиенти с доходи от служебна бележка и дейност на фирма е с лихва 6,90% за целия срок на кредита. За първите 5 г. тя е фиксирана;
- Кредит „Домашен уют“ за клиенти с доходи от чужбина е с лихва в размер на 7,50% за целия срок на кредита. За първите 5 г. тя е фиксирана.
- Кредит „Улеснение“ за клиенти с осигурителен доход над 2000 лв. и кредит „Улеснение“ за клиенти с договор за управление, доходи от НЗОК и моряци вече са с лихва в размер на 4,60% за целия срок на кредита, като за първите 5 г. тя е фиксирана;
- Кредит „Улеснение“ за клиенти с доходи от служебна бележка и дейност на фирма е с лихва 6,40% за целия срок на кредита. За първите 5 г. тя е фиксирана;
- Кредит „Улеснение“ за клиенти с доходи от чужбина е с лихва в размер на 7,00% за целия срок на кредита. За първите 5 г. тя е фиксирана.

Следващата банка с промени беше Банка Пиреос България. Тя също заложи на понижаване на лихвените нива по своите продукти. Досегашния жилищен кредит с лихва започваща от 4,95% вече се предлага при лихвени нива започващи от 3,88% за срок на кредита до 20 г. За кредити с по-дълъг срок лихвата започва от 4,33%. По всички кредити отпада „Пиреос пакет заплата“, за който досега се начисляваше такса в размер на 3,70 лв. месечно. Таксата за оценка на обезпечението се понижава от 180 лв. на 120 лв.

ЦКБ също беше с корекции през октомври. Банката стартира промоционална кампания, според която лихвените нива по кредит „ДОМ ЗА ТЕБ“ започват от 3,70%, по кредит „ВЪЗМОЖНОСТ“ – от 3,80%. Въвежда се такса за изготвяне на правно становище в размер на 60 лв. промоционалните условия са в сила до 31.01.2017 г.

Пощенска банка също промени условията по своите продукти. По кредит „4естито“ за първите 5 г. лихвата беше понижена с 10 б.п., а за останалия срок с 20 б.п. При „Спестовен кредит“ понижението беше малко по-високо. Лихвата се подобри с 25 б.п. По „Жилищен кредит с опция ФЛЕКСИ% лихвените нива се понижиха с 10 б.п. С 20 б.п. са по-ниски лихвите по ипотечен кредит „Активен дом“.
При всички кредити допълнителната отстъпка от лихвата при рефинансиране се променя от 0,25 пр.п. на 0,20 пр.п.

Последната банка с промени през октомври беше Тексим банк. По своя жилищен кредит банката понижи лихвата от 4,90% на 4%. Таксата за разглеждане на документи беше променена от 75 лв. на 0,30% от размера на кредита. Застраховка „Имот“ се трансформира от 0,14% върху остатъка по кредита в 0,11% върху пазарната оценка на имота.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
Общо пет бяха банките, които промениха най-добрите си оферти по 3-месечния депозити през октомври. Това бяха: УниКредит Булбанк, Fibank, ЦКБ, Банка Пиреос България и Българо-американска кредитна банка. Всичките понижиха дохода от депозит, като пониженията в ефективната година лихва бяха между 0,05 и на места достигнаха до 0,19 пр.п. При евровите депозити като че ли банките бяха по-благосклонни и пониженията в лихвите бяха между 0,05 и 0,10 пр.п. Тези промени понижиха стойностите на индексите за 6-и пореден месец. Крайната стойност на индексът в лева в края на октомври е 0,15% (от 0,19% в края на септември). Индексът в евро забави своя темп на спад, като в края на октомври неговата стойност вече е 0,16% (от 0,19% в края на септември).

Потребителски кредити с и без поръчители
Банката, която промени условията си по потребителски кредити, участващи в Индексите беше Райфайзенбанк. Тя не удължи срок на промоция, която изтече в края на септември и върна стандартните условия. Това се отрази върху ГПР на офертите в индекса. При тази без поръчител ГПР се повиши с 0,82 пр.п., а при тази с поръчител повишението беше с 0,43 пр.п. Тази промяна в офертите на банката доведе до леко повишение в стойността и на двата Индекса. Така в края на месец октомври този без поръчител се фиксира на 13% (от 12,95% в края на септември ). При Индекса за потребителски кредити с поръчител стойността в края на октомври е 13,93% (от 13,51% в края на септември). 

Ипотечни кредити в лева и евро

Месец октомври беше месец на сравнително висока активност на банките и подобренията в техните продукти логично доведоха да понижения и на двата индекса. Индексът в лева се понижи до ниво от 5,83%. Банките повлияли неговата стойност бяха 3. Банка Пиреос България подобри най-доброто си предложение с 1,29 п.п. Причината е в по-ниската с 1,07 п.п. лихва, понижената такса за оценка на обезпечението и отпадането на месечна такса за пакет към кредита. Пощенска банка подобри най-добрата си оферта, включена в индекса, с 10 б.п. Подобрението се дължи на понижената лихва със същия размер. Последната банка повлияла индекса беше ЦКБ. Най-доброто й предложение се подобри с 29 б.п. в резултат на понижение на лихвата със сходен размер.

Индексът в лева се понижи до ниво от 5,96%. Банките повлияли неговата стойност бяха 4. Банка Пиреос България подобри най-доброто си предложение с 1,28 п.п. Причината е в по-ниската с 1,07 п.п. лихва, понижената такса за оценка на обезпечението и отпадането на месечна такса за пакет към кредита. Пощенска банка подобри най-добрата си оферта, включена в индекса, с 10 б.п. Подобрението се дължи на понижената лихва със същия размер. Ивестбанк подобри своето най-добро предложение с 0,68 п.п. Причината е в понижената лихва по кредита. Последната банка повлияла индекса беше ЦКБ. Най-доброто й предложение се подобри с 29 б.п. в резултат на понижение на лихвата със сходен размер.

ЕКИП на www.MoitePari.bg 
MoitePari.bg - Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg