Само след месец пауза, през септември банките се върнаха към обичайния си ритъм и активност. Промените през този месец бяха в две направления – преустановяване на оферти (предимно дългосрочни) и създаване на нови, било то чрез стартиране на промоционални кампании или пък стандартни оферти. Въпреки това, банките, влошили условията си през септември бяха два пъти повече от тези, които ги подобриха. С това и тенденцията към понижаване на лихвените нива се затвърди и през септември.

При жилищните кредити активността беше умерена и се ограничи с промени по условията при 4 банки. Основната посока беше към понижаване на лихвените нива. Месец септември не донесе същите промени при потребителските кредити. Те отново не бяха във фокуса на банките. Само една банка удължи промоционалния срок по част от офертите си за физически лица.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към септември 2016 спрямо август 2016 г.През септември www.Moitepari.bg наблюдава засилена активност на банките по депозитни продукти.

Ти Би Ай Банк удължи промоцията по 6 и 12-месечния депозит „Привилегия“. Банката предоставя надбавка на лихвения процент в размер на 0,27% за новооткрити депозити. Успоредно с това  трезора започна нова промоция, този път със срок от 24 и 36 месеца. Лихвата за този срок е 1,50% в лева и евро. Промоцията е до 30.09.2016 г. 
Седмица по-късно банката стартира нова промоция за новооткрити 24 и 36-месечни депозити в лева и евро. Промоцията се изразява в предоставяне на надбавка от 1,00 % към основната лихва. Така лихвата се равнява на 2,50%. Промоционалният лихвен процент е валиден за първите 12 месеца на действие на договора за депозит. Промоцията е валидна до края на септември.

Търговска банка Д понижи лихвените нива по промоционалната оферта „ВИП Депозит“. От първия ден на септември лихвените нива по продукта в лева и евро се понижиха с 020 пр.п. 

БНП Париба С.А.- клон София започна да предоставя  бонус за всеки нов клиент, който открие депозит през онлайн платформата на банката. Бонусът е с размер 50 лв., като офертата е валидна до края на годината.

Интернешънъл Асет Банк след няколко месеца пауза коригира лихвените нива по срочни депозити за физически лица. Трезорът понижи лихвите с 0,25-0,50 пр.п. при депозитите в лева и евро. Най-слабо беше понижението на лихвите при депозитите в щатски долари, при които лихвите се понижиха с 0,05-0,25 пр.п. 

Fibank понижи лихвите по срочни депозити за физически лица. Пониженията в офертите варираха между 0,20 и 0,30 пр.п. Банката преустанови предлагането на „Нов депозит“, който се предлагаше в лева и евро, и беше с атрактивни лихвени проценти, за сроковете в които се предлагаше. С преустановено предлагане се оказа и 24-месечния Свободен депозит. 

ОББ понижи лихвите по срочните си депозити с около 0,10 пр.п. Банката преустанови предлагането на депозит „Бонус“, 18+2, както и дългосрочните 2 и 3-годишни депозити.

Пощенска банка понижи лихвите по срочни депозити. Пониженията започваха от 0,10 и достигаха на места до 0,20 пр.п. 18 и 24-месечните депозити продължиха да се предлагат с 0,40 пр.п. по-ниски лихви. Банката преустанови предлагането на депозит „Авансова лихва „ и 36-месечния депозит.

СИБанк започна предлгане на нов 9-месечен нарастващ срочен депозит.  Минималната сума е 5000 лв/ 2500 евро или 3000 щатски долари. Лихвените нива са най-високи в лева и зависят от размера на депозирана сума.

Тексимбанк понижи лихвите по срочни депозити с 0,20-0,30 пр.п.


Активност през септември показаха само 2 банки, според наблюденията на www.MoitePari.bg

Райфайзенбанк удължи промоцията по потребителски кредит, според условията на която клиентите мога да избират дали да ползват отстъпка от лихвата или от таксата за разглеждане на документи. Промоционалните условия бяха валидни до края на септември.

Банка ДСК увеличи месечната такса за обслужване на разплащателна сметка, свързана с кредита. Таксата се увеличи с 20 ст. (от 1,45 лв. на 1,65 лв.) месечно.


Две бяха банките, които предприеха корекции по кредитни карти през септември. Това показват наблюденията на www.MoitePari.bg промените на условията по кредитни карти за изминалия месец. И двете подобриха текущите си оферти, стартирайки нови промоционални кампании.

Банка ДСК стартира нова промоционална кампания по новоиздадени кредитни карти за физически лица. Според условията на промоцията банката няма да начислява лихва за първите 6 месеца от издаването на картата. Лихвата от 0% за първите 6 месеца важи за всички операции, извършвани с картата (покупки и теглене на суми в брой). Промоцията важи за всички нови кредитни карти за физически лица, издадени в периода 19.09.2016 г. – 31.12.2016 г.

