теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банките с малко промени по кредити и депозити през юни


от Екип MoitePari.bg
0 гласа2904 прочитанияПрез месец юни банките забавиха темпа на спад на лихвите по срочни депозити. Само 5 банки понижиха дохода от депозит през изминалия месец, като имаше дори нови предложения, които бяха съпроводени с ползване на определени допълнителни услуги, предлагани от конкретната банка. Срещу ползването им банките са склонни да предоставят малко по-високи от стандартните лихви.

По данни от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg банките са показали слаба активност  и при потребителски кредити. В сравнение с предходния месец май, през юни банките показаха слаба активност по отношение на потребителски кредити.

Отминалият юни е пореден месец с ниска активност на банките и новости по техните жилищни кредити на практика почти липсваха. Според наблюденията на www.MoitePari.bg само 2 банки са предприели корекции. 

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към юни 2017 спрямо май 2017 г.


Срочни депозити

Инвестбанк понижи лихвите по срочните депозити за физически лица.  Пониженията в лихвените нива бяха в широк диапазон – между 0,05 и 0,30 пр.п. Банката преустанови предлагането на 60-месечния депозит с ежемесечно изплащане на лихвата.

Societe Generale Експресбанк понижи лихвените нива на преобладаващата част от срочните депозити за физически лица в началото на месец юни. Корекциите бяха изразени в понижаване на лихвите с 0,10-0,15 пр.п. по депозити в лева и евро.

БАКБ понижи лихвите по срочни депозити в началото на юни. Пониженията в лихвените нива бяха средно с около 0,10-0,20 пр.п.

Ти Би Ай банк понижи лихвите по срочния депозит „Привилегия“ с 0,05 – 0,20 пр.п. 

С ново предложение на пазара излезе Пощенска банка. Банката започна предлагане на нов 12-месечен депозит, предлагащ се в щатски долари. Минималната сума за откриване на депозита е 25000 USD, а лихвения процент е 0.50%. Лихвата се изплаща авансово по депозитна сметка два месеца след датата на откриване на депозита. Предложението е валидно за клиенти притежатели на пакетни програми за ежедневно банкиране.

В края на месец юни Fibank повиши лихвите по стандартните срочни депозити, детския „Малечко Палечко“ и „Златни години“. Повишениието в лихвените нива беше започваше от 0.05 пр.п. и достигна до 0.30 пр.п. Корекции имаше обаче единствено в посочените по-горе продукти, предлагащи се в щатски долари.

ПроКредит увеличи с 0.20 пр.п. лихвените проценти по Стандартен срочен депозит за физически лица. По-високите лихвени проценти са валидни за клиенти, които ползват разплащателна сметка с дебитна карта и интернет банкиране.

Токуда Банк понижи минимално дохода от срочен депозит в края на юни. Банката понижи лихвените нива по депозит „Токуда Инвест“ и „Токуда Стандарт“, като промените бяха в диапазона между 0,05 и 0,20 пр.п. 


Само една банка предприе промени в условията по безсрочни депозити през юни. 

След пауза от около 5 месеца ЦКБ промени лихвените условия по спестовни сметки. Банката понижи лихвата по тези продукти с 0,10 пр.п. Промените засегнаха сметките в лева и евро. Считано от 30.06 банката премахна месечната такса за поддръжка на сметка от 0,50 лв. Таксата отпадна при всички безсрочни депозити и спестовни сметки.


Само една беше банката с промени в условията си, която предприе подобряване на предоставяните условия, стартирайки нова компания. 

Пощенска банка започна предлагане на нова промоция за обединяване на задължения. Банката  подобри условията си по кредити, като понижи лихвата по тези оферти с 0,25 пр.п. 

Търговска Банка Д удължи срока на промоционалната оферта по потребителски кредит за клиенти с високи доходи. Лихвата по заема е 5,60%, а срока на офертата беше удължена до 29.12.2017 г. 


Кредитните карти остават извън фокуса на банките и през месец юни. По данни на финансовия портал MoitePari.bg само една банка предприе промени в тези продукти.

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за новоиздадени кредитни карти RaiCARD Fix, в рамките на която клиентите могат да се възползват от 6% годишна лихва за първата година на използване на картата. Освен това няма да се дължи такса за издаване на новите карти. Промоционалните условия са валидни за подадени искания за кредитна карта RaiCARD Fix до 15 август 2017 г.


Банка ДСК промени лихвените нива по ипотечния си кредит. Тя беше диференцирана според сумата на кредита. До 80 000 лв. се запази действащата до момента лихва, а за суми над 80 000 лв. лихвата беше определена с 30 б.п. по-ниско. По останалите продукти на банката валидността на актуалните условия бяха удължени до 31.08.2017 г.

ПроКредит банк фиксира за всички свои продукти максимален срок на кредита от 240 м. Отпадна изискването за минимален размер на кредита, както и таксата за откриване на разплащателна сметка.
СИБанк удължи срока на промоционалните си условия до края на месец юли.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
Токуда банк понижи с 0,05 пр.п. лихвата по 3-месечния стандартен срочен депозит в лева и евро. Това беше единствената промяна в Индексите за 3-месечни депозити на Моите Пари. Това в крайна сметка не се отрази върху крайната стойност на двата индекса, които в края на юни запазиха нивата си от месец май (0.071% за индекса в лева и 0.070% за този в евро).

Потребителски кредити с и без поръчител
През юни нито една банка не предприе корекции в офертите си, участващи в индекси за потребителски кредити на MoitePari.bg и те запазиха текущите си нива.

Ипотечни кредити в лева и евро
Липсата на промени в офертите на банките през юни, логично оставиха индексите на нивата им от май. Индексът в лева запази своя размер от 4,98%, а евровият – 5,27%.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg