теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банки режат оферти за депозити. Кредитите отново поевтиняват.


от Екип MoitePari.bg
1 гласа3525 прочитания


С малки изключения банките продължиха да влошават условията по срочни депозити и през месец юли. Все пак имаше и банки, които стартираха промоции или нови продукти с по-изгодни условия. Три бяха банките, които подобриха условията по част от депозитите си, а 5 заложиха на добре познатата стратегия към понижаване на лихви. Освен понижаване на лихвени нива, банките започнаха да редуцират броя на офертите си по спестовни продукти. Този процес се забелязва от няколко месеца и продължава да се развива. Това е ясен знак, че тези продукти не са приоритет за банките. Без особени промени през юли бяха и кредитите. Банките не показаха висока активност както при потребителските, така и при жилищните кредити. Въпреки че промени все пак имаше, те бяха по-малко от промените през юни и май.


Месечният анализ на www.MoitePari.bg сочи, че за разлика от обичайната тенденция, през юли няколко банки повишиха лихвите си по депозити.

Пощенска банка започна предлагане на нов срочен депозит „Активна валута“. Депозитът е с опция за превалутиране, като може да бъде сключван за срок от 3,6 и 12 месеца.

Токуда банк понижи лихвите по срочни депозити в средата на месеца. С най-чувствително понижение бяха лихвите по депозити със срок от и над 12 месеца. Така при депозит „Бонус +“ лихвата по едногодишния депозит в лева и евро се понижи с 2,00 пр.п. При останалите депозити пониженията в лихвените нива бяха с около 0,10 пр.п.

БАКБ с нови лихви в края на юли. Трезорът понижи лихвите по преобладаващата част от срочните депозити. Корекциите в лихвените нива бяха в диапазона между 0,10 и 0,30 пр.п.

Инвестбанк понижи лихвите по срочни депозити за физически лица. Пониженията бяха в диапазона между 0,20 и 0,70 пр.п. при различните оферти. Най-чувствително беше понижението в лихвите по дългосрочните депозити с ежемесечно изплащане на лихвата. 

Alpha bank стартира промоционална кампания по новооткрити 3-месечни стандартни срочни депозити в лева и евро. Те са с около 1,00 пр.п. по-високи от стандартните лихвени нива.

УниКредит Булбанк понижи лихвите по всичките срочни депозити със срок над 6 месеца в BGN, EUR и USD. По размер корекциите бяха различни при различните оферти и се движеха в широк диапазон - между 0,05 и 0,80 пр.п. Най-чувствително бяха понижени лихвите по 24-месечните депозити на банката.

СИБанк с нови по-ниски лихви по срочни депозити в края на юли. Трезорът понижи лихвените нива по офертите си за физически лица средно с около 0,30 пр.п. 

ТБ-Д с нови по-високи лихви по депозит „Сигурност“. Банката увеличи с 0,70-0,80 пр.п. лихвата по 12 и 36-месечния депозит.


ТБИ Банк понижи с 0,25 пр.п. лихвите по безсрочния депозит „Свободни пари “ в лева и евро. По-сериозно понижение беше отчетени при влога със суми над 200 000 лв/ 100 000 евро, където лихвата се понижи с 1,75 пр.п. 

Банка ДСК понижи минимално лихвените нива по безсрочния спестовен влог. Трезорът премахна голяма част от лихвените прагове, според сумите на влога. Лихвените нива по спестовна сметка „Мотив“ също бяха понижени. Корекциите в лихвите при този продукт бяха в диапазона между 0,10 и 0,40 пр.п.

Alpha bank понижи лихвените нива по спестовна сметка “Alpha Ultima”. В лева лихвите се понижиха с 1,00 п.п., а в щатски долари и евро пониженията бяха с 0,70 пр.п.

Инвестбанк понижи лихвите по безсрочния депозит „Инвест +“. Пониженията бяха в диапазона между 0,25 и 0,75 пр.п.


Банките не бяха особено активни по отношение на промени в условията по потребителски кредити. Това сочат наблюденията на www.MoitePari.bg за активността на банките през месец юли. Трезорите продължиха да подобряват офертите си за физически лица, като 2 банки стартираха нови промоционални кампании.

Societe Generale Експресбанк не удължи срока на промоцията по кредити „Експресо“ до 5000 лв., която изтече в края на юни. Същевременно банката стартира нова промоция по кредит „Компакт“. С това лихвените нива по кредита за обединяване на задължения се понижиха с 1,50 пр.п.  Банката понижи и таксата за одобрение на кредита с 50%. Промоцията е валидна до 31 август .

Райфайзенбанк стартира нова промоционална кампания за потребителски кредити с годишна лихва 6.96%, която е фиксирана за първата година и плаваща след това, на база пазарен индекс SOFIBOR.  Минималният размер на кредита е 20 000 лв. със срок на изплащане до 5 години. Промоцията е за подадени искания за кредит до 30 септември 2015 г. както от настоящи, така и от нови клиенти на банката.

Общинска банка удължи срока на промоцията по потребителския кредит „Добро решение“. Промоционалните условия по кредита са валидни до края на годината.


През юли www.MoitePari.bg наблюдава по-висока от обичайната активност на  банките по отношение на промени в условията по кредитни карти. Повечето банки не удължиха срока на изтекли промоции. Само една от тях стартира нова кампания и на практика подобри съществуващите условия.

ТБИ Банк не удължи срока на промоцията по кредитните си карти без лихва за първите 3 месеца. На нейно място банката стартира нова промоция, според условията на която банката няма да събира месечна такса по картата за първите 6 месеца от нейното издаване. Промоцията е валидна до края на август.

Алианц Банк България удължи с един месец срока на промоцията по безконтактни кредитни карти MasterCard. Според промоционалните условия банката начислява по-ниска лихва за първите 3 месеца от издаването на картата и не начислява такса за обслужване за първата година. Промоцията е валидна до 15-и юли. След този срок банката не удължи срока на промоцията по безконтактните кредитни карти MasterCard. В резултат на това банката върна стандартните условия, според които ще се начислява такса за обслужване за първата година и такса за издаване.

БАКБ стартира нова промоция по новоиздадени кредитни карти за физически лица. Промоцията е до края на септември, като дотогава Банката няма да начислява такса за кандидатстване и разглеждане на документи. 

След като в края на месец юни изтече срока на промоцията по кредитни карти Visa на УниКредит Булбанк, банката удължи срока на тази промоция до края на септември. Промоционалните условия се запазиха и са:
- Месечен лихвен процент: 1.33%;  
- Без годишна такса обслужване за първата година;
- Без такса за теглене на АТМ на УниКредит Булбанк в България.


В разгара на лятото банките показаха малко по-ниска активност от демонстрираната напоследък. Месечният анализа на www.MoitePari.bg сочи, че само 4 банки бяха активни през юли по отношение промени по продукти. Приключи юбилейната кампания на Алфа банка, с което отпаднаха и подаръците в ИКЕА при всеки новоотпуснат кредит. Промени настъпиха по кредит „Перфекто“ и „Вкъщи“. Максималният процент на финансиране от страна на банката беше повишен от 80% на 85%. При кредит „Вкъщи“ се възстановява плащането на застраховка „Имот“ от първата година (изтекла промоция при, която застраховката за първите 2 г. беше за сметка на банката).

Пощенска банка обяви нови промоционални условия по „Спестовен кредит“. Лихвите бяха понижени с 30 б.п., а месечната такса за пакет „Моето семейство“ е в размер на 6,95 лв. Заменен беше пакет СМС известия и e-banking с издаване на кредитна карта за срока на кредита. Промоционалните условия са валидни до 30.09.2015 г.

Инвестбанк въведе нулева такса за разглеждане на документи за всички кредити, за които до момента начисляваше 100 лв./50 евро. Предложението е в сила до 15.09.2015 г.

Промени бяха направени по кредит „Домашен уют“. Лихвата след първата година беше намалена с 21 б.п. Условието е клиентът да поеме пълна имуществена отговорност, да докаже осигурителен доход над 2000 лв.

Интернешънъл Асет банк стартира юбилейна кампания по повод своята 25-годишнина. Кампанията е по кредит Асет жилище. Предложението на банката е:
• 25% по-нисък фиксиран лихвен процент за първите две години;
• 25% по-ниска лихвена надбавка за останалия срок на кредита;
• 0,25% по-ниска комисиона за ангажимент за неусвоената главница;
• Без такса за разглеждане на документи и кредитен анализ.
 
Промоционалните условия са валидни при подадени искания за кредити в евро до 31.12.2015 г., за договор за кредит, при който при принудително изпълнение потребителят носи отговорността по чл. 133 от Закона за задълженията и договорите.
   Условията се прилагат при превод на работната заплата по дебитна карта Debit MasterCard PayPass и не могат да се комбинират с други пакети или промоции.

ЕКИП на www.MoitePari.bg 
MoitePari.bg - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg