теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банките отново свалиха лихвите по жилищни кредити и депозити


от Екип MoitePari.bg
2 гласа3961 прочитания

Данните от месечния анализ за банковия пазар на www.MoitePari.bg сочат, че банките са били активни през месец септември. Традиционно най-висока е била активността им при промяна в условията по срочни депозити. Въпреки, че все по-рядко трезорите подобряват условията по спестовни продукти, през септември две банки са предприели такава стъпка. След изцяло лишения от промени август, септември възстанови тенденцията на сравнително висока активност на банките при промяна на условията по жилищни кредити. През изминалия месец пет банки промениха своите предложения като тенденцията беше към подобряването им.


През септември www.MoitePari.bg отчита понижение в лихвите по депозити при 5 банки.

Alpha bank подобри условията по промоционалния срочен депозит в началото на месец септември. В лева и евро лихвата се повиши с 0,40 п.п., а в щатски долари повишението беше с 0,20 пр.п. Условията са валидни до края на септември.

BNP Paribas също подобри лихвените условия по промоционалните си срочни депозити в лева и евро. Лихвите по едногодишния депозит се повишиха с 0,20 пр.п., а при 24-месечния подобрението беше с 0,10 пр.п. Банката стартира нова промоция по 24-месечни депозити в евро. 

Piraeusbank понижи лихвените нива по срочни депозити за физически лица. Това се случи в началото на месец септември. Пониженията на лихвите бяха в доста широк диапазон – между 0,25 и 1,00 пр.п. при различните оферти.

Пощенска банка понижи с 0,25 п.п. лихвените нива по новия депозит „Активна валута“. Корекция имаше само при 3-месечните депозити в BGN, EUR и USD.

Инвестбанк с нови лихви по дългосрочните депозити с ежемесечно изплащане на лихвите в края на месец септември. Трезорът понижи лихвените нива с 0,25 пр.п.

БАКБ с нов Лихвен бюлетин в края на септември. Банката преустанови предлагането на промоционалния 3-месечен депозит. За да компенсира клиентите трезорът увеличи лихвите по стандартния 3-месечен депозит. Повишенията бяха между 0,10 и 0,30 пр.п. При останалите срочни депозити лихвите бяха понижени с 0,10-0,20 пр.п. 

В края на септември Fibank понижи с 0,10-0,20 пр.п. лихвите по срочни депозити за физически лица. По-ниските лихви засягат единствено депозитите в лева. В останалите валути нямаше корекции.


Докато при срочните депозити имаше известно подобряване в условията през септември, то при спестовните сметки такова не се е наблюдавало от доста дълго време. Това е ясен знак, че банките не желаят да развиват и правят атрактивни тези свои продукти.

Инвестбанк с нови лихви по безсрочния депозит „Екстра +“. Лихвите по този продукт се понижиха с 0,25 пр.п.

БАКБ понижи лихвите по безсрочния си депозит. Пониженията бяха между 0,20 и 0,30 пр.п.

Fibank понижи лихвата по безсрочния спестовен влог с 0,20 п.п.


Докладът на www.MoitePari.bg през месец септември сочи, че банките са подобрили условията по потребителски кредити. Три са били, които са стартирали нови промоционални условия през септември, а една е удължила срока на съществуваща промоция. Новите промоции се характеризират предимно с предоставяне на по-ниски лихви. С тях подобрението в лихвените нива е било между 0,50 и 2,70 пр.п. при различните оферти.

Societe Generale Експресбанк подобри промоционалните условия по кредит за обединяване на задължения „Компакт“. Промоционалните лихвени нива се понижиха с 0,10 пр.п. Всеки, които кандидатства в периода от 01.09 – 31.10.2015 г. ще получи 50% отстъпка от таксата за одобрение. Трезорът понижи лихвените проценти и по кредит „Експресо“ без поръчители. Лихвените нива спаднаха с 0,60 пр.п.

Банка ДСК удължи срока на промоцията по кредити за текущо потребление, при които се изисква превод на работна заплата, като запази условията на промоцията. По-ниските промоционални лихвени условия са валидни до края на септември.

Пощенска банка стартира промоция по потребителските заеми за физически лица. Това се случи на 09- септември, като новите промоционални условия са от 0,50 до 2,70 пр.п. по-ниски лихви от стандартните. 

Alpha bank стартира нова промоция по потребителски кредити “Optimum”. Той ще се предлага с 20% отстъпка от лихвената надбавка за целия период на кредита на клиенти, които кандидатстват в периода от 25 септември до 31 декември 2015 г. Пониженията в размера на лихвата бяха между 2,00 и 2,40 п.п.


ТБИ Банк удължи срока на промоционалната кампания по кредитните си карти с два месеца. Промоцията – без месечна такса за обслужване по картата за първите 6 месеца остава валидна до края на октомври.