Райфайзенбанк стартира нова промоция по безконтактните кредитни карти „РайКард Фикс“ и „Visa Classic”. Старата промоция без такса за теглене на суми от банкомат в страната и чужбина вече е заменена от нова, според която банката начислява по-ниска лихва в размер на 6% за първите 6 месеца след издаване на картата. Заедно с това банката предоставя 1000 промо точки с равностойност 10 лв. при направени покупки с картата в страната за минимум 300 лв. за първия месец след получаването на картата. Трезорът въведе и промоция по кредитна карта „MasterCard Gold”, като банката няма да начислява такса за обслужване за първата година.  Промоцията е валидна до 30.11.2016 г.


За месец септември www.MoitePari.bg отчита активност от 4 банки при промяна на условията по техните продукти. Броят на банките с промени не е висок и активността им може да бъде определена като умерена.

Първата банка с промени беше СИБанк. Тя понижи лихвените нива по всички свои продукти. Лихвите по кредит „Реалност“ и кредитът за рефинансиране бяха понижени с 0,35 пр.п. По кредита за текущи нужди пониженията бяха по-изразителни. За клиенти с осигурителен доход над 1000 лв. те бяха понижени с 0,65 пр.п., а за клиенти с по-нисък осигурителен доход – с 0,55 пр.п.
По всички кредити банката поема за своя сметка застраховка „Имот“. Промоционалните условия са в сила до 31.12.2016 г.

Пощенска банка въведе такса за предсрочно погасяване в размер на 1% върху предсрочно погасената сума, когато кредитът е погасен преди изплащането на 12 месечни вноски от усвояването. Банката премахна таксата за ангажимент, която беше в размер на 10 лв. Въведена беше такса за разглеждане на искане за предоговаряне на кредита в размер на 15 лв.

Следващата банка с промени беше БАКБ. Тук лихвите също бяха понижени като за Промоционален кредит  за клиенти с доход под 1400 лв., с 0,40 пр.п. За клиенти с по-високи доходи понижението на лихвата беше с 0,30 пр.п. Преференциалният кредит при пълна отговорност на кредитополучателя беше подобрен с 0,25 пр.п.

Последната банка с промени беше ОББ. Банката намали лихвените нива по своите продукти с 0,156 пр.п. в лева и с 0,07 пр.п. в евро. Изключение направиха кредитът за покупка на търговски имот, при който пониженията бяха съответно с 1,656 пункта и с 1,57 пункта и кредитът за строителство, покупка и довършителни работи с фиксирана лихва за 3 г. При него беше понижена само лихвата за срока след първите 3 години. Понижението е с 0,35 пр.п.

Една банка удължи срока на валидност на настоящите й условия продукти. Това беше Банка ДСК, а краят на промоцията е 31.01.2017 г.
 
Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Банките, които промениха оферти, участващи в Индекса бяха: Fibank, Пощенска банка, Сибанк, Интернешънъл Асет Банк, ОББ и Тексимбанк. С изключение на Сибанк останалите банки заложиха на понижаване на лихвените нива. При Fibank пониженията бяха най-съществени, като банката понижи лихвата по 3-месечните стандартни срочни депозити, в резултат на което ЕГЛ по тях се понижи между 0,41 и 0,46 пр.п. Единствената банка, която подобри офертата си беше Сибанк, която стартира нов нарастващ депозит, по-изгоден от предходната оферта на банката. В резултат на всичките тези промени индексът в лева отчете понижение на месечна база (от 0,28% в края на август на 0,19% в края на септември). Този в евро също се понижи (от 0,28% в края на август на 0,19% в края на септември).

Потребителски кредити с и без поръчители

Единствената промяна в офертите за потребителски кредити, участващи в Индексите беше на Банка ДСК. Банката увеличи размера на месечната такса за поддръжка на разплащателна сметка, свързана с кредита от 1,45 лв. на 1,65 лв. месечно. Това повиши ГПР по офертите на банката и поради високият относителен дял на банката в индексите доведе до нарастване в крайната им стойност. Индексът без поръчители се увеличи минимално на месечна база (от 12,90% в края на август на 12,95% в края на септември). При този с поръчител нарастването на месечна база беше от 13,48% в края на август на 13,51% в края на септември.

Ипотечни кредити в лева и евро

Неособено високата активност на банките не доведе до сериозни изменения в стойностите на индексите. Въпреки, че движението им беше минимално, то беше отново в посока надолу. Индексът в лева се понижи с 5 базисни пункта до ниво от 5,86%. Две бяха банките, които доведоха до това понижение. ОББ подобри най-доброто си предложение с 16 б.п. Причина за това е понижение на лихвата със същия размер. Втората банка, повлияла индекса беше СИБанк. Най-доброто й предложение се подобри с 55 б.п., което е в резултат на понижената с 35 б.п. лихва и отпадналата премия по застраховка „Имот“.

При индекса в евро, макар същите две банки да повлияха стойността му, той се понижи само с 2 б.п. до ниво от 6,06%. ОББ подобри най-доброто си предложение със 7 б.п. Причина за това е понижение на лихвата със същия размер. Втората банка, повлияла индекса беше СИБанк. Най-доброто й предложение се подобри с 56 б.п., което е в резултат на понижената с 35 б.п. лихва и отпадналата премия по застраховка „Имот“.

ЕКИП на www.MoitePari.bg 
MoitePari.bg - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg