теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банките по-активни при потребителските кредити през февруари


от Екип MoitePari.bg
1 гласа2615 прочитания

Малко по-активни от обичайното бяха банките в опитите си да подобрят условията по съществуващи потребителски кредити и да предложат нови такива. Четири банки през февруари предприеха такива стъпки. Отминалия месец можем да определим като месец с малко промени по жилищни и ипотечни кредити. Само 3 банки предприеха подобни стъпки, но въпреки това те бяха в посока към подобрение на условията.

През отминалия февруари тенденцията на спад на лихвите по депозити и спестовни сметки не изненада никого. Тези промени отново бяха във фокуса на банките. Шест от общо осем банки с промени понижиха лихвите си през февруари. Една започна предлагане на нов продукт, а друга удължи срок на съществуваща промоция.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към февруари 2016 спрямо януари 2015 г.Срочни депозити

Февруарският анализ на www.Moitepari.bg сочи, че 6 банки понижиха лихвите по своите депозитни продукти.

Societe Generale Експресбанк понижи лихвите по срочни депозити за физически лица в началото на месеца. По-значителни бяха пониженията в лихвените нива при депозити със срок над 24 месеца, където лихвите спаднаха с 0,50-0,80 пр.п.

Токуда банк понижи лихвите по част от офертите за срочни депозити в началото на месеца. Банката коригира всичките си оферти и понижи лихвените нива по тях средно с около 0,50 пр.п.

ТБ-Д удължи с два месеца срока на промоцията по депозит „Авансова лихва“.  Промоционалните условия са валидни за депозити, открити до края на месец март.

ОББ понижи лихвите по срочни депозити в началото на месеца. Корекции имаше при всички срочни депозити, като най-чувствително се понижиха лихвите по дългосрочните депозити на банката, където имаше понижения от 0,80 пр.п. Трезорът преустанови предлагането на депозита със свободно превалутиране на сумите „Форекс“.

ЦКБ понижи лихвите по срочните депозити. Корекциите варираха в зависимост от срока, като бяха между 0,10 и 0,50 пр.п.

Пощенска банка коригира лихвените нива по срочни депозити. Корекциите бяха в посока понижение на лихвите , като спадът при различните предложения беше в диапазона между 0,20 и 0,50 пр.п. Банката преустанови предлагането на депозит „Активни пари“.

В края на месеца Fibank започна предлагане на нов 10-месечен срочен депозит „Шампион 4-4-2“. Лихвеният процент нараства и достига до 2% в последния лихвен период.

Общинска банка понижи лихвите по срочни депозити за физически лица в края на месеца. Промените се отразиха върху по-голямата част от предложенията на банката, като лихвените нива се понижиха с 0,20-0,30 пр.п.

Спестовни сметки

През февруари доходът от спестовна сметка също продължи да спада. Макар банките да не са така активни, както при срочните депозити, спадът на лихвените нива е на лице. Пониженията в лихвата по тези продукти традиционно е в рамките на 0,10-0,20 пр.п.

В началото на февруари ОББ понижи с около 0,20 пр.п. лихвите по безсрочния „Отворен депозит“.

ЦКБ понижи с 0,10-0,50 пр.п. лихвите по безсрочните депозити.

Fibank преустанови предлагането на безсрочен спестовен влог за физически лица.

Потребителски кредити

През февруари се наблюдава оживление в офертите на банките за потребителски заеми. Това сочи месечния анализ на www.MoitePari.bg. Появиха се нови атрактивни оферти на пазара, а немалка част от съществуващите продължиха да се предлагат с по-изгодни условия.

Societe Generale Експресбанк в първия ден от февруари започна предлагане на нов промоционален продукт за физически лица. Потребителският кредит е в лева, като лихвата е фиксирана и е в размер на 4,99%. Офертата е валидна за суми над 25 000 лв. и е с максимален срок на погасяване 3 години. Предложението е валидно до края на март.

В началото на феврури СИБанк понижи лихвените проценти по потребителските кредити, част от програмата „Адванс“ и „Премиум“. Пониженията на лихвите бяха с 0,50 пр.п. Банката започна предлагане на нов промоционален кредит „Отличен 6,50“. Кредитът е предназначен за лица с осигурителен доход не по-малко от 1000 лв.  Минималната сума, за която може да се кандидатства по този продукт е 16 500 лв.

След като в края на януари изтече срока на промоцията по кредит „Доверие“ с превод на работна заплата, ЦКБ запази по-ниските лихви по тези продукти и те се превърнаха в стандартни. На практика това означава, че банката трайно подобри тези оферти.

ЦКБ подобри условията по потребителски кредити. Банката понижи лихвите по преобладаващата част от заемите за физически лица. Пониженията започваха от 0,30 пр.п. и достигаха до 0,60 пр.п. Успоредно с това беше леко завишена таксата за разглеждане на документи, която се начислява за кредити над 30 000 лв.. При кредити с над този размер таксата  от 50 лв.  стана 100 лв.

ОББ понижи лихвата по промоционалния кредит за обединяване на задълженията. Корекцията беше с 1,22 пр.п. (от 8,72% на 7,50%). Банката удължи и промоцията по всички потребителски кредити, като до края на март клиентите ще могат да кандидатстват за кредит без такса.

Пощенска банка подобри условията по промоционалните си кредити за физически лица. Банката понижи лихвите по потребителски кредити с 0,25-0,50 пр.п. Новите по-ниски лихви са валидни до края на май 2016 г.

Кредитни карти

Райфайзенбанк не удължи промоцията по кредитна карта „Рай кард Фикс“. В резултат на това банката върна таксата за издаване на карта и стандарният размер на лихвата по картата.

Жилищни и ипотечни кредити

Наблюденията на www.MoitePari.bg сочат, че през февруари банките отново не показаха висока активност в промените по жилищните им продукти. Три банки, с една повече от януари, бяха с корекции през изминалия месец. Още в началото на месеца Инвестбанк коригира лихвените условия по своите продукти. При кредит „Домашен уют“ за клиенти с доходи над 2000 лв. лихвата за промоционалния период при пълна отговорност на кредитополучателя беше намалена от 5,99% на 5%. Същата корекция претърпя и варианта на кредита за клиенти с по-ниски доходи. Застраховките „Живот“ и „Имот“ отново са за сметка на клиентите, тъй като изтече промоцията според която те бяха за сметка на банката.

Промоционалната лихва по кредитът за рефинансиране „Улеснение“ също беше променена. Пониженията бяха в размер от 0,50 до 1 пункт в зависимост от размера на доходите и източника им.

Следващият кредит с корекция беше „Инвест Комфорт“ за клиенти с официално доказани доходи беше понижена с 49 базисни пункта. По този продукт беше въведена застраховка „Живот“.

По всички продукти за клиенти с доходи под 2000 лв. месечната такса за ползване на пакет от услуги беше намалена от 6,94 лв. на 5,36 лв.

УниКредит Булбанк беше втората банка, която промени своите условия. Промените засегнаха предимно лихвените нива по продуктите. По кредита с плаваща лихва за целия срок лихвеният процент беше намален с 20 б.п. за кредита в лева при превод на заплата и с 60 б.п., ако не се превежда заплата в банката. В евро лихвата беше понижена с 45 б.п., ако кредитът е без превод на работна заплата в банката. Лихвените нива по универсалния кредит също бяха понижени. В лева лихвата беше понижена с 1 пункт, а в евро с 0,85 пр.п. При пълна отговорност на кредитополучателя максималният процент на финансиране беше леко занижен от 75% на 70%. При ограничена отговорност максималното финансиране вече е 50% от страна на банката. Лека корекция претърпя и таксата за оценка на риска на кредитополучателя. Тя беше завишена от 0,2% на 0,3% от размера на искания кредит.

Последната банка с промени беше СИБанк. Банката възстанови разделението на офертите си по кредит „Реалност“ в зависимост от осигурителния доход на кандидата. За клиенти с доходи до 1000 лв. лихвата по кредита е 5,70%, а за клиенти с по-високи от този доход – 5,50%.

Кредит „Реалност“ за рефинансиране поскъпна с 40 б.п., а лихвата по ипотечния кредит за текущи нужди беше понижена с 1 пункт.

През февруари една банка удължи своя промоционална кампания до 29.02. Това беше Райфайзенбанк, която в началото на март предложи нови условия по своите продукти.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Банките, коригирали най-добрите си оферти по 3-месечни депозити в лева и евро през месец февруари бяха Пощенска банка и Централна Кооперативна банка. Първата понижи лихвата по депозит „Активна валута“, което понижи ЕГЛ на офертите с 0,20-0,30 пр.п. ЦКБ понижи лихвените нива по 3-месечните стандартни срочни депозити. В резултат на това ЕГЛ се понижи също с 0,20-0,30 пр.п. Макар промените да бяха малко, високият относителен дял на банките в Индексите доведоха до понижаване на неговата крайна стойност. Така в края на февруари 2016 г. Индексът в лева се понижи с 0,06 пр.п., спрямо месец по-рано (от 0,35% на 0,29%). Понижението в евро беше по-умерено, като стойността на Индекса в края на февруари спадна с 0,04 пр.п. на месечна база (от 0,35% на 0,31%).

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчители

Четири бяха банките, които коригираха офертите си без поръчител през изминалия месец. Това бяха ДСК, СИБанк, Пощенска банка и ЦКБ. Три от тях подобриха условията си, като това се отрази в ГПР на офертите им. Банка ДСК понижи лихвата по кредита си без поръчител с 0,30 пр.п. В резултат на това ГПР спадна с почти същият размер. СИБанк понижи с 0,50 пр.п. лихвата по кредит от програма „Адванс“. Тази промяна също доведе до спадане на ГПР с почти същия размер (0,57 п.п.).  ЦКБ понижи лихвата по най-добрата си оферта, като това доведе до спад общото оскъпяване по нея с 0,64 пр.п.  на месечна база. Тези промени понижиха крайната стойност на Индекса без поръчители на 12,43% в края  на февруари.

С поръчител

Банка ДСК и ЦКБ подобриха най-добрите си оферти по кредити с поръчител през февруари. Първата понижи лихвата по кредита си без поръчител с 0,30 пр.п. В резултат на това ГПР спадна с почти същият размер. ЦКБ пък подобри условията по най-добрата си оферта, като ГПР по нея спадна с 1,50 пр.п. Това доведе до по-значително понижаване в стойността на Индекса през февруари, който спадна с 0,35 пр.п., спрямо месец по-рано (от 13,71% на 13,36%).

Ипотечни кредити в лева и евро

Невисоката активност на банките през февруари без изненада доведе до слаби колебания в стойностите на индексите. Промените бяха минимални и за разлика от дълго време, в различни посоки. Индексът в лева се понижи с 5 б.п. до ниво от 6,34%. Новата стойност на индекса се дължи на корекциите в офертите на 2 от банките, включени в него. СИБанк влоши най-доброто си предложение с 53 б.п. в резултат на по-висока лихва. Втората банка повлияла индекса беше УниКредит Булбанк. Най-доброто предложение на банката се подобри с 29 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита с 20 б.п.

При индекса в евро промените в условията по най-добрите оферти на банките доведоха до нарастването му с 1 б.п. Новата стойност на индексът е 6,46%. Три бяха банките, които повлияха индекса. Първата от тях е СИБанк. И тук в резултат на по-високата лихва банката влоши най-доброто си предложение с 53 б.п. УниКредит Булбанк беше втората банка, повлияла индекса. Подобрението в нейната най-добра оферта е в размер на 13 б.п. Последната банка, повлияла индекса, беше Инвестбанк. Нейната оферта се влоши с 47 б.п. Причината за това беше възстановяването на застраховки „Живот“ и „Имот“ за сметка на клиента.