теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банките приключиха 2010-та само с промени по депозити


3 гласа5626 прочитания

   Автор:

Екип на МОИТЕ ПАРИ

Въпреки, че повече от година банките подобряваха своите предложения за заеми, в края на 2010-та като че ли забавиха темпото. Декември показва това. Само 2 банки показаха определена активност през отминалия месец. Причината за тази ниска активност може би е изчакване краят на промоциите, които бяха стартиране в началото на третото тримесечие на годината. За разлика от други години, когато с настъпването на коледните и новогодишни празници кредиторите предлагаха редица промоции, сега такива липсваха. Вероятно финансовата криза изчерпи тези възможности и сега, точно в последния месец на годината банките предпочетоха позицията на изчакване.

Значително по-активни бяха трезорите при депозитите. Всъщност напоследък това е обичайното тяхно поведение. Лихвите основно бяха понижавани, но пък последното тримесечие на годината показа, че те могат да се движат и в друга посока – нагоре. Разбира се далеч не са нараснали толкова, колкото бяха понижени, но е показателно, че банките продължават да търсят ресурс. Обикновено това е за 6 или 12 месеца, в резултат, на което и лихвите за тези срочности са в центъра на вниманието.

Срочни депозити

Последният месец от старата година изпратихме с малко по-високи лихви по срочни депозити. Немалко на брой се оказаха новите предложения, които влязоха в сила през идния месец. Наблюденията ни показват, че пет от шестте банки, предприели корекции по спестовните си продукти започнаха да предлагат нови по-изгодни условия.

В първия ден от месец декември Тексимбанк започна предлагане на нов срочен депозит, нар. „Тексим Зима 2010”. Депозитът се предлага в BGN и EUR. Годишния лихвен процент по тримесечния депозит е 6.75%, а за срок от 6 месеца лихвата е малко по-висока съответно 7.15% и за двете валути. Предложенията нямат краен срок на предлагане.

Отново в първия ден от последния месец на годината ПроКредит Банк стартира промоционална кампания по депозит „ПроВлог” и стандартните си срочни депозити в BGN и EUR. Новите по-изгодни условия по тези депозити са валидни  за депозити със срок от 6 и 12 месеца. Отново традиционно най-висока се запазва доходността в BGN, където лихвите са с около 1.5-2.00 п.п. по-високи от тези в EUR. Промоционалните лихвени условия са валидни за депозити, открити в периода от 01.12.2010 г. до 31.01.2011 г.

В сила от 06.12.2010 г. СИБанк започна също предлагане на нов промоционален срочен депозит, нар. „Доходен депозит”.  Той може да бъде сключван за срок от 3, 6 и 12 месеца и се предлага в трите базови валути – BGN, EUR и USD. Най-висока лихва банката предоставя за депозит в BGN, със срок от 12 месеца и суми над 10 000 BGN, където лихвата достига 6.50%. При същите условия лихвата по депозит в EUR е 4.90%, а в щатска валута 3.80%. Предложението е валидно за депозити, открити до 31.01.2011 г.
 
Заедно с новото предложение трезорът подобри предлаганите лихви по депозит „Елит”. В BGN увеличението на лихвата беше с 0.40 п.п., тази в EUR пък нарасна с 0.60 п.п. и в USD повишението се оказа най-малко – с 0.10 п.п.

Отново на същата дата ОББ започна предлагане на нов 12 – месечен авансов депозит „Сега”. Лихвата по депозит в BGN е 6.00%, в EUR 5.00% и в USD - 4.00%.

В сила от 17.12.2010 г. влезе в сила нов Лихвен бюлетин на ПИБ. Трезорът показа особено висока активност през изминалия месец като преустанови предлагането на някои срочни депозити, понижи лихвите по съществуващи и въведе нови предложения. Банката понижи лихвите по едногодишния и двугодишния си депозит, както и тези по шестмесечните „Заплата” и „Пенсия”.  По последните две предложения годишната доходност беше коригирана с около 0.25 и 0.30 п.п. С преустановено предлагане се оказаха следните продукти: депозит „Есен” и „Супер” депозит. В същото време трезорът започна активно предлагане на нов 3-месечен и 6-месечен промоционален депозит.

Дни преди коледните празници влезе в сила нов Лихвен бюлетин за физически лица на Alpha Bank. С промяната трезорът понижи лихвите по депозит ''Alpha Аванс”. Депозитът в BGN и EUR се оказаха с най-чувствително понижени лихви за срок от 3 месеца, където понижението беше с 0.50 п.п. Влошаване на лихвените условия се забеляза и при стандартните срочни депозити на банката. Корекциите засегнаха депозитите и в трите валути, като лихвите се понижиха с около 0.25 и 0.50 п.п. при различните срочности.

Потребителски кредити

През декември станахме свидетели само на едно ново предложение за потребителски заем. Това беше новият кредит на Юробанк И Еф Джи България - кредит „Спокойствие”. Продуктът е с лихва 10.95%, фиксирана за първата година. След този срок лихвата при вариант с поръчител е 14.95%, а без поръчител – 16.45%. Заемът е с максимален размер 10 хиляди лева и 5-годишен срок за изплащане, като се предлага с или без поръчител. За заема може да се кандидатства без такса за разглеждане на документи, а кандидатите получават отговор от банката в рамките на 24 часа след подаване на заявлението. Оферта за кредит „Спокойствие” се предлага промоционално до края на месец февруари.

Жилищни и ипотечни кредити

Изненадващо, точно в края на годината може да се каже, че банките не предложиха нищо ново по своите продукти.

И преди сме били свидетели на ниска активност на банките, но месеците, в които липсват корекции са рядкост. Като причина за това бихме могли да отчетем факта, че много промоционални предложения бяха в сила до края на годината. От тази гледна точка, новостите по тези продукти бяха представени на по-ранен етап и сега просто трябваше да изтекат промоциите. Интересно би било да проследим как ще подходят банките след това. Някои от тях вече удължиха срока, в който ще са в сила промоционалните им предложения. При други тепърва предстоят промени.

Ако с нещо трябва да отбележим месеца това е новината от Райфайзенбанк, в която се съобщава, че банката намалява Стойността на банковия ресурс считано от 09.12.2010 г. Понижението е в размер на 50 базисни пункта съответно до 5.90% за евро и до 7.50% за лева годишно.  Новата по-ниска стойност на банковия ресурс е в сила за всички новоотпускани кредити в лева и  евро, а за съществуващите кредити намаленият СБР ще се отрази върху лихвата поетапно по падежни дати през месец януари 2011 г.

Статистика "Нередовни, необслужвани и преструктурирани кредити"

Вид кредит
Валута
Месечен ръст
BGN EUR ОБЩО
Потребителски
17.46%
13.69%
16.86%
1.42%
Жилищен / Ипотечен
16.95% 13.86% 15.55% 2.93%
Банкова система
18.65% 17.70% 17.95% 2.27%
Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 30.11.2010 г.

Застраховка „Гражданска отговорност”

В сравнение с предходния месец през декември не се забеляза такава активност на застрахователния пазар по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.
В първия ден от последния месец на 2010 г. влезе в сила нова Тарифа по задължителната застраховка на ДЗИ.  В резултат на това цената на застраховката за леки МПС нарасна с около 20 лв.

Промените, които компанията предприе се изразяват в следното:

  • променена е базовата тарифа за всички региони за: леки МПС, собственост на ФЛ над 25 г. тролейбуси и трамвайни мотриси, строителна и пътно-строителна техника;
  • отменена е отстъпката за валидна застраховка „Каско +” за всички МПС, различни от леки за всички региони, с изключение на товарни автомобили до 3.5 т. и товарни ремаркета.
Компанията се оказа особено активна през изминалия месец, тъй като само дни след тази промяна отново промени цената на задължителната застраховка. Променена беше базовата Тарифа за всички региони за леки автомобили, собственост на ФЛ над 25 г. и собственост на ЮЛ и ЕТ за някои от подкатегориите  МПС, както следва:
  • за Регион 3 е увеличена с около 14 лв. средно базовата премия за всички леки автомобили;
  • за Регион 2 е увеличена базовата премия за леки МПС до 1000 см3 и до 1300 см3. Увеличението беше с около 12 лв. средно;
  • за Регион 1 е увеличена с около 14 лв. базовата премия за леки МПС до 1000 см3.
Около седмица по-късно влезе в сила нова Тарифа по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на Дженерали. Цената на застраховката се повиши за градовете София и Варна и само за леки МПС до 1300 см3. Повишението на базовата премия беше с около 20 лв. С толкова нарасна тя и за градовете Бургас, Пловдив, Видин, Добрич и Враца. Тази корекция беше валидна за водачите на възраст до 29 год. Останалите условия по застраховката се запазиха.

Дискутирай с „МОИТЕ ПАРИ” – най-често обсъждани теми

И в края на годината една от най-често дискутираните теми беше за последствията при необслужване на заем. Темата беше особено актуална за хората станали поръчители по заеми, които в момента не се обслужват от кредитополучателя. Продължават опасенията какви биха били последствията за поръчителите и как те могат да си потърсят правата в една такава ситуация. По тази причина голяма брой въпроси бяха насочени именно в тази посока. Опасенията от описване и изземане на имущество, запор на заплата, забрана за напускане на страната са сред основните, които тревожат както изпадналите в просрочия, така и поръчителите по просрочени заеми.

С нарастване на броя на просрочените заеми, както и рисковете някои заеми скоро да попаднат в тази графа, въпросите свързани с рефинансиране или преструктуриране на кредит продължават да са актуални. Все повече се търсят решения за рефинансиране на заеми, а ситуациите, в които попадат клиентите на банките са най-разнообразни. Често това са ситуации, при които длъжникът има повече от едно задължение, а в същото време никоя кредитна институция не желае да го финансира за покриването им. Проблем продължава да бъде ниският официален осигурителен доход, който е допълнителна пречка за осъществяването на рефинансиране.

През декември още една тема показа, че е актуална сред посетителите на сайта на МОИТЕ ПАРИ. Това е масовата приватизация и по-конкретно състоянието на бивши приватизационни фондове и приватизирани предприятия. Оказва се, че интерес към този сектор от финансовата ни действителност все още има, макар не винаги да е особено видим. Интересът на притежаващите акции главно е насочен в две посоки – какво се случва с дружествата, в които са инвестирали (съществуват ли и каква е цената на акциите им) и разпределян ли е дивидент. Съществена част от питащите основно се интересуват от това какъв дивидент е изплащало дружеството и от къде могат да го получат. Голяма част от хората считат, че дружествата имат дълг към тях да изплащат дивидент и се интересуват как да си защитят правата. За жалост все още битува незнанието, че разпределянето на дивидент не е задължително, от където идва и разочарованието на инвеститорите впоследствие.

С почти равен интерес бяха темите свързани с финансиране по европейски програми, стартиране на нов бизнес и след какъв срок на просрочие това се отразява в ЦКР.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

3М депозити в лева и евро

Въпреки, че банките стартираха немалък брой промоционални оферти индексите по тримесечни депозити отчетоха понижение през изминалия месец. Това се дължи на обстоятелството, че трезорите заложиха на сигурно и влошиха най-добрите си оферти по тримесечни депозити. Подобрения имаше, но те се наблюдаваха при офертите с по-дълги срочности (между 6 и 12 месеца). За разлика от предходния месец, в който трезорите запазиха тримесечните си депозити непроменени, през декември те отново поеха политика към понижение на техните нива.

През изминалия месец декември три от банките влошиха условията си по тримесечни депозити, участващи в индекса в лева. Първата банка преустанови предлагането на досегашния си тримесечен депозит и на негово място въведе нов, промоционален, с малко по-ниска лихва. По аналогичен начин се промени най-доброто предложение и при втората банка. Тя започна предлагане на нов депозит, който измести досегашния. Единствено при последната от трите банки корекциите се оказаха по-осезаеми. Трезорът влоши с 0.52 п.п. лихвата по тримесечния си стандартен срочен депозит.

Всичките тези промени понижиха стойността на индекса до сегашната му стойност от 4.68%. Спрямо предходния месец беше отчетено понижение от 0.04 п.п.

При евровите депозити банките бяха по-сдържани по отношение на предприети корекции. Тук едва две от банките предприеха такива, като аналогично на промените в лева и тук влошиха лихвените си условия. Тези корекции, обаче, понижиха индекса малко повече, отколкото този в лева. Спрямо предходния месец то е с 0.05 п.п., като новата стойност на индекса е 4.03%.

Потребителски кредити с и без поръчител


Ниската активност на банките по отношение на кредитните им продукти неминуемо даде своето отражение върху индексите, в частност тези по потребителски кредити. Само два кредитора през декември промениха своите условия и въпреки малкия им брой, отражението върху индексите беше все пак видимо. Един от трезорите оскъпи малко своите заеми както с поръчители, така и без поръчители, което натежа в негативна посока и при двата индекса. Паралелно с това другата банка чувствително подобри своето най-добро предложение. То неутрализира негативното влияние на влошената оферта и така индексите, като резултат отчетоха подобрение. Чувствително се понижи индексът по кредити с поръчител – с цели 31 базисни пункта спрямо ноември. Настоящата стойност на индекса достигна ниво от 17.14%. Много по-малко беше понижението при другия индекс – с 9 базисни пункта. Той успя да постигне стойност от 18.53%.

Жилищни кредити в лева и евро

Както при потребителските, така и при жилищните кредити банките демонстрираха изключително ниска активност. На практика корекции, които да променят цената на предлаганите от тях кредити през декември нямаше. Това породи и актуалните стойности на двата индекса. Всъщност те са същите, както и през ноември – 10.27% за левовия индекс и 8.96% за евровия. С това се фиксира третия пореден месец на сравнително ниска активност на банките по отношение на жилищните заеми. През последното тримесечие на отминалата година средната цена на заемите измервани от Индекси МОИТЕ ПАРИ се запазва в почти идентични граници. Може би причината за това е стартиралите тогава промоции, които бяха с валидност до края на годината. Надяваме се, че промотираните тогава условия ще се превърнат в постоянни или поне срокът на промоциите ще бъде удължен, както всъщност вече подходиха няколко банки. Остава също така надеждата и останалите банки, които бяха сравнително пасивни през годината да обърнат поглед към предлагането на нови, по-изгодни оферти. Предизвикателството сега е тези банки да догонят по-активните, а тези, които са били активни – да съумеят да задържат актуални по-изгодните условия.