теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банкираме онлайн, защото е по-евтино и удобно


от Екип MoitePari.bg
5 гласа4096 прочитания

Неползващите онлайн банкиране не са запознати с услугата или имат притеснения за сигурността на средствата си

През м.юни www.MoitePari.bg проведе проучване сред  1 063 потребители на портала за техните нагласи относно онлайн банкирането. На база получените резултати, MoitePari.bg и Българо-американска кредитна банка стартират информационно-образователна кампания за онлайн банкиране. Инициативата цели да се обърне внимание на потребителите върху особеностите на услугата, които трябва да се имат предвид, както при избора, така и при ползването й.

Ползващи потребители

Според резултатите от проучването 71% от анкетираните ползват онлайн банкиране. 37% от тях посочват, че предимно следят наличности по сметките си, а почти толкова (35%) извършват преводи при по-ниски такси от тези в банковия клон. Тези резултати са логични, защото от една страна възможността за справки за наличности по сметки е изключително удобна и достъпна, а от друга таксите при електронното банкиране са значително по-ниски от тези в банковите клонове. Освен, че спестява разходи за преводи, в повечето случаи онлайн банкирането е безплатно. Почти половината от отговорилите нямат такса за използването на онлайн банкиране (44%), други 28% от анкетираните, не знаят дали имат или не такава такса.

Ползващите потребители показват високо ниво на информираност при използването на този продукт и са наясно какъв метод за сигурност използва обслужващата ги банка, за да подсигури операциите, които извършват.

Любопитен факт е, че част от потребителите не правят разграничение между онлайн банкиране и система за електронни разплащания. В коментари те са посочили, че използват именно такава система, която по същество няма нищо общо с електронното банкиране, което предлагат банките в България.

Преобладаващата част от ползващите потребители използват активно онлайн банкиране. Почти 2/3 от анкетираните използват активно онлайн банкиране, докато останалите се доверяват на пасивното. Половината от втората група заявяват, че не им се налага да ползват активно такова, а не малък процент (34%) се притесняват за сигурността на средствата си, когато правят преводи онлайн.

Според резултатите от проведената анкета потребителите използват онлайн банкирането си предимно за извършване на междубанкови преводи (49% от ползващите потребителите).

Следим сметките си всеки ден, разплащаме се по-рядко. От ползващите активно онлайн банкиране, които са 73% от ползващите потребители, близо 19% ползват 1-2 пъти седмично услугата за извършване на активни операции (преводи към трети страни, заплащане на сметки и др.). Също толкова (19%) ползват услугата за пасивни операции (следене на наличност) всеки ден.

Такси при ползване на онлайн банкиране. На въпрос дали имат такси при използването на различни услуги, потребителите са отговорили, че имат такива при заплащането на битови сметки (42%) и за междубанкови преводи (78%). Най-често срещаната такса, която плащат потребителите при използването на услугата за заплащане на битови сметки е между 0,10 и 0,49 лева (18%). 24% от ползващите услугата, нямат такса при заплащане на комунални сметки.

При вътрешнобанковите преводи прагът на таксите е малко по-висок – 22% от отговорилите, заявяват, че плащат между 0,50 и 0,89 лева. Делът на тези, които нямат такса за преводи между клиенти на една и съща банка е по-голям – 34% от отговорилите.

Според резултатите от проведената анкета потребителите използват онлайн банкирането си предимно за извършване на междубанкови преводи (49% от ползващите потребителите).  При тях таксите са с най-голям размер, но все пак по-ниски от тези във физическия клон на банката. 41% от потребителите са отговорили, че заплащат между 0,90 и 1,29 лева за такъв превод.

Неползващи потребители

При неползващите потребители се забелязва непознаване на услугата онлайн банкиране. 42% от отговорилите са споделили, че не са запознати с нея. Сериозен е и делът на тези, които имат притеснения за сигурността на информацията (половината от анкетираните), ако управляват онлайн средствата си.

Почти поравно са разпределени тези, които биха ползвали тази услуга в бъдеще и тези, които са скептични към нея. Желаещите да ползват електронно банкиране биха го направили, за да управляват по-лесно средствата си (38%). На второ място са тези, които искат да спестят време, което обикновено губят в банков клон (28%), а на трето – за следене на наличността по сметките си (18%).
Свързани теми
Свързани ключови думи