теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банките спряха да понижават лихви по депозити през май


от Екип MoitePari.bg
0 гласа3022 прочитания

Продължилият спад на лихвите по депозити, който наблюдаваме вече почти 7 години изглежда забавя своя темп. Банките почти спряха през май да понижават лихви по депозити. Само три са предприели корекции, ситуация почти без аналог в историята на месечните обзори на анализаторите от MoitePari.bg. Обичайният брой на трезорите, които коригират офертите си по депозити е около 10. Преустановяването на спестовни продукти продължи и през месец май.

За разлика от април, през май банките останаха пасивни по отношение промени по жилищни и потребителски кредити. Както при едните, така и при другите кредити, банките с промени бяха едва 2-3. Въпреки вялата активност, промените все пак бяха положителни и тенденцията за подобряване на условията по продукти се запази.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към май 2016 спрямо април 2016 г.Срочни депозити

За май, наблюденията на www.MoitePari.bg сочат, че само 3 банки промениха своите условия по депозити. ПроКредит банк преустанови предлагането на гъвкавия депозит „ПроВлог“. Банка Пиреос България понижи лихвените нива по част от срочните депозити. Корекциите бяха с около 0,20 пр.п. и засегнаха предложенията в лева и евро. ОББ с нови лихви по срочни депозити, в сила от 09.05. Банката понижи лихвените нива с 0,1-0,20 пр.п.

Спестовни сметки

В началото на месеца Банка Пиреос преустанови предлагането на спестовна сметка „Автономия +“. В края на месеца банката понижи лихвените проценти по другата спестовна сметка „Автономия“. Корекциите бяха с около 0,05 и 0,10 пр.п.

Бързи кредити

През първото тримесечие на годината бързите кредити възлизат на приблизително 2,3 млрд. лв. Това е ръст от 5% спрямо края на 2015 г. и близо 14% ръст спрямо същия период на миналата година. Запазва се тенденцията на растеж на потребителските кредити (+6% от началото на годината) за сметка на жилищните. Отпуснатите бързи жилищни кредити продължават да намаляват и през първото тримесечие на годината се свиват с нови 11%. Портфейлът на дружествата за бързи кредити устойчиво се подобрява и необслужваните кредити намаляват с почти 2% за първите 3 месеца от годината. Спрямо година по-рано намалението е с 9%.

Потребителски кредити

Данните от месечния доклад на анализаторите от www.MoitePari.bg сочат, че банките са продължили да подобряват условията по потребителски кредити и през месец май. Една банка удължи срока на съществуваща промоция, а други две подобриха условията чрез понижаване на лихви и първоначални такси.

Банка Пиреос България удължи срока на промоционалната си оферта по потребителски кредити с и без превод на работна заплата. Тя е валидна до края на юни.

Банка ДСК подобри условията по заеми за текущо потребление през май. Банката запази промоционалните лихвени нива по заемите и понижи с 0,50 пр.п. таксата за разглеждане на искане и одобрение на кредит. От 1% тя стана 0,50% от размера на одобрения заем. Промоционалните условия са валидни до 29 юли 2016 г.

Алианц Банк България също подобри условията по потребителски кредити, понижавайки лихвените нива. Пониженията бяха с 0,40-0,80 пр.п. в зависимост от това дали се изисква превод на работна заплата или поръчителство.

Жилищни и ипотечни кредити

За разлика от април, май беше месец с много ниска активност на банките по отношение промяна на жилищните им продукти. Според наблюденията на www.MoitePari.bg само две банки предприеха такива стъпки. Първата от тях беше СИБанк. Кредитът й за рефинансиране поевтиня с 0,35 пр.п. Кредит „Реалност“ също поевтиня. Лихвените нива бяха понижени с 0,55 пр.п. Лихвата по ипотечния кредит за текущи нужди за клиенти с доходи до 1 000 лв. беше понижена с 0,30 пр.п., а за клиенти с по-високи от тези доходи – с 0,40 пр.п.

Втората банка с промяна в условията беше Алианц Банк България. Кредит „Жилище“ и „Специален кредит“ вече са с 0,40 пр.п. по-ниски лихви. Универсалният кредит на банката също поевтиня. Лихвите при пълна отговорност на кредитополучателя бяха понижени с 0,65 пр.п., а при ограничена – с 0,40 пр.п.

При всички кредити таксата за одобрение беше променена от 75 лв. на 0,25% от размера на кредита.

В края на месеца 1 банка удължи сроковете, в които са актуални настоящите й условия по продукти. Това беше УниКредит Булбанк (условията по продукти са в сила до 30.06.). В края на май изтече промоция на Банка ДСК, която беше заменена с нова, в сила до 30.06.
 
Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Банките, които промениха лихвите по най-добрите си оферти по 3-месечни депозити през месец май бяха ОББ и Банка Пиреос. Първата понижи лихвата по 3-месечния стандартен срочен депозит, в резултат на което ЕГЛ на офертата спадна с 0,04 пр.п. Банка Пиреос пък влоши условията по най-добрата си оферта, като нейната Ефективна годишна лихва се понижи с 0,07 п.п. При индексът в евро пък само една банка предприе корекции и това беше ОББ. Тези малки корекции не повлияха върху крайните стойности на двата индекса. Този в лева се остана на ниво от 0,31% в края на месец май. Стойността на индекса в евро се запази на ниво от 0,33% в края на месец май.

Потребителски кредити с и без поръчители

Банките, променили офертите си, участващи в Индексите на MoitePari.bg за потребителски кредити бяха Банка ДСК и Алианц Банк България. И двете подобриха условията си, като ДСК понижи таксата за разглеждане на искане и одобрение на кредит. От 1% тя стана 0,50%. Това понижи ГПР по офертите с и без поръчител с 0,30 пр.п. Алианц пък заложи на по-ниски лихви, като офертата без поръчител продължи да се предлага с 1,00 пр.п. по-нисък ГПР. При офертата с поръчителство пък ГПР спадна с приблизително 0,50 пр.п.Тези промени се отразиха върху крайната стойност на индексите. Този без поръчител се понижи с 0,06 пр.п. на месечна база (от 12,96% в края на април на 12,89% в края на май). Индексът с поръчители пък отчете спад на месечна база с 0,12 пр.п. (от 13,46% в края на април на 13,34% в края на май).

Ипотечни кредити в лева и евро

Предвид слабата активност на банките през май, очаквано индексите се промениха минимално и стойностите им останаха близки до априлските.  Две бяха банките, които повлияха двата индекса. Индексът в лева се понижи до ниво от 6,04%, което е спад с 3 б.п. спрямо априлската му стойност. Съдействие за това понижение оказаха СИБанк и Алианц Банк България. При първата банка подобрението на най-доброто й предложение беше 0,57 пр.п. Основната причина за това е понижение на лихвата по кредита с 0,55 пр.п. При втората банка подобрението на най-добрата й оферта също беше чувствително – с 0,40 пр.п., като причината и тук беше понижение на лихвата със същия размер. Въпреки, че подобренията по тези оферти да бяха чувствителни, ниските тегла на банките в индекса не позволиха понижението му да е по-изразително.

Аналогични бяха промените при евровия индекс. Той се понижи с 3 б.п. до ниво от 6,21%. Съдействие за това понижение оказаха СИБанк и Алианц Банк България. При първата банка подобрението на най-доброто й предложение беше 0,56 пр.п. Основната причина за това е понижение на лихвата по кредита с 0,55 пр.п. При втората банка подобрението на най-добрата й оферта също беше чувствително – с 0,40 пр.п., като причината и тук беше понижение на лихвата със същия размер. Въпреки, че подобренията по тези оферти да бяха чувствителни, ниските тегла на банките в индекса не позволиха понижението му да е по-изразително.

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции


Сравнете всички оферти за потребителски кредити от банкови институции


Сравнете всички оферти за срочни депозити