теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банките активни през юни


от Екип MoitePari.bg
2 гласа3483 прочитания

Месец юни, макар и отпускарски, се оказа активен за банковата система. Редица корекции по оферти бяха предприети, като те отново бяха насочени предимно към спестовните продукти. Тенденцията се запази и лихвите по депозити и спестовни сметки отбелязаха спад. Промени имаше и при кредитните продукти, но за разлика от други месеци, сега промени в лихвите, почти нямаше

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към юни 2015 спрямо май 2015 г.
 


Срочни депозити


Данните от месечния доклад на www.MoitePari.bg сочат, че след сравнително спокойния месец май, банките отново са показали висока активност през юни по отношение на промени в лихви по срочни депозити. Трезорите, коригирали офертите си бяха 9 на брой, като и този път заложиха на понижаване на предоставяните лихви. Една единствена банка стартира нова промоция, насочена към съществуващи клиенти, с което на практика си подобри условията.

ЦКБ понижи лихвите по стандартните срочни депозити и „Депозит +“. Пониженията при левовите оферти бяха средно с около 0,60 пр.п. При депозитите в евро те бяха по-ниски, като там лихвите се понижиха с около 0,30 пр.п.

Райфайзенбанк понижи лихвения процент по промоционалния 12-месечен срочен депозит в лева и евро. Понижението на лихвата беше в размер на 0,15 п.п. (от 0,60% на 0,45%). Промоцията е валидна за депозити, открити до края на месец юли.

Трезорът понижи лихвените нива и по стандартните срочни депозити и депозит „3+3“. Пониженията в лихвените нива бяха в диапазона между 0,10 и 0,20 пр.п. и засегнаха депозитите в лева и евро.
Societe Generale Експресбанк понижи лихвите при срочни депозити за физически лица в първия ден от месец юни. Трезорът коригира лихвените нива по тези продукти с около 0,10-0,20 пр.п. Корекциите засегнаха депозитите със срок от и над 24 месеца.

БАКБ предприе частични корекции по срочните депозити за физически лица. Банката понижи с около 0,10 пр.п. лихвените нива по част от офертите.

В началото на месеца Банка Пиреос България понижи лихвата по 18 и 24-месечния срочен депозит, депозит „Пиреос Трансформ.  Лихвата по тези продукти спадна с 0,25 пр.п. в лева, евро и щатски долари.

УниКредит Булбанк понижи лихвите по малка част от срочните депозити. Промените засегнаха част от депозитите предлагани в USD, CHF и GBP. Пониженията се движиха в диапазона между 0,20 и 0,30 пр.п.

Инвестбанк стартира нова промоционална кампания по 6 и 12-месечните стандартни срочни депозити в  лева и евро. Тя е  насочена към клиентите на банката, които имат вече открит депозит и го увеличат с минимум 20%, както и на тези, на които им предстои падеж по тези депозити. Лихвите по тези депозити са с около 0,10-0,20 пр.п. по-високи от стандартните непромоционални условия.

ТБИ Банк понижи с 0,26 пр.п. лихвите по депозит „Привилегия“ в лева и евро.

БНП Париба С.А.- клон София коригира лихвените нива по промоционалния срочен влог в лева и евро. Лихвата по 12-месечния влог в лева се понижи с 0,90 пр.п., а тази в евро с 0,50 пр.п. Трезорът стартира промоция и по 24-месечни депозити в лева.

Спестовни сметки

При спестовните сметки промоции липсваха, като банките и през юни заложиха на добре познатата схема към понижаване на лихвени нива, сочи докладът на www.Moitepari.bg. Все пак активността при тези спестовни продукти беше по-слаба, отколкото тази, наблюдавана при срочните депозити.

В началото на месеца ЦКБ понижи лихвите по спестовните сметки за физически лица. С тези промени лихвите по тези продукти на Банката се понижиха с около 0,30 пр.п.

Societe Generale Експресбанк понижи лихвите по спестовна сметка „Нови Хоризонти“.  Корекцията в лихвата беше с 0,10 пр.п. (от 0,50% на 0,40% годишно) в лева и евро.

БАКБ понижи лихвените проценти по спестовния влог  за физически лица. В резултат на това лихвите се понижиха с 0,20-0,30 пр.п.

В началото на месеца Банка Пиреос България понижи спестовна сметка „Автономия“ и „Автономия +“. Лихвите по тези продукти се понижиха с 0,20-0,30 пр.п.

Инвестбанк понижи с 0,25 пр.п. ливхите по безсрочен депозит “Инвест +“ в лева и евро.

Потребителски кредити

През изминалия юни, две банки стартираха нови промоции по кредитите за текущо потребление, което на практика подобри условията по тези оферти. Тези банки понижиха размера на лихвените проценти, което от своя страна понижава лихвения разход за клиента. Други две банки удължиха срока по съществуващи промоции.

Общинска банка подобри лихвените условия по по-голямата част от потребителските кредити за физически лица. В резултат на това понижението на лихвите се движеше в диапазона между 1,00 и 2,00 пр.п.

Пощенска банка подобри условията си по потребителски кредити в първия ден от месец юни. Банката стартира промоция и понижи лихвените нива с 0,50 пр.п. Те са валидни за искания, подадени до края на юли. Успоредно с това банката започна предлагане на потребителски кредити с намаляващи вноски.

Societe Generale Експресбанк
удължи промоцията по кредит „Кеш Експресо“ до края на юни. До тази дата кредитите до 5000 лв. са без такса за кандидатстване и одобрение.

Банка ДСК също удължи промоцията по потребителски кредити за текущо потребление при превод на работна заплата или пенсия, включително индивидуален превод. По-ниските промоционални лихви ще са валидни до края на август.

Кредитни карти

От 01.06.2015 г.  ЦКБ стартира кампания с промоционални условия по новоиздадени кредитни карти MasterCard PayPass. Кампанията ще се проведе в периода от 01.06.2015 г. до 31.07.2015 г. Всяка активирана в рамките на кампанията безконтактна кредитна карта MasterCard от тип Фаворит, ще бъде с промоционален безлихвен период от 4 месеца. Промоцията включва всички транзакции – покупки на стоки и услуги, транзакции в интернет, теглене на пари в брой.

Жилищни и ипотечни кредити


Обзорът за месец юни на www.MoitePari.bg сочи, че през изминалия месец банките бяха малко по-малко активни спрямо май. Четири от тях предложиха новости по своите продукти. Банка ДСК понижи лихвите по своите кредити при пълна отговорност на кредитополучателя с 10 б.п. Промоцията беше в сила до края на юни, а след това удължена до края на месец август. Паралелно с това понижение, за всички кредити беше въведена такса за разглеждане на документи в размер на 0,25% от размера на кредита.

Също до края на месец август са валидни и условията по продуктите на ОББ за рефинансиране на кредити от други банки, които влязоха в сила през юни. Промените бяха:
  • Без такса за кандидатстване
  • Без такса за оценка на обезпечението
  • Без такса за правно становище по предлаганото обезпечение и оформяне на документи по ипотека
  • Без такса за кредитна оценка
Следващата банка с промени беше Пощенска банка. Една от основните промени в продуктите беше преобразуването на пакет „Улеснение“ в програма „Моето семейство“, която включва разширен набор от продукти и услуги. Таксата за откриване на програмата е 3 лв. еднократно, а месечната такса за ползването й е в размер на 6,95 лв.

През юни приключи промоцията на СИБанк за безплатна застраховка „Имот“. Тя вече е възстановена и е в размер на 0,15% върху остатъка по главницата. В края на месец юни банката удължи до 30.09. срока, в който кандидатурите за кредит ще бъдат разглеждани безплатно.

Последната от банките с промени беше ПроКредит банк. Бяха променени лихвените нива по два продукта. По стандартния кредит „Нов дом“ лихвата беше понижена с 0,55 пр.п., а по варианта с фиксирана лихва за 10 г. – с 0,45 пр.п.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Необичайно слаба беше активността на банките, участващи в Индексите по 3-месечни депозити на Моите Пари. В левовия индекс само една банка коригира най-добрата си оферта по 3-месечни депозити. Това беше ЦКБ, която понижи лихвения процент по стандартните срочни депозити. Това понижи  ЕГЛ на офертата с 0,70 пр.п. При евровия индекс банките, които предприеха корекции в офертите си през юни бяха БАКБ и ЦКБ. Първата понижи минимално лихвата по промоционалния 3-месечен депозит, в резултат на което ЕГЛ отчете спад с 0,09 пр.п. ЦКБ понижи лихвения процент по стандартните срочни депозити в евро, като ЕГЛ спадна с 0,50 пр.п. Тези промени не повлияха значително върху стойностите на индексите. В края на юни Индексът в лева се понижи с едва 0,05 пр.п. (от 0,55% в края на май на 0,50% в края на юни). Индексът в евро отчете по-малък спад от 0,03 пр.п. (от 0,51% в края на май на 0,48% в края на юни).

Потребителски кредити с и без поръчители


Две бяха банките, участващи в Индекса без поръчител, които подобриха ГПР по най-добрите си оферти. Това бяха Пощенска банка и Общинска банка. Първата стартира нови промоционални условия, с по-ниски лихвени проценти, като ГПР по офертата без поръчител с превод на заплата се понижи с 0,56 пр.п. Общинска банка също подобри лихвената част от офертата си, което понижи ГПР по нея с 0,16 пр.п. В резултат на тези промени Индексът при потребителските кредити без поръчители се понижи с 0,05 пр.п. на месечна база (от 13,55% в края на май на 13,50% в края на юни).
При индексът с поръчители само една банка коригира най-добрата си оферта през изминалия юни и това беше Общинска банка. Банката подобри значително (с около 1,00 пр.п.) кредита си с поръчители в резултат на което ГПР по нея се понижи с 1,08 пр.п. Поради ниския относителен дял на тази банка в Индекса това не се отрази върху неговата стойност. Той запази нивата си от май на 12,08%.

Ипотечни кредити в лева и евро

През юни промените в офертите на банките не дадоха сериозно отражение върху стойностите на индексите. Индексът в лева се понижи минимално с 3 б.п. до ниво от 6,58%. Банка ДСК подобри най-доброто си предложение с 20 б.п. Основната причина за това беше понижаване на лихвата по кредита с 0,10 пр.п. Пощенска банка влоши най-доброто си предложение с 14 б.п. Причината за това е в нарастването на месечния разход за ползване на допълнителни продукти и услуги. Поскъпна и офертата на СИБанк. Тя нарасна с 20 б.п., като причината за това беше възстановената след промоция премия по застраховка „Имот“.

Аналогични бяха промените и при евровия индекс. Понижението при него беше с 2 б.п. достигайки ниво от 6,79%. %. Банка ДСК подобри най-доброто си предложение с 19 б.п. Основната причина за това беше понижаване на лихвата по кредита с 0,10 пр.п. Пощенска банка влоши най-доброто си предложение с 14 б.п. Причината за това е в нарастването на месечния разход за ползване на допълнителни продукти и услуги. Поскъпна и офертата на СИБанк. Тя нарасна с 21 б.п., като причината за това беше възстановената след промоция премия по застраховка „Имот“.