Райфайзенбанк стартира нова промоция по кредитни карти Visa Platinum. За подадени искания до 31 декември 2015 г. Виза Платинум е с 50% отстъпка от таксата за издаване на картата. Промоцията е валидна за основни и допълнителни безконтактни кредитни карти Виза Платинум.


Наблюденията на www.MoitePari.bg показват, че през изминалия месец 5 банки предложиха новости по своите продукти.

Още в първия ден на септември, БАКБ предложи нови, по-изгодни условия по своите ипотечни кредити. Кредитът за покупка за клиенти с доходи до 1400 лв. се подобри с 0,95 пр.п., а тези за клиенти с доходи над 1400 лв. – с 0,85 пр.п. С подобни размери се подобриха и условията по кредита за рефинансиране. За клиенти с доходи до 1400 лв. те се понижиха с 0,80 пр.п., а за клиенти с доходи над 1400 лв. – с 0,70 пр.п.

Освен понижението на лихвите, банката пое за своя сметка таксата за учредяване на ипотека.

В началото на месеца, новите си условия по продукти представи и ОББ. Кредитът за покупка на жилище в лева поевтиня с 23 б.п., а в евро с 8 б.п. Същите бяха промените при кредита за покупка на търговски имот, многоцелевия кредит на банката и кредита за ремонт и обзавеждане. Кредитът с фиксирана лихва за 3 г. беше подобрен само за варианта в лева и само за периода след третата година. Лихвата се понижи с 23 б.п.

Отново от 01.09. корекции по всичките си продукти предприе и Societe Generale Експресбанк:
• Кредит с фиксирана лихва за 12 месеца – лихвата в лева за промоционалния период се подобри с 15 б.п., а за останалия срок с 20 б.п. В евро корекциите бяха с 65 б.п. по-ниска лихва за първата и с 20 б.п. за останалия срок.
• Кредит с фиксирана лихва за 24 месеца. При левовия вариант корекциите засегнаха само лихвите за периода след първите 2 години. Те се понижиха с 25 б.п. В евро лихвата за първите 2 г. беше понижена с 10 б.п., а за останалия срок с 15 б.п.
• Кредит „Мост“ с фиксирана лихва за 10 г. – лихвата в лева беше понижена с 15 б.п., а в евро с 25 б.п.
• Кредит „Мост“ с променлива лихва – лихвата в лева беше понижена с 45 б.п., а в евро с 50 б.п.
• Потребителски кредит с ипотека, с фиксирана лихва за 10 г. – лихвата в лева беше понижена с 35 б.п., а в евро с 30 б.п.
• Потребителски кредит с ипотека, с плаваща лихва – лихвата в лева беше понижена с 25 б.п., а в евро с 20 б.п.
• Кредит за българи в чужбина – лихвата в лева и евро бе понижена с 30 б.п.

Следващата банка с корекции беше Токуда банк. Промените засегнаха максималния процент на финансиране и лихвите. При пълна отговорност на кредитополучателя и монолитно строителство процентът на финансиране се повишава от 80% на 90%, а за панел от 60% на 80%. При ограничена отговорност промените бяха съответно от 70% на 80% и от 40% на 60%.

Лихвите по жилищния кредит на банката се промениха както следва:
• При пълна отговорност на кредитополучателя – за първите 3 години в лева и евро се понижават с 0,70 пр.п., а за останалия срок с 1,184 пр.п.
• При ограничена отговорност на кредитополучателя – за първите 3 години в лева и евро се понижават с 0,70 пр.п., а за останалия срок с 1,70 пр.п. 
 
Последната банка с корекции беше Инвестбанк. Банката създаде левов кредит „Домашен Уют“, който е със същите условия, както евровия вариант, при условие, че се докаже доход от трудов договор. При доказване на доход от служебна бележка и при пълна отговорност на кредитополучателя, лихвата за първата година в евро се увеличава с 0,40 пр.п. Създава се левов кредит с лихва за първата година при пълна отговорност с 0,50 пр.п. над левовата лихва. При доказване на доходи от чужбина лихвата за първата година при пълна отговоронст в евро се завишава с 0,40 пр.п. Създава се левов кредит със същите условия като евровия.
Потребителският кредит с ипотека също претърпя корекции. При доказване на официални доходи над 2000 лв., както и при доходи от трудов договор под 2000 лв., лихвата за първата година при пълна отговорност се понижава от 7,90% на 6,99%.
С промени беше и кредит „Улеснение“. При доказване на доход от служебна бележка лихвата за първата година при пълна отговорност се завиши с 1,65 пр.п. С доказване на доходи от чужбина същата лихва беше завишена с 0,65 пр.п.
Освен корекциите в лихвите, банката въведе такса за разглеждане на документи в размер на 100 лв. Таксата не беше въведена само за кредит „Улеснение“.

През септември изтекоха две промоции, които бяха удължени. Банка ДСК удължи срока на валидност на настоящите си оферти до 30.11.2015 г., а СИБанк – до 31.12.2015 г.

ЕКИП на www.MoitePari.bg 
MoitePari.bg - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg