теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банките с потенциал за подобрение на потребителските заеми през 2017 г.


от Екип MoitePari.bg
5 гласа2772 прочитания

Според данни от месечния доклад на анализаторите от www.MoitePari.bg новата година започна с нов спад на лихвите по депозити. Активността на банките при тези продукти беше по-ниска от обичайното, като само 5 банки предприеха корекции. 4 от тях влошиха условията си, понижавайки лихвените нива между 0,10 и 0,40 пр.п.

Годината не започна добре и при офертите за кредитни карти. Трите банки, чиито промоции изтекоха в края на декември не удължиха срока на промоцията по кредитни карти. В резултат на това те върнаха стандартните условия по тези продукти.

Леко подобрение имаше в офертите за потребителски кредити. 3 от 4 банки, предприели корекции през изминалия януари, подобриха офертите си по тези продукти. Очакванията на анализаторите от www.MoitePari.bg са, че това явление най-вероятно ще продължи и през новата година, тъй като при тези кредити има голям потенциал за понижаване на лихви и подобряване на оферти като цяло.

Първият месец от новата 2017-та година отмина под знака на умерена активност на банките по отношение на нови предложения по жилищни и ипотечни креди. Наблюденията на www.MoitePari.bg сочат, че четири банки предложиха новости на своите бъдещи и настоящи клиенти.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към януари 2017 спрямо декември 2016 г.БНП Париба С.А.- клон София промени лихвените нива на промоционалния срочен депозит в началото на годината. След като в края на годината изтече крайния срок на промоционалните условия банката спря да предоставя бонус от 50 лв. за нови клиенти. Лихвените по промоционалните оферти бяха понижени с 0,20-0,30 пр.п. Банката започна нова промоция по депозита в евро за срок от 24 месеца с годишен лихвен процент от 0,75%. 

Инвестбанк удължи промоцията по 60-месечния депозит с ежемесечно изплащане на лихвата. Промоцията е валидна до края на март.

Societe Generale Експресбанк е с нови лихви по депозити от първия ден на новата година. Трезорът понижи с 0,05-0,10 пр.п. лихвените нива на преобладаващата част от продуктите си за физически лица.

Ти Би Ай Банк не удължи срока на промоцията по депозит „Привилегия“. Промоционални бяха офертите за срок от 1, 6, 24 и 36 месеца в лева и евро. В резултат на това банката влоши условията, като върна стандартните лихвени условия по тези депозити в началото на годината.

Българо-американска кредитна банка започна предлагане на нов 12-месечен депозит със свободно довнасяне на суми. До този момент депозитът се предлагаше за 3 и 6 месеца. 

ЦКБ коригира лихвените нива по срочните си депозити, като промените засегнаха предимно продуктите в лева и евро. В резултат на тези промени лихвите спаднаха между 0,10 и 0,40 пр.п.


ЦКБ въведе месечна такса за поддръжка по спестовните си сметки. Таксата е в размер на 0,50 лева/ 0,25 EUR, като няма да се прилага за клиенти, открили сметка, преди влизането на таксата в сила, т.е. за вече сключени договори. Няколко дни по-късно банката предприе корекции и в лихвените нива по тези сметки. Посоката и този път беше надолу (0,10-0,20 пр.п. понижение), като бяха променени и праговете на сумите, от които зависи лихвения процент при сметка „CCB Club”.


ОББ удължи промоцията по потребителски кредити до края на юни 2017 г. Според нейните условия банката не начислява такса за кандидатстване. Банката започна предлагане на нов кредит с наименованието „Малък кредит“. Сумата на кредита е от 500 до 1000 лв. и срокът на изплащане е до 12 месеца. Лихвата зависи от това дали се превежда регулярен доход (работна заплата или пенсия) в банката.

Пощенска банка предприе леки промени по потребителски кредити. Банката намали стойността на сумата, който може да бъде върната обратно (кеш бек) от лихвата по „Различен кредит“. След тази промяна на клиента се дава възможност за получаване обратно на 5% (не повече от 2 000лв.) от общата сума на платената лихва за целия срок на кредита. Банката увеличи с 10 лв. таксата за експресно разглеждане на документите за кредит. Успоредно с това беше завишена месечната премия по застраховката към кредитите, които изискват такава (от 4,99% на 5,05% месечно върху размера на вноската).

Тексим банк понижи размера на минималния лихвен процент по потребителски кредити (от 6% на 5,70%). Застраховка „Живот“ отпадна като задължително условие по кредита и вече се сключва по желание. Беше въведено като задължително условие ползване на кредитна карта MasterCard Standard или Visa Gold. Няколко дни по-късно банката премахна изискването за издаване на кредитна карта към кредита, в резултат на което годишната такса за управление на картата отпадна като разход.

Societe Generale Експресбанк подобри условията по голяма част от офертите си. Промоционалното предложение за суми от 25 000 до 50 000 лв. и максимален срок на изплащане 36 месеца вече се предлага с 0,33 пр.п. по-ниска лихва (от 4,99% на 4,66%). Банката започна предлагане на промоционална оферта по кредит „Експресо“, с лихва 5,88%. Изискването е клиента да ползва пакет за ежедневно банкиране и кредитна карта.


Банка ДСК не удължи срока на промоционалната кампания по кредитни карти, която изтече в последния ден от 2016 г. Промоцията се изразяваше в 0% лихва при теглене на суми и покупки с картата и без такса за издаване на Maxi Card. В резултат на преустановената промоция банката върна стандартните условия по тези продукти и увеличи таксата за издаване на Maxi Card от 9 на 12 лв. 

Fibank също не удължи срока на промоцията по кредитни карти, която изтече в края на декември. Промоцията се състоеше в предоставяне на по-ниска лихва - 8% при покупки и 9% за теглене на суми в брой за първите 6 месеца от издаване на картата. Банката също така не начисляваше и такса за теглене на суми в брой от банкомат на банката. В резултат на това от началото на годината банката върна стандартните условия по кредитни карти.

Райфайзенбанк беше третата банка, която не удължи срока на промоцията по две от кредитните карти. Това бяха RaiCard Fix и Visa Classic. Банката не начисляваше лихва за първите 6 месеца от издаване на картата и такса за обслужване за първата година. В резултат на неудължената промоция бяха върнати стандартните условия по тези карти.


Първа с промени беше ОББ. Банката намали таксата за юридическо обслужване от 120 лв. на 100 лв. Паралелно с това отпадна задължителното изискване за застраховка „Живот“.

Следващата банка с промени беше УниКредит Булбанк. Банката понижи с 40 б.п. лихвата по своя стандартен кредит.

Третата банка с промени беше Пощенска банка. Основните промени бяха в лихвените нива.
• Лихвата по кредит „4естито“ за първите 5 г. беше понижена с 10 б.п., а за останалия срок – с 30 б.п.;
• Лихвата по жилищен кредит с опция „ФЛЕКСИ“ беше понижена с 80 б.п.;
• При кредит „Активен дом“ лихвата беше понижена с 1 пункт и отпадна отстъпката от 0,20 пр.п. от лихвения процент при рефинансиране на кредит в друга банка;
• Лихвените нива по „Спестовен кредит“ бяха понижени с 20 б.п.
Промяна претърпя и таксата за оценка на кредитоспособността на кредитополучателя. След приключване на промоционалното предложение, банката възстанови таксата в размер на 75 лв., дължима само при одобрение за кредит.

Последната банка с промени беше Банка Пиреос България. Корекция претърпя кредитът с лихва от 3,88%. Неговата лихва вече е понижена с 20 б.п. за срок над 20 г. Процентът на финансиране за покупка на имот монолитно строителство вече е 90%, за строителство – 80%. При панелното строителство финансирането на покупка е 70%, а при ремонт – 30%.

Две банки удължиха срока на валидност на своите продукти. Това бяха ДСК и ЦКБ. Удължените срокове са съответно до 20.02. и до 31.03.


3М депозити

Първият месец от новата година се оказа със слаба активност на банките по отношение на промени в офертите им по 3-месечни депозити. Единствената банка, която промени офертите си, участващи в Индексите за 3-месечни депозити беше Централна кооперативна банка. Банката понижи лихвата по стандартния си 3-месечен депозит в лева и Депозит + в евро. В резултат на това ЕГЛ на най-добрата оферта за 3-месечен депозит в лева спадна с 0,14 пр.п., а в евро с 0,10 пр.п. Тази промяна в крайна сметка не повлия върху крайната стойност на двата индекса и в края на януари те запазиха равнището си, спрямо месец по-рано на 0,11%.

Потребителски кредити без поръчител

За разлика от Индексите по срочни депозити, при потребителски кредити банките показаха по-висока активност. Две бяха банките, които промениха офертите си, участващи в Индекса. ОББ подобри кредита без поръчител, като понижи лихвата. Това доведе до понижаване на ГПР по най-добрата оферта на банката с близо 0,49 пр.п. Societe Generale Експресбанк също подобри офертата си. Тексимбанк предприе промени в офертата си без поръчител, премахвайки застраховката „Живот“ като задължително условие по кредита. Малко по-късно банката премахна и изискването за издаване на кредитна карта. Лихвата също беше понижена с 0,30 пр.п. Всичките тези промени доведоха до понижаване на ГПР по офертата с малко над 8 пр.п. Крайната стойност на Индекса без поръчител в края на януари се понижи на 12,80%, което е с 0,08 пр.п. на месечна база (от 12,88% на 12,80% в края на януари).

Потребителски кредити с поръчител

ОББ подобри значително най-добрата си оферта, участваща в Индекса за потребителски кредит с поръчител. Това беше единствената банка, която предприе корекции. ГПР по офертата с поръчител и с превод на работна заплата се понижи с почти 7 пр.п. Поради високият относителен дял на банката, участваща в Индекса крайната му стойност се понижи с 1,00 пр.п. само за месец (от 13,22% в края на декември на 12,20% в края на януари).

Ипотечни кредити в лева и евро

Новата година започна с подобрения в условията по продукти на банките, включени в индексите. Още в първия месец на 2017-та година и двата индекса регистрират види понижения. Индексът в лева се понижи до ниво от 5,39%. Понижението е в размер на 28 б.п. и е в резултат от промените на 3 банки. Пощенска банка подобри най-добрата си оферта с 81 б.п. Причината за това е понижение на лихвата със същия размер. ОББ подобри своето най-добро предложение с 59 б.п. Причината е в намалената такса за юридическо обслужване и отпадналата задължителна застраховка „Живот“. Последната банка, повлияла индекса, е УниКредит Булбанк. Нейното най-добро предложение се подобрява с 42 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита със сходен размер.

Аналогични бяха тенденциите и при евровия кредит. През януари той се понижи до ниво от 5,52%. Понижението е в размер на 11 б.п. и е в резултат от промените на 3 банки. Пощенска банка подобри най-добрата си оферта с 19 б.п. Причината за това е понижение на лихвата с 10 б.п. през първите 5 г. и с 30 б.п. за останалия срок. ОББ подобри своето най-добро предложение с 37 б.п. Причината е в намалената такса за юридическо обслужване и отпадналата задължителна застраховка „Живот“. Последната банка, повлияла индекса, е УниКредит Булбанк. Нейното най-добро предложение се подобрява с 42 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита със сходен размер.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg